Experter för stödprogrammen

EXPERTGRUPPEN FÖR KULTUR- OCH KONST­PROGRAMMET 2020-2022

Anna Sparrman (ordförande)
Yrke: Professor vid Linköpings universitetet, Tema Barn
Land: Sverige
Expertfält: Visuell kultur, barn och unga, barnkultur

Kristina Holgersen
Yrke: kompositör, textförfattare och sångare
Land: Danmark
Expertfält: musik

Heiðrún Ólafsdóttir
Yrke: författare
Land: Island
Expertfält: litteratur

Ville Sandqvist
Yrke: skådespelare, regissör och vicedekan för Teaterhögskolan samt akademisk ledare för Öppna kampuset vid Helsingfors Konstuniversitet
Land: Finland
Expertfält: teater, performance, cirkus

Aka Hansen
Yrke: filminstruktør og daglig leder af Filmiliortarfik, filmværksted i Nuuk
Land: Grönland
Expertfält: film, festivaler, barn & unga

Ingi Joensen
Yrke: visuell konstnär
Land: Färöarna
Expertfält: foto, bildkonst, video

Hanna Hagmark
Yrke: verkställande direktör, Stiftelsen Ålands Sjöfartsmuseum
Land: Åland
Expertfält: museer, historia

Victor Mutelekesha
(vikarierades omgång 01/20 av Ulrika Ferm från sakkunniggruppen för residensstöd)
Yrke: installationskonstnär
Land: Norge
Expertfält: visuell konst

NORDISK-BALTISKA MOBILITETS­PROGRAMMET FÖR KULTUR 2018-2020

Expertgruppen för Mobilitetsstödet:

Helle Thede Johansen (ordförande)
Yrke: Författare
Land: Färöarna
Expertfält: Journalism, litteratur

Lina Puodžiukaitė
Yrke: Lärare och ordförande inom organisationen för modern dans i Litauen
Land: Litauen
Expertfält: Dans, koreografi

Johanne Nordby Wernø
Yrke: Kritiker, författare och konstkurator
Land: Norge
Expertfält: Konstkritik och kuratering

Dina Afkhampour
Yrke: Festivalchef, CinemAfrica
Land: Sverige
Expertfält: Film

Sigtryggur Magnason
Yrke: Reklammakare och dramatiker
Land: Island
Expertfält: Litteratur, pr, reklam

Lars Seeberg
Yrke: Dramaturg och festivalproducent
Land: Danmark
Expertfält: Teater, scenkonst, dramaturgi

Expertgruppen för Nätverksstödet:

Sanna Huldén
Yrke: Verksamhetsledare för Duvteatern
Land: Finland
Expertfält: Scenkonst, barn- och ungdomsfrågor, diversitet, nätverk

Minna Öberg
Yrke: Visuell konstnär
Land: Åland
Expertfält: Visuell konst

Kaarel Oja
Yrke: Styrelseordförande för Theater NO99 och Creative director hos Miltton New Nordics
Land: Estland
Expertfält: Teater, scenkonst, litteratur

Mogens Jacobsen
Yrke: Mediekonstnär
Land: Denmark
Expertfält: Digital konst

Expertgruppen för Residensstödet:

Ulrika Ferm (ordförande)
Yrke: Konstnär, professor
Land: Finland
Expertfält: Visuell konst, konstnärsresidens

Inga Žolude
Yrke: Författare
Land: Lettland
Expertfält: Litteratur

Emile Hertling Péronard
Yrke: Producent och rådgivare
Land: Grönland
Expertfält: Film & media

Björn Säfsten
Yrke: Koreograf och dansare
Land: Sverige
Expertfält: Dans

Expertgruppen för Volt 2020-2022

Aka Hansen
Yrke: Regissör och verksamhetsledare för filmverkstaden Filmiliortarfik i Nuuk
Land: Grönland
Expertfält: Film, festivaler, barn & unga

Snorri Másson
Yrke: Journalist och lärare
Land: Island
Expertfält: Språk, litteratur och media

Jasper Siverts
Yrke: Bildkonststuderande
Land: Norge
Expertfält: Bildkonst, performans och koreografi

Anna Sparrman
Yrke: Professor vid Linköpings universitetet, Tema Barn
Land: Sverige
Expertfält: Visuell kultur, barn och unga, barnkultur

 

Expertgruppen för Norden 030

Amund Røhr Heggelund (ordförande)
Yrke: PR och internationella relationer
Land: Norge

Rói Dam Dalsgarð
Yrke: Ungdomskoordinator
Land: Färöarna

Lotta Jarvenius Rössner
Yrke: Projektmedarbetare, internationella ungdomsärenden
Land: Sverige

Mia Hanström
Yrke: Ungdoms- och jämställdhetskonsult
Land: Åland

Ragnheiður Sigurðardóttir (suppleant)
Land: Island

Clara Halvorsen (suppleant)
Land: Danmark