fbpx

Stöd beviljades till 42 projekt från Kultur- och konstprogrammet

11.11.2020

Rimini Protokoll. Society under construction vid Oslo arkitekturtriennale 2019. Photo OAT Sverre Chr. Jarild

Årets 2020 andra omgång av Kultur- och konstprogrammet mottog 153 ansökningar för totalt 4 840 456 euro. Utdelningsbudgeten för den här omgången var 1 274 314 euro, som delades ut till sammanlagt 42 projekt. De enskilda stödsummorna var från 5880 till 100 000 euro.

Omgången mottog en fjärdedel färre ansökningar än vanligt. Tack vare en extra beviljning på 400 000 euro av de nordiska kulturministrarna kunde till och med 30% av ansökningarna beviljas stöd den här gången. Bland ansökningarna fanns färre ansökningar om coronapandemin och digitalisering än förväntat i de rådande omständigheterna. I stället fanns märkbart många projekt kring hållbarhet, jämlikhet och feminism.

Projektexempel från årets andra omgång

Endast två av projekten beviljades ett stöd på 100 000 euro. Den ena av dem är Kaaos Kaamos med syftet att skapa en interaktiv nycirkusupplevelse i ett modernt cirkustält, utan skiljelinje mellan scen och publikutrymme. Projektet kombinerar cirkusdisciplinerna aerial cradle, parakrobatik och banquinne i en föreställning med mer fokus på berättandet än på cirkuselementen, vilket är fortfarande mera sällsynt i Norden än i övriga Europa. Projektet utvecklar nya kompetenser och når flygfritt ut till orter utan stora scener.

Rörliga scener för alternativa platser för konstnärliga uttryck skapas också av projektet TOUR DE LUX, en rörlig parad av ljus där tre cyklar anpassas för projektorer för att möjliggöra mobila audiovisuella visningar. Samarbetet mellan tre lokala team i Oslo, Reykjavik och Stockholm sker digitalt, skapar nya nätverk och sammanför olika kompetenser för nya perspektiv.

Ett exempel på beviljade stöd till projekt med feministiskt tema är 300 ÅR AV OPERA – konserter och nordiskt seminarium på temat kvinnliga operatonsättare 1600–1900.  Projektet tar fasta på hur historieskrivningen, maktstrukturerna och operakulturen är mansdominerade, även om musiken och musikhistorien i sig inte är det. Projektet möjliggör växelverkan mellan forskningen och utförandevärlden och bygger upp en gemensam agenda för en mera jämställd repertoar i alla nordiska länder.

Alla projekt som beviljats stöd kan hittas på Nordisk kulturkontakts nätsida.

 

Cookie Policy för Nordisk kulturkontakt

Vad är cookies?

Såsom nästan alla andra professionella webbplatser använder denna hemsida cookies, vilka är små filer som laddas ned till din dator för att förbättra din upplevelse. Den här sidan beskriver vilken information de samlar, hur vi använder den och varför vi ibland behöver lagra dessa cookies. Vi kommer även dela med oss av information om hur du kan förhindra att dessa cookies lagras, men detta kan innebära att din upplevelse av hemsidan kan förändras eller att vissa delar av webbplatsens funktionalitet upphör att fungera.

För mer allmän information om cookies se Wikipedia artikeln om HTTP Cookies. (https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie)

Så använder vi cookies

Vi använder cookies av olika skäl, vilka listas nedan. Tyvärr finns det i de flesta fall inga branschstandardalternativ för att inaktivera cookies utan att helt och hållet även inaktivera de funktioner som de skapar på den här webbplatsen. Det rekommenderas att du lämnar alla cookies aktiverade om du är osäker på om du behöver dem eller ej utifall de används för att tillhandahålla en tjänst som du använder.

De cookies vi nyttjar

För att ge dig en god upplevelse på den här webbplatsen erbjuder vi funktioner som låter dig ställa in dina inställningar för hur den här webbplatsen körs när du använder den. För hemsidan ska kunna minnas dina inställningar till framtida besök måste vi ställa in cookies så att denna information kan aktiveras närhelst du interagerar med sidan. Exempelvis den välkomstbanner som visas på förstasidan påverkas av cookies.

Tredje parts cookies

I vissa speciella fall använder vi också cookies som tillhandahålls av betrodda tredje parter. I följande avsnitt beskrivs vilka cookies från en tredje part som du kan stöta på under dina besök på denna webbplats.

Den här webbplatsen använder Google Analytics som är en av de mest utbredda och pålitliga analyslösningarna på webben. Vi använder den för att hjälpa oss att förstå hur du använder webbplatsen och hur vi kan förbättra din upplevelse. Dessa cookies kan spåra saker så som hur länge du befinner dig på webbplatsen och vilka sidor du besöker. Detta gör vi för att kunna fortsätta att producera engagerande innehåll.

Mer information om Google Analytics-cookies finns på den officiella Google Analytics-sidan. (https://www.google.com/analytics/)

Vi använder också sociala medier knappar och/eller plugins på denna webbplats som låter dig ansluta till ditt sociala nätverk på olika sätt. För att dessa ska fungera kommer de specifika sociala medierna att ställa in cookies via vår webbplats som kan användas för att förbättra din profil på deras webbplatser eller bidra till de personuppgifter de tillhandahåller för olika ändamål vilka beskrivs i deras respektive sekretesspolicy.

Facebook-pixel

Vi använder oss av en Facebook-pixel som gör det möjligt för oss att rikta marknadsföring om våra evenemang eller stödprogram till dig på Facebook baserat på vilka sidor du har besökt på vår webbplats.
Facebook-pixeln samlar in följande information:
– Http-rubriker – Allt som finns i HTTP-rubrikfältet. HTTP-rubriker inkluderar IP-adresser, information om webbläsaren, sidplats, dokument, referens och person som använder webbplatsen.
– Pixelspecifika data – Inkluderar Pixel-ID och Facebook-cookien.
– Knappklickdata – Inkluderar alla knappar som klickats på av besökare på webbplatsen, etiketterna på dessa knappar och alla sidor som besöktes som ett resultat av knappklick.

Inaktivera cookies

Du kan förhindra att cookies nyttjas genom att justera inställningarna i din webbläsare (se din webbläsares hjälptext för hur du genomför detta). Var medveten om att om du väljer att inaktivera cookies kommer det att påverka funktionaliteten för denna hemsida, samt många andra webbplatser som du besöker. Att inaktivera cookies innebär vanligen att du även inaktiverar vissa funktioner på den här webbplatsen. Därför rekommenderas att du inte inaktiverar cookies.

Mer information

Förhoppningsvis har denna text förtydligat saker för dig och om det finns någon funktion som du inte är säker på om du behöver är det vanligtvis säkrare att lämna cookies aktiverade utifall att det interagerar med en av de funktioner du använder på vår webbplats.

Vänligen meddela oss om du har frågor eller kommentarer. (https://www.nordiskkulturkontakt.org/sv/kontakt/)

Denna Cookie Policy skapades med hjälp av CookiePolicyGenerator.com