fbpx

Nordisk satsning på klimatkompensation av kulturprojekt

02.11.2022

Picture of Malin Arnell och Åsa Elzén. standing in a forest.
Bild med Malin Arnell och Åsa Elzén från samtalsserien ”Skogen kallar". Serien, som arrangerades av Nordisk kulturkontakt i 2021, reflekterar över nutidsmänniskans förhållande till naturen utifrån ett uttalat konst- och kulturperspektiv. Foto: Therese Kellner.
Produktion och förmedling av konst och kultur har i de allra flesta fall en påverkan på klimatet och även om det finns flera sätt att minska klimatavtrycket på så är klimatskompensation ofta nödvändig för att klara klimatneutrala målsättningar. För att bidra till utvecklingen av kompetens, verktyg och riktlinjer på området har de nordiska kulturministrarna fattat beslut om ett gemensamt pilotprojekt.

Många viktiga satsningar är igång för att bidra till en grön omställning av kultursektorn. Flera institutioner och aktörer i Norden har värdefull kompetens som fler bör ta del av och därmed finns en potential för en ökad samordning, strategisk utveckling och utbyte av kunskap, metoder och riktlinjer på nordisk nivå.  Det tar ministrarna fasta på i det nya förslaget om ett pilotprojekt kring klimatkompensation som klubbades igenom på ministrarnas möte i Helsingfors den 2 november.

– Klimakrisen er vår tids største utfordring, og vi må alle må arbeide hardt og finne løsninger slik at den grønne omstillingen kan skje raskere. Den nordiske kultursektoren følger opp og er i gang med prosjektet Bærekraftige kulturopplevelser, som vi nå styrker med en halv million danske kroner. Sammen vil vi arbeide for et grønnere kulturliv og legge til rette for at aktører som går foran på bærekraft bidrar til å dele kunnskap og verktøy, säger Anette Trettebergstuen, Norges kultur- och jämställdhetsminister och ordförande i Nordiska ministerrådet för kultur 2022.

Verktyg och riktlinjer

Pilotprojektet ska involvera både representanter från de nordiska stödprogrammen och experter inom hantering av klimatkompensation med en målsättning om att understödja kunskapsutbyte och en större medvetenhet.

Projektet ska stödja utvecklingen av verktyg och riktlinjer för hur kulturprojekt ska kunna budgetera för klimatkompensation. Projektet vill därmed kunna bidra till en ökad medvetenhet om klimatkompenserande insatser även bland myndigheter som förvaltar stöd till kultursektorn.

Nya initiativ för hållbara kulturupplevelser

De nordiska kulturministrarna har i sitt kulturpolitiska samarbete enats om att arbeta målinriktat för att främja nya hållbara initiativ inom konst- och kultursektorn i Norden. Pilotprojekt om klimatkompensation är en del av projektet Hållbara kulturupplevelser som är en av flera strategiska satsningar i arbetet med de nordiska statsministrarnas vision om Norden som världens mest hållbara och integrerade region 2030.

Inom ramen för projektet ingår Et grønt veikart for kulturlivet i Norden som helt övergripande ska göra det enklare för nordborna att välja hållbara kulturupplevelser och BærekraftsLAB som undersöker en närmare kopplingen mellan skol- och kultursektorn i hållbarhetsfrågor. Inom projektet genomförs också en studie där könsuppdelad information om kulturkonsumtion jämförs med klimatsavtryck från olika kulturupplevelser.

Cookie Policy för Nordisk kulturkontakt

Vad är cookies?

Såsom nästan alla andra professionella webbplatser använder denna hemsida cookies, vilka är små filer som laddas ned till din dator för att förbättra din upplevelse. Den här sidan beskriver vilken information de samlar, hur vi använder den och varför vi ibland behöver lagra dessa cookies. Vi kommer även dela med oss av information om hur du kan förhindra att dessa cookies lagras, men detta kan innebära att din upplevelse av hemsidan kan förändras eller att vissa delar av webbplatsens funktionalitet upphör att fungera.

