Tillgänglighet

Nordisk kulturkontakts vision är att alla ska kunna delta i kultur- och samhällsliv på lika villkor. Därför strävar vi kontinuerligt efter att öka tillgängligheten i våra utrymmen. För dig som besöker våra publika utrymmen på Kajsaniemigatan 9 är det bra att notera följande:

  • Det är möjligt att stanna med bil utanför ytterdörren på Kajsaniemigatan – dock inte parkera. Ytterdörren vid Kajsaniemigatan är relativt tung och saknar öppningsautomatik.
  • Närmaste parkeringsmöjlighet är på Fabiansgatan. Ingången från Fabiansgatan har en kort trappa och ingen hiss. Dörröppningen är 85 cm bred.
  • Ingångarna från Kajsaniemigatan och Fabiansgatan fungerar även som nödutgångar.
  • Det finns inga trösklar mellan biblioteket och Ting-salen.
  • För personer med hörselnedsättningar lånar vi ut halsslingor i samband med evenemang i Ting-salen. Anländ i god tid och uppsök en anställd för att få en låneslinga.
  • Ingången till toaletterna i gången är endast 70 cm breda,
  • En defibrillator finns bakom disken i biblioteket.
  • Vi direktsänder en del av Ting-salens evenemang på Nordisk kulturkontakts Facebooksida. Om evenemanget direktsänds upplyser vi om detta med en skylt vid ingången till salen.

Om du har frågor om tillgängligheten i våra offentliga utrymmen, vänligen kontakta programproducent Henrik Marstrander, +358 10 583 1010.

Webbtillgänglighet