fbpx

Nya röster höjs för ett starkt nordiskt kultursamarbete

27.05.2020

Porträttbild på Constance Ursin och Aleksi Malmberg

I en tid där det officiella nordiska samarbetets kulturbudget är trängd från flera håll samtidigt möttes Nordisk kulturkontakts nya styrelse för första gången i maj, var och en uppkopplad från sitt eget hemland.

Två månader in i coronapandemin är distansmöten det nya normala. Den största och viktigaste utmaningen ligger nu i att lotsa kultursektorn genom krisen, konstaterar Constance Ursin, nyvald styrelseordförande.

Den nordiska kultursektorn är trängd också från annat håll. De nordiska samarbetsministrarna lägger i sin budgetram för åren 2021–2024 upp till en stegvis omprioritering av det nordiska samarbetets medel där kultur- och forskningsbudgeten naggas i kanten till fördel för arbetet kring klimat och innovation i den gröna omställningen.

– Ett levande kultursamarbete är särskilt viktigt just nu, säger Ursin, som konstaterar att det kommer ta lång tid för kulturlivet att ta sig upp på den nivå det var förut.

– Alla som jobbar inom fältet i Norden är medvetna om detta, så nu måste vi jobba långsiktigt för att få igång sektorn igen. Kulturen är en viktig del av livet. Just nu törstar vi efter att gå och låna böcker på bibliotek, se film på bio, gå på konsert. Man kan ta del av mycket hemifrån, men upplevelsen är inte densamma. Därför hoppas jag att de nordiska kulturministrarna ser betydelsen av att upprätthålla kassaflödet till det nordiska kultursamarbetet och kulturlivet, säger Constance Ursin.

”Inte rätt tidpunkt för nedskärningar”

Aleksi Malmberg, intendent i Helsingfors stadsorkester och nyvald vice ordförande i Nordisk kulturkontakts styrelse, understryker med eftertryck behovet av att i tider av kris fortsätta satsa på kulturen.

– Detta är inte den rätta tidpunkten för nedskärningar. Hela kulturfältet måste gardera sig för att coronakrisen kan innebära nya uttryckssätt och ekonomiska utmaningar också på lång sikt. Men i en tid som denna behöver vi konst och kultur särskilt mycket, och ett fortsatt stöd av sektorn genom krisen är livgivande för hela samhället, säger Aleski Malmberg.

Malmberg gläds över att genom sitt nya styrelseuppdrag ha hamnat i ett sällskap aktiva, mångkunniga och ivriga kulturproffs med varierad kulturell kompetens såväl nordiskt som internationellt.

– Nordisk kulturkontakt uppfyller en väldigt viktig uppgift i att så brett och multidisciplinärt sammanföra aktörer från olika länder. Det gäller både administrationen av de nordiska stödprogrammen som den egna programverksamheten. Kraften att sammanföra människor genom kultur är en styrka som kommer att behövas också framöver, säger Malmberg.

Långtidsperspektivet fortsatt viktigt

Liksom Constance Ursin ser Aleksi Malmberg coronakrisen som det mest akuta som kultursektorn måste ta sig igenom.

– Men som styrelse måste vi också se till att dimman inte hindrar oss från att se längre framåt, tankearbetet i styrelsen bör sträcka sig 5–10 år framåt, säger han.

Här och nu lever Aleksi Malmberg i en vardag där hans närmaste medarbetare, etthundra musiker, mer eller mindre över en natt fick se hela vårens konsertprogram singla ner i skräpkorgen på grund av coronapandemin. Nu är de fullt sysselsatta med att hitta nya sätt att skapa musik för Helsingforsborna.

– Mitt i krisen ser vi hur undantagstillståndet ger näring åt kreativiteten. Vi direktsänder konserter varannan vecka från (det tomma) Musikhuset, vi gör hemmakonserter, fortsätter öva hemma för att hålla repertoaren i trim och har samtidigt gett oss i kast med en del alternativa aktiviteter som behövs i samhället just nu. Till exempel har våra musiker handlat mat åt äldre i riskgruppen, säger Malmberg.


Alla ska kunna ta del av kultur och samhällsliv

Efter många års arbete med upphovsrättsfrågor och nordiskt lagsamarbete på området jobbar Constance Ursin i dag på avdelningen för kulturarv i det norska kulturdepartementet. På hennes bord ligger beredningen av den nya arkivlagen som hon är projektledare för. Hon har också hunnit leda enheten för nordiskt samarbete på departementet.

Nordisk kulturkontakts vision, att alla ska ha rätt till kultur och samhällsliv på lika villkor, ser hon som absolut nödvändig.

– Det är väldigt viktigt att kulturen inte bara upplevs som tillgänglig för en liten elit som läser mer krävande litteratur eller går på teater. Det är viktigt att ge barn och unga goda kulturupplevelser som berör och går in under huden tidigt i livet.

