fbpx

Nätverksstöd beviljades till ett brett spektrum av olika projekt

30.04.2021

En staty står i förgrunden och en stor stad breder ut sig bakom statyn.

Den första rundan av nätverksstöd år 2021 är nu klar och stöd har utdelats till nya stödmottagare. Nordisk kulturkontakt mottog i allt 51 ansökningar av vilka 13 var för det långvariga stödet och 38 för det kortvariga stödet. Den totala utdelade summan var 648 562 euro och understöd beviljades till 5 långvariga och 13 kortvariga nätverksprojekt.

Den nya sakkunniggruppen som började sitt treåriga mandat i år kommenterade sin första utdelningsrunda som följer:

“Vi fäster stor vikt vid den negativa effekt som covid 19-pandemin har haft i de nordiska och baltiska länderna. Mycket ska göras för att understöda återupplivandet av kultursektorn och de kreativa näringarna på lokal, regional, national och internationell nivå. Återhämtningen kommer dock att ske i gränsområdet mellan det fysiska och det digitala. Kulturutbytet i Norden och i Baltikum har en ny horisont att upptäcka!

En annan växande och oroande horisont är klimatförändringen och inkluderingen av glesbygdsområden i den nordiska och baltiska kontexten. Hur kan kulturnätverk bidra till en mer hållbar framtid utan att bli för instrumentaliserade? Och hur kan kultur från och i regioner utanför de stora städerna bli bättre representerad och stödjas för att säkerställa bättre inkludering? För att göra detta måste vi som sakkunniga ta hänsyn till de demografiska och de kulturella infrastrukturerna i hela regionen samt samspelet mellan olika historiska kontexter. Det är naturligtvis inte lätt, men det är viktigt att operera på en ny, annorlunda skala när vi navigerar i det befintliga och framtida kulturlandskapet i den nordisk-baltiska kontexten.”

Sakkunniggruppen rosade det breda spektrumet av olika slags ansökningar och de beviljade projekten täcker en god spridning av olika konst- och kulturområden. Nordic network for rethinking art museums of the future som fick långvarigt nätverksstöd är ett bra exempel på en process som pandemiläget har satt igång – projektet kommer att reflektera från olika synvinklar varför museer överhuvudtaget behövs. Somliga projekt, såsom Baltic Circus Grass-root Network, fokuserar på att utveckla en specifik aspekt inom ett specifikt fält medan andra projekt har valt en mer tematisk utgångspunkt för sitt arbete och inkluderar ett starkt tvärkonstnärligt samarbete mellan olika områden. Ett gott exempel på detta är nätverket Forest School Network, ett utvecklingsnätverk som för ihop konstnärer och institutioner för att jobba tillsammans mot förverkligandet av ett tvärkonstnärligt, kollegialt styrt professionellt utvecklingsutrymme. Nätverket strävar efter att bli ett samnordiskt och baltiskt kulturprojekt som kan nå långsidigt utbyte, dialog och aktiviteter med fokus på ekologiska aspekter tvärs av konstformer– i det här fallet fokus på skog. Ett annat nätverk som sakkunniggrupp ville lyfta upp är Krabstad Network. Krabstadt handlar om ett tvärmedialt projekt som kombinerar element från populärkultur, bildkonst och livekonst med pedagogik för att kunna behandla nordisk historia och kultur.

Se alla beviljade projekt här.

 

Nätverksstöd möjliggör perioder för samarbete, utbyte av idéer och kunskap för professionella konstnärer och kulturarbetare i Norden och/eller Baltikum. Stödformen är en del av det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur som fokuserar på att öka utbytet av kunskap, kontakter, närvaron och intresset för nordisk och baltisk konst och kultur.

Den nästa ansökningsomgången för det kortvariga nätverksstödet öppnas den 20 augusti 2021. Långvarigt nätverksstöd delas ut endast en gång om året och den nästa omgången blir på våren 2022.

Cookie Policy för Nordisk kulturkontakt

Vad är cookies?

