nordiSKulptur lyfter fram nordisk samtidsskulptur

19.09.2018

Foto: Titus Verhe

Nordisk kulturkontakt och Finska Skulptörförbundet sjösätter det treåriga projektet nordiSKulptur (2019–2021). Syftet med projektet är att öka kännedomen om nordisk modern skulptur, att främja nordiska skulptörers möjligheter att profilera sig internationellt samt att stärka långsiktiga samarbeten mellan organisationer i branschen.

I skulptur samverkar material, arbete och koncept på ett spännande sätt och skulpturen är alltid i interaktion med sin omgivning. Kännetecknande för modern nordisk skulpturkonst är fördomsfria kombinationer av olika tekniker och material där gamla hantverkstraditioner och ny teknologi möts.

Nordisk kulturkontakt och Finska Skulptörförbundets satsning nordiSKulptur lyfter fram nya intressanta konstnärer. Projektet genomförs genom tre utbytesutställningar. En kuraterad samutställning per år sätts upp med medverkande från Finska Skulptörförbundet och en nordisk samarbetsorganisation. Utställningarna ordnas på Finska Skulptörförbundets Galleri Sculptor vid Salutorget i Helsingfors.

Konstnärerna väljs genom en öppen ansökan. Juryn består av experter från Nordisk kulturkontakt och Finska Skulptörförbundet. Jurymedlemmarna fungerar också som kuratorer för utställningsserien. Nordisk kulturkontakt är huvudfinansiär för projektet. Finska skulptörförbundet förmedlar de finska skulptörernas verk till de övriga nordiska länderna, och koordinerar utbytesutställningar med nordiska samarbetspartners från respektive land. Det första samarbetet under 2019 görs tillsammans med det isländska skulptörförbundet Myndhöggvarafélagið í Reykjavíki.

Cookie Policy för Nordisk kulturkontakt

Vad är cookies?

Såsom nästan alla andra professionella webbplatser använder denna hemsida cookies, vilka är små filer som laddas ned till din dator för att förbättra din upplevelse. Den här sidan beskriver vilken information de samlar, hur vi använder den och varför vi ibland behöver lagra dessa cookies. Vi kommer även dela med oss av information om hur du kan förhindra att dessa cookies lagras, men detta kan innebära att din upplevelse av hemsidan kan förändras eller att vissa delar av webbplatsens funktionalitet upphör att fungera.

För mer allmän information om cookies se Wikipedia artikeln om HTTP Cookies. (https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie)

Så använder vi cookies

Vi använder cookies av olika skäl, vilka listas nedan. Tyvärr finns det i de flesta fall inga branschstandardalternativ för att inaktivera cookies utan att helt och hållet även inaktivera de funktioner som de skapar på den här webbplatsen. Det rekommenderas att du lämnar alla cookies aktiverade om du är osäker på om du behöver dem eller ej utifall de används för att tillhandahålla en tjänst som du använder.

De cookies vi nyttjar

För att ge dig en god upplevelse på den här webbplatsen erbjuder vi funktioner som låter dig ställa in dina inställningar för hur den här webbplatsen körs när du använder den. För hemsidan ska kunna minnas dina inställningar till framtida besök måste vi ställa in cookies så att denna information kan aktiveras närhelst du interagerar med sidan. Exempelvis den välkomstbanner som visas på förstasidan påverkas av cookies.

Tredje parts cookies

I vissa speciella fall använder vi också cookies som tillhandahålls av betrodda tredje parter. I följande avsnitt beskrivs vilka cookies från en tredje part som du kan stöta på under dina besök på denna webbplats.

Den här webbplatsen använder Google Analytics som är en av de mest utbredda och pålitliga analyslösningarna på webben. Vi använder den för att hjälpa oss att förstå hur du använder webbplatsen och hur vi kan förbättra din upplevelse. Dessa cookies kan spåra saker så som hur länge du befinner dig på webbplatsen och vilka sidor du besöker. Detta gör vi för att kunna fortsätta att producera engagerande innehåll.

Mer information om Google Analytics-cookies finns på den officiella Google Analytics-sidan. (https://www.google.com/analytics/)

Vi använder också sociala medier knappar och/eller plugins på denna webbplats som låter dig ansluta till ditt sociala nätverk på olika sätt. För att dessa ska fungera kommer de specifika sociala medierna att ställa in cookies via vår webbplats som kan användas för att förbättra din profil på deras webbplatser eller bidra till de personuppgifter de tillhandahåller för olika ändamål vilka beskrivs i deras respektive sekretesspolicy.

Inaktivera cookies

Du kan förhindra att cookies nyttjas genom att justera inställningarna i din webbläsare (se din webbläsares hjälptext för hur du genomför detta). Var medveten om att om du väljer att inaktivera cookies kommer det att påverka funktionaliteten för denna hemsida, samt många andra webbplatser som du besöker. Att inaktivera cookies innebär vanligen att du även inaktiverar vissa funktioner på den här webbplatsen. Därför rekommenderas att du inte inaktiverar cookies.

Mer information

Förhoppningsvis har denna text förtydligat saker för dig och om det finns någon funktion som du inte är säker på om du behöver är det vanligtvis säkrare att lämna cookies aktiverade utifall att det interagerar med en av de funktioner du använder på vår webbplats.

Vänligen meddela oss om du har frågor eller kommentarer. (https://www.nordiskkulturkontakt.org/sv/kontakt/)

Denna Cookie Policy skapades med hjälp av CookiePolicyGenerator.com