Ursin lyfter också fram betydelsen av att försöka nå de oväntade och mindre självklara målgrupperna.

– Det är nödvändigt för att kulturen inte ska bli irrelevant, det blir den om den bara hör till en liten elit. Det är viktigt att vi undgår den trenden i kulturlivet just nu.

Text: Heidi Orava

Cookie Policy för Nordisk kulturkontakt

Vad är cookies?

Såsom nästan alla andra professionella webbplatser använder denna hemsida cookies, vilka är små filer som laddas ned till din dator för att förbättra din upplevelse. Den här sidan beskriver vilken information de samlar, hur vi använder den och varför vi ibland behöver lagra dessa cookies. Vi kommer även dela med oss av information om hur du kan förhindra att dessa cookies lagras, men detta kan innebära att din upplevelse av hemsidan kan förändras eller att vissa delar av webbplatsens funktionalitet upphör att fungera.

För mer allmän information om cookies se Wikipedia artikeln om HTTP Cookies. (https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie)

Så använder vi cookies

Vi använder cookies av olika skäl, vilka listas nedan. Tyvärr finns det i de flesta fall inga branschstandardalternativ för att inaktivera cookies utan att helt och hållet även inaktivera de funktioner som de skapar på den här webbplatsen. Det rekommenderas att du lämnar alla cookies aktiverade om du är osäker på om du behöver dem eller ej utifall de används för att tillhandahålla en tjänst som du använder.

De cookies vi nyttjar

För att ge dig en god upplevelse på den här webbplatsen erbjuder vi funktioner som låter dig ställa in dina inställningar för hur den här webbplatsen körs när du använder den. För hemsidan ska kunna minnas dina inställningar till framtida besök måste vi ställa in cookies så att denna information kan aktiveras närhelst du interagerar med sidan. Exempelvis den välkomstbanner som visas på förstasidan påverkas av cookies.

Tredje parts cookies

I vissa speciella fall använder vi också cookies som tillhandahålls av betrodda tredje parter. I följande avsnitt beskrivs vilka cookies från en tredje part som du kan stöta på under dina besök på denna webbplats.

Den här webbplatsen använder Google Analytics som är en av de mest utbredda och pålitliga analyslösningarna på webben. Vi använder den för att hjälpa oss att förstå hur du använder webbplatsen och hur vi kan förbättra din upplevelse. Dessa cookies kan spåra saker så som hur länge du befinner dig på webbplatsen och vilka sidor du besöker. Detta gör vi för att kunna fortsätta att producera engagerande innehåll.

Mer information om Google Analytics-cookies finns på den officiella Google Analytics-sidan. (https://www.google.com/analytics/)

Vi använder också sociala medier knappar och/eller plugins på denna webbplats som låter dig ansluta till ditt sociala nätverk på olika sätt. För att dessa ska fungera kommer de specifika sociala medierna att ställa in cookies via vår webbplats som kan användas för att förbättra din profil på deras webbplatser eller bidra till de personuppgifter de tillhandahåller för olika ändamål vilka beskrivs i deras respektive sekretesspolicy.

Facebook-pixel

Vi använder oss av en Facebook-pixel som gör det möjligt för oss att rikta marknadsföring om våra evenemang eller stödprogram till dig på Facebook baserat på vilka sidor du har besökt på vår webbplats.
Facebook-pixeln samlar in följande information:
– Http-rubriker – Allt som finns i HTTP-rubrikfältet. HTTP-rubriker inkluderar IP-adresser, information om webbläsaren, sidplats, dokument, referens och person som använder webbplatsen.
– Pixelspecifika data – Inkluderar Pixel-ID och Facebook-cookien.
– Knappklickdata – Inkluderar alla knappar som klickats på av besökare på webbplatsen, etiketterna på dessa knappar och alla sidor som besöktes som ett resultat av knappklick.

Inaktivera cookies

Du kan förhindra att cookies nyttjas genom att justera inställningarna i din webbläsare (se din webbläsares hjälptext för hur du genomför detta). Var medveten om att om du väljer att inaktivera cookies kommer det att påverka funktionaliteten för denna hemsida, samt många andra webbplatser som du besöker. Att inaktivera cookies innebär vanligen att du även inaktiverar vissa funktioner på den här webbplatsen. Därför rekommenderas att du inte inaktiverar cookies.

Mer information

Förhoppningsvis har denna text förtydligat saker för dig och om det finns någon funktion som du inte är säker på om du behöver är det vanligtvis säkrare att lämna cookies aktiverade utifall att det interagerar med en av de funktioner du använder på vår webbplats.

Vänligen meddela oss om du har frågor eller kommentarer. (https://www.nordiskkulturkontakt.org/sv/kontakt/)

Denna Cookie Policy skapades med hjälp av CookiePolicyGenerator.com