Såsom nästan alla andra professionella webbplatser använder denna hemsida cookies, vilka är små filer som laddas ned till din dator för att förbättra din upplevelse. Den här sidan beskriver vilken information de samlar, hur vi använder den och varför vi ibland behöver lagra dessa cookies. Vi kommer även dela med oss av information om hur du kan förhindra att dessa cookies lagras, men detta kan innebära att din upplevelse av hemsidan kan förändras eller att vissa delar av webbplatsens funktionalitet upphör att fungera.

För mer allmän information om cookies se Wikipedia artikeln om HTTP Cookies. (https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie)

Så använder vi cookies

Vi använder cookies av olika skäl, vilka listas nedan. Tyvärr finns det i de flesta fall inga branschstandardalternativ för att inaktivera cookies utan att helt och hållet även inaktivera de funktioner som de skapar på den här webbplatsen. Det rekommenderas att du lämnar alla cookies aktiverade om du är osäker på om du behöver dem eller ej utifall de används för att tillhandahålla en tjänst som du använder.

De cookies vi nyttjar

För att ge dig en god upplevelse på den här webbplatsen erbjuder vi funktioner som låter dig ställa in dina inställningar för hur den här webbplatsen körs när du använder den. För hemsidan ska kunna minnas dina inställningar till framtida besök måste vi ställa in cookies så att denna information kan aktiveras närhelst du interagerar med sidan. Exempelvis den välkomstbanner som visas på förstasidan påverkas av cookies.

Tredje parts cookies

I vissa speciella fall använder vi också cookies som tillhandahålls av betrodda tredje parter. I följande avsnitt beskrivs vilka cookies från en tredje part som du kan stöta på under dina besök på denna webbplats.

Den här webbplatsen använder Google Analytics som är en av de mest utbredda och pålitliga analyslösningarna på webben. Vi använder den för att hjälpa oss att förstå hur du använder webbplatsen och hur vi kan förbättra din upplevelse. Dessa cookies kan spåra saker så som hur länge du befinner dig på webbplatsen och vilka sidor du besöker. Detta gör vi för att kunna fortsätta att producera engagerande innehåll.

Mer information om Google Analytics-cookies finns på den officiella Google Analytics-sidan. (https://www.google.com/analytics/)

Vi använder också sociala medier knappar och/eller plugins på denna webbplats som låter dig ansluta till ditt sociala nätverk på olika sätt. För att dessa ska fungera kommer de specifika sociala medierna att ställa in cookies via vår webbplats som kan användas för att förbättra din profil på deras webbplatser eller bidra till de personuppgifter de tillhandahåller för olika ändamål vilka beskrivs i deras respektive sekretesspolicy.

Facebook-pixel

Vi använder oss av en Facebook-pixel som gör det möjligt för oss att rikta marknadsföring om våra evenemang eller stödprogram till dig på Facebook baserat på vilka sidor du har besökt på vår webbplats.
Facebook-pixeln samlar in följande information:
– Http-rubriker – Allt som finns i HTTP-rubrikfältet. HTTP-rubriker inkluderar IP-adresser, information om webbläsaren, sidplats, dokument, referens och person som använder webbplatsen.
– Pixelspecifika data – Inkluderar Pixel-ID och Facebook-cookien.
– Knappklickdata – Inkluderar alla knappar som klickats på av besökare på webbplatsen, etiketterna på dessa knappar och alla sidor som besöktes som ett resultat av knappklick.

Inaktivera cookies

Du kan förhindra att cookies nyttjas genom att justera inställningarna i din webbläsare (se din webbläsares hjälptext för hur du genomför detta). Var medveten om att om du väljer att inaktivera cookies kommer det att påverka funktionaliteten för denna hemsida, samt många andra webbplatser som du besöker. Att inaktivera cookies innebär vanligen att du även inaktiverar vissa funktioner på den här webbplatsen. Därför rekommenderas att du inte inaktiverar cookies.

Mer information

Förhoppningsvis har denna text förtydligat saker för dig och om det finns någon funktion som du inte är säker på om du behöver är det vanligtvis säkrare att lämna cookies aktiverade utifall att det interagerar med en av de funktioner du använder på vår webbplats.

Vänligen meddela oss om du har frågor eller kommentarer. (https://www.nordiskkulturkontakt.org/sv/kontakt/)

Denna Cookie Policy skapades med hjälp av CookiePolicyGenerator.com