Hjälp och FAQ

Här hittar du svar på generella frågor om våra olika stödprogram. För info som är specifik för de olika programmen, så kan du läsa mer om dem på deras egna sidor.

Generellt

Innan ansökan

 • Vad förväntas av en budget?

  Huvudregeln för budgeten är att intäkterna och utgifterna behöver vara i balans. Dessutom ska alla utgifter som anges i budgeten vara nödvändiga för projektets genomförande. Alla belopp ska uppges i euro. För ett exempel på hur du kan göra en detaljerad budgetbilaga, se här.

 • Vad betyder "in kind finansiering"?

  In-kind finansiering innebär att varor eller tjänster kan räknas istället för pengar i projektets finansiering. Ett exempel på detta är frivillig arbetstid. Beräkningarna över arbetstid ska specificeras i ansökningens budget, och summan måste kunna anses som rimlig för genomförandet av projektet.

 • Kan jag ansöka om stöd till ett projekt som redan har börjat?

  Nej. Nordisk kulturkontakt kan inte stödja projekt retroaktivt. Projektaktiviteterna får tidigast påbörjas efter att beslut om ansökan har fattats och sänts ut till den sökande. Detta tar cirka åtta till tio veckor efter deadline. Det tidigaste startdatumet för ditt projekt kan du se i ansökningsformuläret.

 • Vad räknas som administrativa kostnader?

  Programmen kan under vissa förhållanden bevilja bidrag till den sökandes egna administrations- och lönekostnader. Detta förutsätter att kostnaderna har direkt koppling till projektet och är nödvändiga för att det ska kunna genomföras. Administrativa kostnader kan vara lön, hyra eller materialkostnader.

 • Måste jag ha alla mina nordiska samarbetspartners klara då jag ansöker om bidrag?

  Stor vikt läggs på projektets nordiska dimension när experterna går igenom ansökningarna. Därmed är det bra om åtminstone minimikravet för den geografiska spridningen av deltagarna finns med redan i ansökan. Om du inte har alla partners klara då du ansöker är det viktigt att du beskriver vem du planerar att involvera och på vilket sätt.

 • Kan jag få stöd till ett projekt som har kommersiell potential?

  Du kan inte få bidrag till projekt som syftar till ekonomisk vinst åt bidragsmottagaren.

Under projektets gång

 • Jag måste göra ändringar i mitt projekt. Hur gör jag?

  Om du måste göra ändringar i budgeten, i tidplanen eller i projektets innehåll, ska du be Nordisk kulturkontakt att godkänna dem innan du gör ändringarna. Beskriv ändringarna och skicka dem till oss genom korrespondensfunktionen i ditt användarkonto, så besvarar vi din förfrågan så fort vi kan.

 • Hur får jag bidraget?

  När du loggar in på din profil ska du gå in på din beviljning för att acceptera kontrakten och fylla i dina bankuppgifter som du sedan skickar in. När rådgivaren har accepterat begäran får du besked. Efter godkännandet utbetalas stödets första del cirka två veckor senare.

Efter projektet

 • Vad förväntas av räkenskaperna?

  Vi vill se en slutgiltig översikt av intäkter och utgifter. Du måste inkludera hela bidraget från Nordisk kulturkontakt även om resterande delen ännu inte är utbetald. Om du till exempel har använt vår budgetbilaga kan du lägga till en extra kolumn med faktiska belopp.

  För bidrag över 30 000 € ska räkenskaperna vara intygade av en godkänd/auktoriserad revisor. Kraven på redovisning finns här.

 • Hur snabbt kan jag få mina pengar efter inlämnad rapport?

  Efter godkännandet av slutrapporten utbetalas sista delen av bidraget inom två veckor.

 • Jag hinner inte skriva min rapport klar till deadline. Kan jag skjuta upp det?

  Om det inte har, eller kommer att innebära, stora ändringar för projektet så går det ofta att lösa. Skriv ett meddelande i korrespondensfunktionen inne på din sökandeprofil och beskriv situationen kring varför du måste skjuta upp det. Din förfrågan blir godkänd när du fått ett positivt besked tillbaka från en rådgivare.

Ansökningsportalen

 • Jag har glömt mitt användarnamn och lösenord. Vad gör jag?

  Du kan få ett nytt lösenord eller kontrollera ditt användarnamn genom att använda ’Glömt användarnamn/lösenord’-funktionen på inloggningssidan.

  Du får ett e-post meddelande med en länk där du kan nollställa ditt lösenord. Om du inte får länken per e-post – kontrollera först om det hamnat i din skräppost. Kontakta annars program@nordiskkulturkontakt.org.

  Om du senare vill byta lösenord kan du också göra det på ditt användarkonto.

 • Jag önskar att lägga till en medlem i min grupprofil. Hur gör jag?

  Alla som ingår i ansökningen ska namnges vid registreringen av gruppen. Gruppen kan redigeras ända tills du skapar en ansökan. Efter att en ansökan är skapad går det inte att redigera i gruppens sammansättning.

 • Jag är loggat in, men programmet som jag vill söka visas inte. Varför?

  När du skapar användare ber vi dig välja om du vill registreras som en grupp, organisation eller person, det vill säga ett så kallat individkonto. Valet filtrerar fram de program som du har rätt att söka. Det går inte att byta ansökartyp i efterhand. Om du tidigare har skapat ett individkonto, men nu ska söka på uppdrag av en organisation, måste du skapa ett nytt konto för just det projektet.

  Alla program öppnar för ansökningar cirka en månad innan varje deadline.

 • Jag är loggat in på min profil, men jag ser inte min ansökan. Varför?

  Du kan skapa flera användarnamn med samma e-postadress. Kolla att du har loggat in med det rätta användarnamnet. Du kan få tillsänt en översikt över alla användarnamn kopplade till din e-postadress genom att klicka på “Glömt användarnamn” på ansökningsportalen och fylla i din e-postadress. Om det inte går att lösa, kontakta program@nordiskkulturkontakt.org

 • Jag har fler frågor! Vart vänder jag mig?

  Om du har ytterligare frågor får du gärna kontakta våra stödprogramrådgivare genom korrespondens-funktionen på ditt användarkonto för sökande. Alternativt kan du nå oss genom att kolla igenom vår personallista där du hittar alla kontaktuppgifter eller skicka ett e-postmeddelande till program@nordiskkulturkontakt.org

Skicka ansökan och rapportera

Gå till din ansökan