fbpx

Stöd från Kultur- och konstprogrammet till 36 projekt

03.12.2021

Bild från CODA Diverse Nordic Voices möte i Oslo 2020. Foto: Antero Hein.

Vid kultur- och konstprogrammets andra omgång för 2021 behandlades 115 ansökningar för totalt 4077 307 euro. Det budgeterade stödet på 1 182 000 euro fördelades mellan 36 ansökningar vilket motsvarar 31 % av ansökningarna. De enskilda stödsummorna var från 7000 till 78 750 euro.

 

Några projektexempel från den här omgången

Diverse Nordic Dancer är ett projekt där dansare med och utan funktionsvariationer skapar ett nytt performativt verk för CODA Oslo International Dance Festival i samarbete med norska Operaen & Nasjonalballetten, Dansekompaniet SPINN och Zodiak. Dansare med funktionella variationer stöter på flera hinder för professionell utveckling. Det kan åtgärdas med erfarenhetsutbyte mellan de nordiska konstfälten, särskilt med svenska förebilder från fältet.

Ett annat dansprojekt som beviljats stöd är Kolonisterna av Bobbi Lo Productions, som kommer att skapa en interaktiv dansföreställning med fokus på problematiken som följer kolonisering av ursprungsfolk. Projektet genomförs i samarbete med konstnärer och skolelever från Danmark, Färöarna, Grönland och Sverige.

Formgivare och arkitekter från ursprungsbefolkningarna i norr samarbetar i The Futurecasting project för att synliggöra behovet av självdefinierad design i arktiska samhällen. Genom samarbetet presenteras duodjarat och arkitekter från Sápmi, Inuit Nunangat och Turtle Island. Projektet vill också inspirera unga från de här områdena till att sträva efter tillgång till designutbildning.

Nordkalotten är närvarande också i Meddelanden från Norr av Tornedalsteatern, Kvääniteatteri och konstnärskollektivet Piste Kollektiivi, som skapar en gemensam Nordkalottisk scenkonstproduktion på meänkieli, kvänska, finska, norska, svenska och samiska. Samarbetet förväntas utöver föreställningen att utveckla långsiktiga och stabila nätverk över landgränserna, för att förvalta kunskaper, erfarenheter och ny kompetens vidare in i nya samarbeten framöver.

Inom musikfältet möjliggörs ett samarbete mellan fyra professionella kammarkörer från Danmark, Finland, Norge och Sverige i projektet The Nordic Choir Expedition – New Discoveries, där ett nytt verk skapas, dokumenteras och förmedlas till en bred publik inom och utanför Norden.

Alla projekt som beviljats stöd kan hittas på Nordisk kulturkontakts nätsida.

 

Två ansökningsomgångar per år

Kultur- och konstprogrammet stöder nordiskt samarbete inom konst och kultur. Stöd kan sökas till ett projekt med konstnärlig eller kulturell kvalité som främjar ett mångsidigt och hållbart Norden. Stödprogrammet administreras av Nordisk kulturkontakt.

Stödprogrammet har två ansökningsomgångar årligen. Nästa ansökningsomgång är 07.02-07.03.2022. Ansökningstiden slutar klockan 15.59 finsk tid.

Cookie Policy för Nordisk kulturkontakt

Vad är cookies?

Såsom nästan alla andra professionella webbplatser använder denna hemsida cookies, vilka är små filer som laddas ned till din dator för att förbättra din upplevelse. Den här sidan beskriver vilken information de samlar, hur vi använder den och varför vi ibland behöver lagra dessa cookies. Vi kommer även dela med oss av information om hur du kan förhindra att dessa cookies lagras, men detta kan innebära att din upplevelse av hemsidan kan förändras eller att vissa delar av webbplatsens funktionalitet upphör att fungera.

För mer allmän information om cookies se Wikipedia artikeln om HTTP Cookies. (https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie)

Så använder vi cookies

Vi använder cookies av olika skäl, vilka listas nedan. Tyvärr finns det i de flesta fall inga branschstandardalternativ för att inaktivera cookies utan att helt och hållet även inaktivera de funktioner som de skapar på den här webbplatsen. Det rekommenderas att du lämnar alla cookies aktiverade om du är osäker på om du behöver dem eller ej utifall de används för att tillhandahålla en tjänst som du använder.

De cookies vi nyttjar

För att ge dig en god upplevelse på den här webbplatsen erbjuder vi funktioner som låter dig ställa in dina inställningar för hur den här webbplatsen körs när du använder den. För hemsidan ska kunna minnas dina inställningar till framtida besök måste vi ställa in cookies så att denna information kan aktiveras närhelst du interagerar med sidan. Exempelvis den välkomstbanner som visas på förstasidan påverkas av cookies.

Tredje parts cookies

I vissa speciella fall använder vi också cookies som tillhandahålls av betrodda tredje parter. I följande avsnitt beskrivs vilka cookies från en tredje part som du kan stöta på under dina besök på denna webbplats.

Den här webbplatsen använder Google Analytics som är en av de mest utbredda och pålitliga analyslösningarna på webben. Vi använder den för att hjälpa oss att förstå hur du använder webbplatsen och hur vi kan förbättra din upplevelse. Dessa cookies kan spåra saker så som hur länge du befinner dig på webbplatsen och vilka sidor du besöker. Detta gör vi för att kunna fortsätta att producera engagerande innehåll.

Mer information om Google Analytics-cookies finns på den officiella Google Analytics-sidan. (https://www.google.com/analytics/)

Vi använder också sociala medier knappar och/eller plugins på denna webbplats som låter dig ansluta till ditt sociala nätverk på olika sätt. För att dessa ska fungera kommer de specifika sociala medierna att ställa in cookies via vår webbplats som kan användas för att förbättra din profil på deras webbplatser eller bidra till de personuppgifter de tillhandahåller för olika ändamål vilka beskrivs i deras respektive sekretesspolicy.

Facebook-pixel

Vi använder oss av en Facebook-pixel som gör det möjligt för oss att rikta marknadsföring om våra evenemang eller stödprogram till dig på Facebook baserat på vilka sidor du har besökt på vår webbplats.
Facebook-pixeln samlar in följande information:
– Http-rubriker – Allt som finns i HTTP-rubrikfältet. HTTP-rubriker inkluderar IP-adresser, information om webbläsaren, sidplats, dokument, referens och person som använder webbplatsen.
– Pixelspecifika data – Inkluderar Pixel-ID och Facebook-cookien.
– Knappklickdata – Inkluderar alla knappar som klickats på av besökare på webbplatsen, etiketterna på dessa knappar och alla sidor som besöktes som ett resultat av knappklick.

Inaktivera cookies

Du kan förhindra att cookies nyttjas genom att justera inställningarna i din webbläsare (se din webbläsares hjälptext för hur du genomför detta). Var medveten om att om du väljer att inaktivera cookies kommer det att påverka funktionaliteten för denna hemsida, samt många andra webbplatser som du besöker. Att inaktivera cookies innebär vanligen att du även inaktiverar vissa funktioner på den här webbplatsen. Därför rekommenderas att du inte inaktiverar cookies.

Mer information

Förhoppningsvis har denna text förtydligat saker för dig och om det finns någon funktion som du inte är säker på om du behöver är det vanligtvis säkrare att lämna cookies aktiverade utifall att det interagerar med en av de funktioner du använder på vår webbplats.

Vänligen meddela oss om du har frågor eller kommentarer. (https://www.nordiskkulturkontakt.org/sv/kontakt/)

Denna Cookie Policy skapades med hjälp av CookiePolicyGenerator.com