fbpx

Mobilitetsstöd beviljat för resor i Norden och Baltikum

07.06.2021

Konstverk i trä på en strand av det unga lettiska arkitektteamet Marija Katrina Dambe och Floria Betat.
Det unga lettiska arkitektteamet Marija Katrīna Dambe och Floria Betat har beviljats medel för en resa till Estland där de kommer att delta i Urban Festival UIT i Tartu..

Beslut har nu fattats i den andra ansökningsrundan av mobilitetsstöd för professionella konstnärer eller kulturarbetare. De beviljade stöden representerar en bred geografisk spridning och stor variation i fråga om genre. Det hade inkommit 374 ansökningar och 154 konstnärer beviljades finansiering för att stärka förutsättningarna för konstnärligt och kulturellt samarbete i Norden och Baltikum. Det fördelade stödbeloppet uppgick till totalt 236 580 euro.

Bland konstnärerna som får resebidrag finns Samuli Laine, Joel Neves och Silva Belghiti som ska resa från Helsingfors i Finland till Riga i Lettland för att uppföra den flerspråkiga förställningen Kuunteleminen/Listening på International Festival of Contemporary Theatre, Homo Novus. Gruppen kommer även att hålla en workshop för lokala döva och dela metoder med andra artister som deltar i festivalen. Kuunteleminen/Listening är en teckenspråksbaserad och helt textad föreställning om icke-auditiv mänsklig interaktion. Syftet med föreställningen är att skapa ett tillgängligt rum för mer empatisk mänsklig växelverkan.

Emil Nørgaard Munk reser för sin del från Köpenhamn i Danmark till Grönland för att arbeta på ett filmprojekt som utforskar drömmar, förhoppningar och handlingar i ett läge där framtidsutsikterna förefaller dystopiska. Projektets syfte är att skapa flera porträtt av grönlänningar som är föregångare och gör en skillnad när det gäller hållbar konsumtion och livsstil. Klimatkrisen är mycket uppenbar på det arktiska Grönland, men hur ser den grönländska befolkningen på framtiden? Projektet ”It makes a world of a difference” utforskar denna fråga.

Ytterligare en konstnär som beviljades mobilitetsstöd är Elin Sundström. Hon reser från Vänge i Sverige till Nordnorge för att delta i Kjerringøy Land Art Biennale i juli 2021.  Sundström är bildkonstnär med bas utanför Uppsala i Sverige. Hon arbetar tvärkonstnärligt och performativt med tekniker som fotografi, keramisk skulptur, jordkonst och installation samt skrift. Hennes verk behandlar relationen mellan människa och natur, och begrundar icke-hierarkiska sätt att förhålla sig till det som inte är mänskligt. Hon kommer att skapa ett verk på plats för biennalen och även delta i workshoppar och konstnärssamtal.

Det unga arkitektteamet Marija Katrīna Dambe och Floria Betat reser från Riga i Lettland till Estland för att delta i Urban Festival UIT i Tartu.  Det centrala temat för festivalen 2021 är ”parasitarkitektur”, med målet att uppmuntra invånare, konstnärer eller arkitekter att hitta kreativa sätt för att använda befintliga resurser och skapa element som behövs i offentliga rum. En installation kommer att göras i ett offentligt rum för att öka medvetenheten om byggindustrins miljöpåverkan. Inuti verket finns plats där lokalbefolkning och förbipasserande kan sätta sig ner och diskutera frågan.

Hrönn Þráinsdóttir, Bjarni Thor Kristinsson och Egill Palsson reser från Reykjavik på Island till Narva i Estland. Resans syfte är att starta ett nytt samarbete mellan Reykjavik Opera Days och Narva Opera Festival i Estland genom att skapa en ny, ovanlig och experimenterande produktion av Beethovens Fidelio på Narva Opera Festival i september. Båda festivalerna arbetar med liknande mål i sitt respektive land för att förstärka lokala scener för opera och röstkonst och skapa nya internationella partnerskap i nordiska regioner.

Mobilitetsstödet täcker rese- och/eller boendekostnader för professionella konstnärer och kulturutövare i de nordiska och/eller baltiska länderna.

Stödet ger sökande tillgång till kontakter, färdigheter och kunskap från olika delar av Norden och Baltikum. Finansieringen kan användas för att framföra konst- och kulturproduktioner samt för att öka intresset för nordisk och baltisk konst och kultur.

Den sista ansökningsrundan i år är 01.09.2021–30.09.2021.

Vänligen notera att ansökningstiden utgår kl. 15.59, finsk tid.

