Styrelsen 2018-2019

Styrelsen för Nordisk kulturkontakt består av fem ledamöter och deras suppleanter. Styrelsens mandatperiod är två år. Alla de nordiska länderna och självstyrande områden finns representerade i styrelsen.

Styrelsen 2018-2019:

Gíslí Magnússon
Ordförande
Island

Tove Ekman
Medlem
Finland

Jenny C. Petersen
Medlem
Färöarna

Kim Larsen
Medlem
Grönland

Sohrab Fadai
Medlem
Sverige

Rigmor Duun Grande
Suppleant
Norge

Ulla Schaltz
Suppleant
Danmark

Göran Jansson
Suppleant
Åland