Interaktiv översikt

Visualisering av resor i de Nordiska och Baltiska regionerna

Dessa tre interaktiva visualiseringar illustrerar på olika sätt hur nordiska och baltiska konstnärer och kulturaktörer rört sig efter att ha beviljats mobilitetsstöd (resestipendier) av det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur.

Flytta på kursorn och lär dig känna antalet resor, ursprungsland, destinationer och kulturella kontakter kors och tvärs över länder och regioner. Du kan leka med visualiseringarna för att få en grafisk uppfattning om resultaten från flera resor som lett till nya nätverk, utbyten av idéer, innovationer, utställningar med mera. Visualiseringarna är baserade på beviljade mobilitetsstöd från och med 2009 till idag.

 

Tidskarta för Kultur- och konstprogrammet

I denna visualiserade tidskarta kan du geografiskt bekanta dig med alla projekt som har beviljats stöd från och med 2013 och framöver av Kultur- och konstprogrammets två stödformer: stöd till produktionsinriktad verksamhet och stöd till kompetensutveckling.

Visualiseringen har två syften. För det första visar tidskartan detaljerna och längden på vart och ett av de beviljade projekten. På så sätt kan du också se vilka projekt som för tillfället är i gång. För det andra ger den dig en översikt på vilka – och hur många – länder som är involverade i de beviljade projekten. Tidskartan är interaktiv så lek gärna med den!

 

Koponen + Hildén har skapat och programmerat alla visualiseringar.