För mer allmän information om cookies se Wikipedia artikeln om HTTP Cookies. (https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie)

Så använder vi cookies

Vi använder cookies av olika skäl, vilka listas nedan. Tyvärr finns det i de flesta fall inga branschstandardalternativ för att inaktivera cookies utan att helt och hållet även inaktivera de funktioner som de skapar på den här webbplatsen. Det rekommenderas att du lämnar alla cookies aktiverade om du är osäker på om du behöver dem eller ej utifall de används för att tillhandahålla en tjänst som du använder.

De cookies vi nyttjar

För att ge dig en god upplevelse på den här webbplatsen erbjuder vi funktioner som låter dig ställa in dina inställningar för hur den här webbplatsen körs när du använder den. För hemsidan ska kunna minnas dina inställningar till framtida besök måste vi ställa in cookies så att denna information kan aktiveras närhelst du interagerar med sidan. Exempelvis den välkomstbanner som visas på förstasidan påverkas av cookies.

Tredje parts cookies

I vissa speciella fall använder vi också cookies som tillhandahålls av betrodda tredje parter. I följande avsnitt beskrivs vilka cookies från en tredje part som du kan stöta på under dina besök på denna webbplats.

Den här webbplatsen använder Google Analytics som är en av de mest utbredda och pålitliga analyslösningarna på webben. Vi använder den för att hjälpa oss att förstå hur du använder webbplatsen och hur vi kan förbättra din upplevelse. Dessa cookies kan spåra saker så som hur länge du befinner dig på webbplatsen och vilka sidor du besöker. Detta gör vi för att kunna fortsätta att producera engagerande innehåll.

Mer information om Google Analytics-cookies finns på den officiella Google Analytics-sidan. (https://www.google.com/analytics/)

Vi använder också sociala medier knappar och/eller plugins på denna webbplats som låter dig ansluta till ditt sociala nätverk på olika sätt. För att dessa ska fungera kommer de specifika sociala medierna att ställa in cookies via vår webbplats som kan användas för att förbättra din profil på deras webbplatser eller bidra till de personuppgifter de tillhandahåller för olika ändamål vilka beskrivs i deras respektive sekretesspolicy.

Facebook-pixel

Vi använder oss av en Facebook-pixel som gör det möjligt för oss att rikta marknadsföring om våra evenemang eller stödprogram till dig på Facebook baserat på vilka sidor du har besökt på vår webbplats.
Facebook-pixeln samlar in följande information:
– Http-rubriker – Allt som finns i HTTP-rubrikfältet. HTTP-rubriker inkluderar IP-adresser, information om webbläsaren, sidplats, dokument, referens och person som använder webbplatsen.
– Pixelspecifika data – Inkluderar Pixel-ID och Facebook-cookien.
– Knappklickdata – Inkluderar alla knappar som klickats på av besökare på webbplatsen, etiketterna på dessa knappar och alla sidor som besöktes som ett resultat av knappklick.

Inaktivera cookies

Du kan förhindra att cookies nyttjas genom att justera inställningarna i din webbläsare (se din webbläsares hjälptext för hur du genomför detta). Var medveten om att om du väljer att inaktivera cookies kommer det att påverka funktionaliteten för denna hemsida, samt många andra webbplatser som du besöker. Att inaktivera cookies innebär vanligen att du även inaktiverar vissa funktioner på den här webbplatsen. Därför rekommenderas att du inte inaktiverar cookies.

Mer information

Förhoppningsvis har denna text förtydligat saker för dig och om det finns någon funktion som du inte är säker på om du behöver är det vanligtvis säkrare att lämna cookies aktiverade utifall att det interagerar med en av de funktioner du använder på vår webbplats.

Vänligen meddela oss om du har frågor eller kommentarer. (https://www.nordiskkulturkontakt.org/sv/kontakt/)

Denna Cookie Policy skapades med hjälp av CookiePolicyGenerator.com