fbpx

Nätverksstöd beviljat till 20 projekt

02.05.2022

Photo by Clint Adair on Unsplash
Photo by Clint Adair on Unsplash

Nätverksstöd har nu fördelats till både kortvariga och långvariga nätverksprojekt. Nordisk kulturkontakt fick sammanlagt 75 ansökningar, av vilka 20 var för långvarigt nätverksstöd och 55 för kortvarigt stöd. Totalt beviljades 503 777 euro till 4 långvariga projekt och 16 kortvariga projekt. Allmänt taget var expertgruppen glad över att antalet ansökningar ökade jämfört med 2021, när pandemin ännu inverkade stort.

Mentorskapsprogrammet Future Leaders in Performing Arts är ett av de kortvariga projekten som beviljades stöd. Nätverket riktar sig främst till professionella inom scenkonst som är i början av sin karriär. Syftet är att öka den sociala hållbarheten inom scenkonstens framtida maktstrukturer genom att inbjuda fyra nya kuratorer till en ettårig mentorprocess.

Projektet Backyard residencies utforskar möjligheterna att driva residensprogram på ett hållbart sätt genom regionalt samarbete och skapa möjligheter för konstnärer och andra professionella att bo, arbeta och träffa andra yrkeskonstnärer och publik från grannregioner. Nätverket är inte avsett enbart för residens, utan även för olika organisationer i de nordliga regionerna i Norge, Sverige och Finland.

Ytterligare ett projekt som fick kortvarigt stöd är PUPSICLES Nordic-Baltic Puppetry Network som har målet att skapa nya och fördjupa befintliga förbindelser mellan ambitiösa festivaler och organisationer för dockteater i den nordisk-baltiska regionen. Nätverkets syfte är att främja och skapa metoder för mer hållbara turnéer för konstnärer, produktioner och koncept inom dockteater och visuell teater, samt att utforska mer samarbetsinriktade program och dela med sig av kunskap.

Alla kortvariga och långvariga nätverksprojekt som beviljades stöd kan ses på vår hemsida.

Nätverksstödet möjliggör samarbetsperioder och utbyte av idéer och kunskap mellan yrkeskonstnärer och kulturarbetare i Norden och/eller de baltiska länderna. Stödet är en del av det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur som stärker konstnärligt och kulturellt samarbete i Norden och Baltikum.

Nästa ansökningsrunda för kortvarigt nätverksstöd inleds den 20 augusti 2022. Långvarigt nätverksstöd har bara en ansökningsrunda årligen och nästa runda arrangeras på våren 2023.

Cookie Policy för Nordisk kulturkontakt

Vad är cookies?

Såsom nästan alla andra professionella webbplatser använder denna hemsida cookies, vilka är små filer som laddas ned till din dator för att förbättra din upplevelse. Den här sidan beskriver vilken information de samlar, hur vi använder den och varför vi ibland behöver lagra dessa cookies. Vi kommer även dela med oss av information om hur du kan förhindra att dessa cookies lagras, men detta kan innebära att din upplevelse av hemsidan kan förändras eller att vissa delar av webbplatsens funktionalitet upphör att fungera.

För mer allmän information om cookies se Wikipedia artikeln om HTTP Cookies. (https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie)

Så använder vi cookies

Vi använder cookies av olika skäl, vilka listas nedan. Tyvärr finns det i de flesta fall inga branschstandardalternativ för att inaktivera cookies utan att helt och hållet även inaktivera de funktioner som de skapar på den här webbplatsen. Det rekommenderas att du lämnar alla cookies aktiverade om du är osäker på om du behöver dem eller ej utifall de används för att tillhandahålla en tjänst som du använder.

De cookies vi nyttjar

För att ge dig en god upplevelse på den här webbplatsen erbjuder vi funktioner som låter dig ställa in dina inställningar för hur den här webbplatsen körs när du använder den. För hemsidan ska kunna minnas dina inställningar till framtida besök måste vi ställa in cookies så att denna information kan aktiveras närhelst du interagerar med sidan. Exempelvis den välkomstbanner som visas på förstasidan påverkas av cookies.

Tredje parts cookies

I vissa speciella fall använder vi också cookies som tillhandahålls av betrodda tredje parter. I följande avsnitt beskrivs vilka cookies från en tredje part som du kan stöta på under dina besök på denna webbplats.

Den här webbplatsen använder Google Analytics som är en av de mest utbredda och pålitliga analyslösningarna på webben. Vi använder den för att hjälpa oss att förstå hur du använder webbplatsen och hur vi kan förbättra din upplevelse. Dessa cookies kan spåra saker så som hur länge du befinner dig på webbplatsen och vilka sidor du besöker. Detta gör vi för att kunna fortsätta att producera engagerande innehåll.

Mer information om Google Analytics-cookies finns på den officiella Google Analytics-sidan. (https://www.google.com/analytics/)

Vi använder också sociala medier knappar och/eller plugins på denna webbplats som låter dig ansluta till ditt sociala nätverk på olika sätt. För att dessa ska fungera kommer de specifika sociala medierna att ställa in cookies via vår webbplats som kan användas för att förbättra din profil på deras webbplatser eller bidra till de personuppgifter de tillhandahåller för olika ändamål vilka beskrivs i deras respektive sekretesspolicy.

Facebook-pixel

Vi använder oss av en Facebook-pixel som gör det möjligt för oss att rikta marknadsföring om våra evenemang eller stödprogram till dig på Facebook baserat på vilka sidor du har besökt på vår webbplats.
Facebook-pixeln samlar in följande information:
– Http-rubriker – Allt som finns i HTTP-rubrikfältet. HTTP-rubriker inkluderar IP-adresser, information om webbläsaren, sidplats, dokument, referens och person som använder webbplatsen.
– Pixelspecifika data – Inkluderar Pixel-ID och Facebook-cookien.
– Knappklickdata – Inkluderar alla knappar som klickats på av besökare på webbplatsen, etiketterna på dessa knappar och alla sidor som besöktes som ett resultat av knappklick.

Inaktivera cookies

Du kan förhindra att cookies nyttjas genom att justera inställningarna i din webbläsare (se din webbläsares hjälptext för hur du genomför detta). Var medveten om att om du väljer att inaktivera cookies kommer det att påverka funktionaliteten för denna hemsida, samt många andra webbplatser som du besöker. Att inaktivera cookies innebär vanligen att du även inaktiverar vissa funktioner på den här webbplatsen. Därför rekommenderas att du inte inaktiverar cookies.

Mer information

Förhoppningsvis har denna text förtydligat saker för dig och om det finns någon funktion som du inte är säker på om du behöver är det vanligtvis säkrare att lämna cookies aktiverade utifall att det interagerar med en av de funktioner du använder på vår webbplats.

Vänligen meddela oss om du har frågor eller kommentarer. (https://www.nordiskkulturkontakt.org/sv/kontakt/)

Denna Cookie Policy skapades med hjälp av CookiePolicyGenerator.com