Årsrapporter

Här hittar du Nordisk kulturkontakts senaste årsrapporter och andra publikationer. Dokumenten är i pdf-format.

Institutionen hette Kulturkontakt Nord tills början på år 2017.


Andra publikationer


Styrningsdokument för Nordisk kulturkontakt