Contact Us

Kontakta oss

Nordisk kulturkontakt är en stark och innovativ nordisk kulturaktör med hela Norden som sin plattform. Organisationen är en av Nordiska ministerrådets institutioner.

 

Kontaktinformation

Om du vill kontakta vår personal angående stödprogrammen kan du skicka en e-post till program@nordiskkulturkontakt.org eller kontakta våra rådgivare för stödprogrammen.

Om du vill kontakta vårt bibliotek kan du skicka en e-post till bibba@nordiskkulturkontakt.org eller ringa oss på +358 (0)10 583 1000.

Om du vill kontakta vår personal som har ansvar för evenemang kan du kontakta evenemangsrådgivarna.

Samtalspriser: 8,35 cent/samtal + 16,69 cent/min.

Visa all personal

Våra lokaler / Toimitilamme / Our locations

Nordisk kulturkontakt

PB 231
Kajsaniemigatan 9
00170 Helsingfors
Finland

Nordisk kulturkontakt

Sveaborg B 28
00190 Helsingfors
Finland