Cookie Policy för Nordisk kulturkontakt

Vad är cookies?

Såsom nästan alla andra professionella webbplatser använder denna hemsida cookies, vilka är små filer som laddas ned till din dator för att förbättra din upplevelse. Den här sidan beskriver vilken information de samlar, hur vi använder den och varför vi ibland behöver lagra dessa cookies. Vi kommer även dela med oss av information om hur du kan förhindra att dessa cookies lagras, men detta kan innebära att din upplevelse av hemsidan kan förändras eller att vissa delar av webbplatsens funktionalitet upphör att fungera.

För mer allmän information om cookies se Wikipedia artikeln om HTTP Cookies. (https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie)

Så använder vi cookies

Vi använder cookies av olika skäl, vilka listas nedan. Tyvärr finns det i de flesta fall inga branschstandardalternativ för att inaktivera cookies utan att helt och hållet även inaktivera de funktioner som de skapar på den här webbplatsen. Det rekommenderas att du lämnar alla cookies aktiverade om du är osäker på om du behöver dem eller ej utifall de används för att tillhandahålla en tjänst som du använder.

De cookies vi nyttjar

För att ge dig en god upplevelse på den här webbplatsen erbjuder vi funktioner som låter dig ställa in dina inställningar för hur den här webbplatsen körs när du använder den. För hemsidan ska kunna minnas dina inställningar till framtida besök måste vi ställa in cookies så att denna information kan aktiveras närhelst du interagerar med sidan. Exempelvis den välkomstbanner som visas på förstasidan påverkas av cookies.

Tredje parts cookies

I vissa speciella fall använder vi också cookies som tillhandahålls av betrodda tredje parter. I följande avsnitt beskrivs vilka cookies från en tredje part som du kan stöta på under dina besök på denna webbplats.

Den här webbplatsen använder Google Analytics som är en av de mest utbredda och pålitliga analyslösningarna på webben. Vi använder den för att hjälpa oss att förstå hur du använder webbplatsen och hur vi kan förbättra din upplevelse. Dessa cookies kan spåra saker så som hur länge du befinner dig på webbplatsen och vilka sidor du besöker. Detta gör vi för att kunna fortsätta att producera engagerande innehåll.

Mer information om Google Analytics-cookies finns på den officiella Google Analytics-sidan. (https://www.google.com/analytics/)

Vi använder också sociala medier knappar och/eller plugins på denna webbplats som låter dig ansluta till ditt sociala nätverk på olika sätt. För att dessa ska fungera kommer de specifika sociala medierna att ställa in cookies via vår webbplats som kan användas för att förbättra din profil på deras webbplatser eller bidra till de personuppgifter de tillhandahåller för olika ändamål vilka beskrivs i deras respektive sekretesspolicy.

Facebook-pixel

Vi använder oss av en Facebook-pixel som gör det möjligt för oss att rikta marknadsföring om våra evenemang eller stödprogram till dig på Facebook baserat på vilka sidor du har besökt på vår webbplats.
Facebook-pixeln samlar in följande information:
– Http-rubriker – Allt som finns i HTTP-rubrikfältet. HTTP-rubriker inkluderar IP-adresser, information om webbläsaren, sidplats, dokument, referens och person som använder webbplatsen.
– Pixelspecifika data – Inkluderar Pixel-ID och Facebook-cookien.
– Knappklickdata – Inkluderar alla knappar som klickats på av besökare på webbplatsen, etiketterna på dessa knappar och alla sidor som besöktes som ett resultat av knappklick.

Inaktivera cookies

Du kan förhindra att cookies nyttjas genom att justera inställningarna i din webbläsare (se din webbläsares hjälptext för hur du genomför detta). Var medveten om att om du väljer att inaktivera cookies kommer det att påverka funktionaliteten för denna hemsida, samt många andra webbplatser som du besöker. Att inaktivera cookies innebär vanligen att du även inaktiverar vissa funktioner på den här webbplatsen. Därför rekommenderas att du inte inaktiverar cookies.

Mer information

Förhoppningsvis har denna text förtydligat saker för dig och om det finns någon funktion som du inte är säker på om du behöver är det vanligtvis säkrare att lämna cookies aktiverade utifall att det interagerar med en av de funktioner du använder på vår webbplats.

Vänligen meddela oss om du har frågor eller kommentarer. (https://www.nordiskkulturkontakt.org/sv/kontakt/)

Denna Cookie Policy skapades med hjälp av CookiePolicyGenerator.com