Network

NÄTVERK

Nordisk kulturkontakt har ett stort nätverk i hela regionen. Nedan kan du finna din närmaste samarbetspartner, och mer än 40 residenser som redan beviljats stöd av Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur.

 

Nordiska nätverk

Nordisk kulturkontakt samarbetar med olika parter internationellt, inom Norden, nationellt och lokalt i Finland. Samarbete sker även med enskilda aktörer inom konst- och kulturfältet.

Därutöver samarbetar Nordisk kulturkontakt stadigt också med andra Nordiska hus och – institut samt baltiska kontor. Samarbetsavtalen innebär bland annat att man kan få information och rådgivning om stödprogrammen på det lokala språket vid dessa nordiska och baltiska institutioner.