Nordisk kultur­kontakt

Nordisk kulturkontakt är en nordisk kulturinstitution som ligger i Helsingfors, Finland. Vi är en del av det officiella nordiska samarbetet och vår verksamhet har tre delar. Vi administrerar Nordiska ministerrådets fyra kulturstödprogram, driver ett bibliotek och kulturcenter i Helsingfors centrum samt ordnar evenemang.

Det officiella nordiska samarbetet sker mellan alla de nordiska ländernas regeringar och parlament. Arbetet görs i inom ramarna för Nordiska ministerrådet, där regeringarna samarbetar, och i Nordiska rådet, som är parlamentarikernas samarbetsforum. Det nordiska samarbetet syftar till att förstärka nordiska och regionala intressen och värderingar samt att gynna ett starkare Norden i världen.

Kultur i kärnan av det nordiska samarbetet

Kultur har alltid varit en del av det officiella nordiska samarbetet. Konst och kultur är en integrerad del av ett fungerande samhälle och ett gott liv. Konst och kultur fyller därtill viktiga funktioner i samhället som bland annat är att stärka bildning och diskussion mellan människor samt att främja skapande och kritiskt tänkande. Alla dessa är centrala förutsättningar för ett hållbart och demokratiskt samhälle och för förnyelse.

Nordisk kulturkontakts uppgift är att förstärka och främja nordiskt kultursamarbete samt att ge synlighet till intressant och aktuell nordisk kultur i Finland. Nordisk kulturkontakt stödjer årligen cirka 500 kulturprojekt genom fyra kulturstödprogram vars finansiering kommer från Nordiska ministerrådet. Därutöver arrangerar Nordisk kulturkontakt årligen hundratals evenemang i Helsingfors och i övriga Finland samt driver landets enda nordiskt inriktade bibliotek och kulturcenter.

Institutionens viktigaste målgrupper är de som jobbar inom kultur- och konstfältet i Norden och Baltikum, kultur- och samhällsintresserade finländare samt finska skolor, daghem och universitet.

Nordisk kulturkontakts direktör heter Ola Kellgren och institutionen har femton medarbetare. Organisationen har två kontor i Helsingfors: kulturcentret och biblioteket som ligger på Kajsaniemigatan 9 och stödprogramverksamheten som befinner sig på ön Sveaborg. Se närmare kontaktuppgifter.

Nordisk kulturkontakt är en av Nordiska ministerrådets institutioner.

Historia

Nordisk kulturkontakt föddes år 2012 då två nordiska institutioner i Helsingfors gick samman. Institutionens skandinaviska namn var Kulturkontakt Nord till februari 2017.

Den nya organisationen fick sitt namn av den ena tidigare institutionen, Kulturkontakt Nord, som befann sig på Sveaborg. Den institutionen grundades 2007 för att administrera Nordiska ministerrådets stödprogram för kultur. Dock har det funnits officiell nordisk kulturverksamhet på Sveaborg redan från 1970-talet.

Den andra tidigare institutionen hette Nifin, Nordens institut i Finland. Dess uppgift var att arrangera kulturevenemang och att driva ett nordiskt inriktat bibliotek. Nifin grundades i 1997 och den var verksam på Kajsaniemigatan i Helsingfors under 15 år.

Läs mer om det nordiska samarbetet på Nordiska ministerrådets hemsida.