Perspectives – ett tvärkonstnärligt resultat av Nordic Culture Camp

10.09.2018

En kilometer järnstång, 300 kvadratmeter vit plast. Det var materialet som projektledare Jens Munk Clemmensen hade valt för de unga som deltog i projektet Nordic Culture Camp i augusti 2018. Nordic Culture Camp är ett projekt som Nordisk kulturkontakt har beviljat bidrag för och som kulminerade under Danmarks största kulturfestival Kulturmødet i Mors när unga konstnärer fick arbeta en hel vecka tillsammans och skapa ett konstnärligt verk till festivalen.

Perspectives

Gruppen bestod av 17 unga konstnärer från Island, Finland, Norge och Danmark men även från Holland, Skottland och Italien. Olika konstformer var brett representerade i gruppen, som bland annat bestod av en performanskonstnär, en mediakonstnär, en skulptör, en ljuskonstnär och en poetry slam-konstnär. Deras uppgift var att tillsammans skapa ett verk inom ramen för festivalens övergripande tema, ”att bygga broar”.

Samarbetet resulterade i verket Perspectives där traditionella sätt att arbeta sammanknyts till mer experimentella genrer. De olika bakgrunderna till trots blev varje konstnärs insats synlig i det färdiga verket, som också tar ställning till globala utmaningar såsom klimatförändring och solidaritet. Tydligast kom detta till uttryck genom manifesten som poetry slam-konstnären hade skrivit på verkets plastyta.

Ett givande projekt

Clemmensen konstaterar att han är väldigt stolt över de unga och att projektet överträffade hans förväntningar. Gruppen var väldigt engagerad redan från början och de unga arbetade väl ihop trots att de representerade olika genrer inom konstfältet. Varje medlem bidrog till helheten och under tiden tillsammans fick konstnärerna också ta del av varandras skapande processer. Samtidigt blev varje konstnär tvungen att reflektera över sitt eget sätt att arbeta i förhållande till andra.

Samarbetet möjliggör varaktiga kontakter mellan de unga konstnärerna och underlättar eventuella samarbetsprojekt i framtiden. Den finländska mediakonstnären Tatu Heinämäki konstaterar att det bästa med projektet var gruppandan och den starka vi-känslan i gruppen. Varje konstnär fick verkligen sin röst hörd i förverkligandet. ”Dessutom har det varit givande att se hur en sådan här installation blir till och den kunskapen kan jag utnyttja som inspiration i mitt eget arbete i framtiden”, säger Heinämäki.

Nordic Culture Camp fick mycket positiv synlighet i de danska medierna och Danmarks kulturminister Mette Bock nämnde projektet i sitt öppningsanförande på festivalen. De unga konstnärerna var även i övrigt synliga i festivalprogrammet genom sitt deltagande i debatter där de fick berätta om sin konst och sina konstnärliga visioner.

Kultur- och konstprogrammet

Kultur- och konstprogrammet stödjer nordiskt samarbete inom konst och kultur. Stöd kan sökas till ett projekt med konstnärlig och/eller kulturell kvalitet som främjar ett mångsidigt och hållbart Norden. Alla som är aktiva inom kultur- och konstfältet kan söka stöd från programmet.

Cookie Policy för Nordisk kulturkontakt

Vad är cookies?

Såsom nästan alla andra professionella webbplatser använder denna hemsida cookies, vilka är små filer som laddas ned till din dator för att förbättra din upplevelse. Den här sidan beskriver vilken information de samlar, hur vi använder den och varför vi ibland behöver lagra dessa cookies. Vi kommer även dela med oss av information om hur du kan förhindra att dessa cookies lagras, men detta kan innebära att din upplevelse av hemsidan kan förändras eller att vissa delar av webbplatsens funktionalitet upphör att fungera.

För mer allmän information om cookies se Wikipedia artikeln om HTTP Cookies. (https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie)

Så använder vi cookies

Vi använder cookies av olika skäl, vilka listas nedan. Tyvärr finns det i de flesta fall inga branschstandardalternativ för att inaktivera cookies utan att helt och hållet även inaktivera de funktioner som de skapar på den här webbplatsen. Det rekommenderas att du lämnar alla cookies aktiverade om du är osäker på om du behöver dem eller ej utifall de används för att tillhandahålla en tjänst som du använder.

De cookies vi nyttjar

För att ge dig en god upplevelse på den här webbplatsen erbjuder vi funktioner som låter dig ställa in dina inställningar för hur den här webbplatsen körs när du använder den. För hemsidan ska kunna minnas dina inställningar till framtida besök måste vi ställa in cookies så att denna information kan aktiveras närhelst du interagerar med sidan. Exempelvis den välkomstbanner som visas på förstasidan påverkas av cookies.

Tredje parts cookies

I vissa speciella fall använder vi också cookies som tillhandahålls av betrodda tredje parter. I följande avsnitt beskrivs vilka cookies från en tredje part som du kan stöta på under dina besök på denna webbplats.

Den här webbplatsen använder Google Analytics som är en av de mest utbredda och pålitliga analyslösningarna på webben. Vi använder den för att hjälpa oss att förstå hur du använder webbplatsen och hur vi kan förbättra din upplevelse. Dessa cookies kan spåra saker så som hur länge du befinner dig på webbplatsen och vilka sidor du besöker. Detta gör vi för att kunna fortsätta att producera engagerande innehåll.

Mer information om Google Analytics-cookies finns på den officiella Google Analytics-sidan. (https://www.google.com/analytics/)

Vi använder också sociala medier knappar och/eller plugins på denna webbplats som låter dig ansluta till ditt sociala nätverk på olika sätt. För att dessa ska fungera kommer de specifika sociala medierna att ställa in cookies via vår webbplats som kan användas för att förbättra din profil på deras webbplatser eller bidra till de personuppgifter de tillhandahåller för olika ändamål vilka beskrivs i deras respektive sekretesspolicy.

Inaktivera cookies

Du kan förhindra att cookies nyttjas genom att justera inställningarna i din webbläsare (se din webbläsares hjälptext för hur du genomför detta). Var medveten om att om du väljer att inaktivera cookies kommer det att påverka funktionaliteten för denna hemsida, samt många andra webbplatser som du besöker. Att inaktivera cookies innebär vanligen att du även inaktiverar vissa funktioner på den här webbplatsen. Därför rekommenderas att du inte inaktiverar cookies.

Mer information

Förhoppningsvis har denna text förtydligat saker för dig och om det finns någon funktion som du inte är säker på om du behöver är det vanligtvis säkrare att lämna cookies aktiverade utifall att det interagerar med en av de funktioner du använder på vår webbplats.

Vänligen meddela oss om du har frågor eller kommentarer. (https://www.nordiskkulturkontakt.org/sv/kontakt/)

Denna Cookie Policy skapades med hjälp av CookiePolicyGenerator.com