Annual reports

Press och media

För Information till representanter för media,
vänligen kontakta våra
kommunikationsrådgivare.

Vi svarar gärna på frågor!

Material

Om du behöver bilder på kulturprojekt som Nordisk kulturkontakt har gett stöd till, vänligen kontakta programrådgivarna på program@nordiskkulturkontakt.org

 

Nordiska ministerrådets logo

Projekt som har beviljats stöd från Kultur- och konstprogrammet, Volt eller från NORDBUK-stödprogrammet ska använda Nordiska ministerrådets logo i sina material. Nedan kan du ladda ner olika versioner av logotypen.

Mobilitetsprogrammet

Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet finansieras gemensamt av Nordiska ministerrådet och kulturministerierna i de baltiska länderna. Alla som har fått bidrag från mobilitetsprogrammet skall använda programmets egen logo. Logon finns i två olika versioner.