Experter för stödprogrammen

EXPERTGRUPPEN FÖR KULTUR- OCH KONST­PROGRAMMET 2020-2022

Ville Sandqvist (ordförande)
Yrke: skådespelare, regissör och vicedekan för Teaterhögskolan samt akademisk ledare för Öppna kampuset vid Helsingfors Konstuniversitet
Land: Finland
Expertfält: teater, performance, cirkus

Kristina Holgersen
Yrke: kompositör, textförfattare och sångare
Land: Danmark
Expertfält: musik

Aka Hansen
Yrke: filmregissör
Land: Grönland
Expertfält: film, festivaler, barn & unga

Ingi Joensen
Yrke: visuell konstnär
Land: Färöarna
Expertfält: foto, bildkonst, video

Hanna Hagmark
Yrke: verkställande direktör, Stiftelsen Ålands Sjöfartsmuseum
Land: Åland
Expertfält: museer, historia

Victor Mutelekesha
Yrke: installationskonstnär
Land: Norge
Expertfält: visuell konst

Anna Berglund
Yrke: Verksamhetsledare DANSISTAN/CIRKUSISTAN
Land: Sverige
Expertfält: Dans/cirkus, barn och unga

Páll Baldvin Baldvinsson
Yrke: Författare
Land: Island
Expertfält: Teater och performance

NORDISK-BALTISKA MOBILITETS­PROGRAMMET FÖR KULTUR 2021-2023

Expertgruppen för Mobilitetsstödet:

Kristoffer Lindhardt Weiss (ordförande)
Yrke: arkitekt, arkitekt, direktör vid Arkitektens Forlag, vd för The Danish Architectural Press
Land: Danmark
Expertfält: arkitektur

Ragnhild Hemsing 
Yrke: musiker
Land: Norge
Expertfält: musik

Zane Onckule
Yrke: kurator, programdirektör för Kim? Contemporary Art Centre i Riga
Land: Lettland
Expertfält: samtidskonst, kuratering

David Kozma
Yrke: Konstnärlig ledare för European theatre collective
Land: Finland
Expertfält: teater, tvärkonstnärlighet, mångfaldsfrågor

Per Ananiassen
Yrke: dramaturg, Trøndelag Teater
Land: Norge
Expertfält: teater

Karina Lykke Grand
Yrke: direktör, PhD, Färöarnas Nationalmuseum Listasavn Føroya
Land: Färöarna
Expertfält: konsthistoria, museer

Expertgruppen för Nätverksstödet:

Triinu Aron
Land: Estland
Expertfält: dans, performanskonst

Anna Júlía Friðbjörnsdóttir
Land: Island
Expertfält: visuell konst

Søren Burholt Kristensen
Land: Danmark
Expertfält: musik

Daniel Urey (ordförande)
Land: Sverige
Expertfält: hållbarhet, nätverk

Expertgruppen för Residensstödet:

Karl Henrik Edlund
Land: Åland
Expertfält: fotografi, film

Kati Laakso (ordförande)
Land: Finland
Expertfält: visuell konst, design

Kajsa Sundin
Land: Sverige
Expertfält: litteratur

Jonas Tertelis
Land: Litauen
Expertfält: tv, film, barn & unga

Expertgruppen för Volt 2020-2022

Snorri Másson (ordförande)
Yrke: Journalist och lärare
Land: Island
Expertfält: Språk, litteratur och media

Aka Hansen
Yrke: Filmregissör
Land: Grönland
Expertfält: Film, festivaler, barn & unga

Jasper Siverts
Yrke: Bildkonststuderande
Land: Norge
Expertfält: Bildkonst, performans och koreografi

Anna Berglund
Yrke: Verksamhetsledare DANSISTAN/CIRKUSISTAN
Land: Sverige
Expertfält: Dans/cirkus, barn och unga

 

Expertgruppen för Norden 030

Amund Røhr Heggelund (ordförande)
Yrke: PR och internationella relationer
Land: Norge

Rói Dam Dalsgarð
Yrke: Ungdomskoordinator
Land: Färöarna

Lotta Jarvenius Rössner
Yrke: Projektmedarbetare, internationella ungdomsärenden
Land: Sverige

Mia Hanström
Yrke: Ungdoms- och jämställdhetskonsult
Land: Åland

Ragnheiður Sigurðardóttir (suppleant)
Land: Island

Clara Halvorsen (suppleant)
Land: Danmark