About Nordic Culture Point

OM NORDISK KULTURKONTAKT

Nordisk kulturkontakt är en stark och innovativ nordisk kulturaktör med hela Norden som sin plattform. Organisationen är en av Nordiska ministerrådets institutioner.

 

Kontakta oss

Adresser

Nordisk kulturkontakt
Nordiskt bibliotek & kulturcenter
PB 231
Kajsaniemigatan 9
00171 Helsingfors, Finland

Tel: +358 (0)10 583 1000

E-mail: bibba@nordiskkulturkontakt.org

Nordisk kulturkontakt
Stödprogrammen
Sveaborg B 28
00190 Helsingfors, Finland

Tel: +358 (0)10 583 1029 (må-fre kl. 10:30-14:30 EET)

E-mail: program@nordiskkulturkontakt.org

Samtalspris:

8,35 cent/samtal + 16,69 cent/min.

 

Om Nordisk kulturkontakt

Nordisk kulturkontakt är en officiell nordisk kulturinstitution. Organisationen administrerar tre nordiska stödprogram, bedriver ett nordiskt kulturcentrum och bibliotek i centrala Helsingfors samt arrangerar nordiska kulturevenemang. Verksamheten skapar fysiska, ekonomiska och digitala rum för kulturmöten i Norden.

Nordisk kulturkontakt är en institution under Nordiska ministerrådet.