Mångfald och möjligheter i fokus när nya experter välkomnades

21.02.2018

Photo by Alexander Brenner. From left: Emile Péronard, Dina Afkhampour, Kaarel Oja.
Photo by Alexander Brenner. From left: Emile Péronard, Dina Afkhampour, Kaarel Oja.

De flesta av stödprogrammen som förvaltas av Nordisk kulturkontakt har ett antal oberoende kulturexperter vars uppgift är att fördela programmedlen efter hur de bedömer projektförslagens kvalitet. Dessa experter har olika bakgrunder, men samtliga är professionellt verksamma inom kultur- och konstfältet. I det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur sitter experterna med i tre år – och under februari månads första tisdag och onsdag fick gruppen för perioden 2018-2020 ett varmt välkommande på Nordisk kulturkontakts kontor i Helsingfors och deltog där i ett uppstartsmöte.

Under första dagen fick deltagarna en introduktion till stödprogrammen, regelverken och hur ansökningsprocessen ser ut. Dag nummer två var mer inriktad på hands-on övningar där experterna fick, bland annat, testa ansökningssystemet Rimbert samt rollspela olika karaktärer. Denna senare aktivitet gick ut på att var deltagare fick låtsas vara en potentiell ansökande till stödprogrammet och svara på ett antal påstående. Om de höll med om att deras karaktärer passade in på påståendena fick de gå framåt i en ”privilegier promenad”, annars fick de stå stilla.

Turið Johannessen, en av Nordisk kulturkontakts programrådgivare förklarade för experterna att tanken med denna övning var att ”hjälpa er att medvetengöra diversitet som en kvalitet”, samt att upptäcka hur man som ansökande kan påverkas av sin, exempelvis, kulturella bakgrund eller val av konstfält. En annan faktor som kunde spela in var hur väl de ansökande kan utrycka sig i skrift, menade en av experterna som hade rollspelat en dyslektiker med en riktigt bra projektidé.

En av deltagarna under dagarna, Kaarel Oja, befann sig i lite av en unik ställning då han blivit utnämnd som expert för andra gången på nio år. Han tyckte att det kändes självklart att tacka ja till denna post igen, då hade bara bra minnen från sin förra period. ”Sist fick jag besluta om medel för Stöd till residenscentra”, berättar han, ”Nu får jag möjligheten arbeta med nätverksstöd, vilket jag ser fram emot”. Då, liksom nu, fick Kaarel representera Estland i sammanhanget. Han minns väl hur det för 7-8 år sedan inte fanns några organisationer som helt och hållet fokuserade på att utveckla residenscentra. ”Men tack vare Stöd till residenscentra kunde nödvändig kompetens och bidrag komma till Estland och påskynda utvecklingen av dessa.” Idag, berättar han, finns det ett antal riktigt bra konstnärsresidens i landet.

Dina Afkhampour kommer från Sverige och ser stora möjligheten för vad stödprogrammet kan åstadkomma. ”Arbetet vi kommer att utföra är viktigt då vi har möjlighet att påverka representationen av vilka Nordbor som kan vara med och skapa kultur – och kunna bidra med en tillgänglig plattform för dessa”, menar hon. ”Kultur är mötesplatsen för så många olika människor. Det är inte något man kan lyckas med helt på egen hand – kulturuttryck behöver mötas på mitten för att kunna bygga samhällen.”

Från Grönland kommer experten Emile Hertling Péronard. Han bor just nu i Köpenhamn, men har ett starkt band till sitt hemland och arbetar bland annat med att försöka få igång filmskapandet på Grönland. Emile är övertygad om nyttan av det nordiska samarbetet (som i detta fall inkluderar de baltiska länderna). Han tycker det känns naturligt att skapa samarbeten mellan nationerna och att stärka deras sammanhållning. ”Det är viktigt”, förklarar Emile, ”att låta stödja folk i skapandet av ett dynamiskt samhälle genom kulturella samarbeten och hur man via offentliga medel kan lyckas med detta”.

På frågan om de tre experterna vill skicka med något budskap i intervjun till framtida sökande inom det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur, så säger Kaarel: ”Jag vill uppmana alla som läst igenom programkraven och dess mål att söka. Sök! Och sök igen om det inte funkar första gången om din idé behöver utvecklas.” Samtliga runt bordet nickar instämmande.

Cookie Policy för Nordisk kulturkontakt

Vad är cookies?

Såsom nästan alla andra professionella webbplatser använder denna hemsida cookies, vilka är små filer som laddas ned till din dator för att förbättra din upplevelse. Den här sidan beskriver vilken information de samlar, hur vi använder den och varför vi ibland behöver lagra dessa cookies. Vi kommer även dela med oss av information om hur du kan förhindra att dessa cookies lagras, men detta kan innebära att din upplevelse av hemsidan kan förändras eller att vissa delar av webbplatsens funktionalitet upphör att fungera.

För mer allmän information om cookies se Wikipedia artikeln om HTTP Cookies. (https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie)

Så använder vi cookies

Vi använder cookies av olika skäl, vilka listas nedan. Tyvärr finns det i de flesta fall inga branschstandardalternativ för att inaktivera cookies utan att helt och hållet även inaktivera de funktioner som de skapar på den här webbplatsen. Det rekommenderas att du lämnar alla cookies aktiverade om du är osäker på om du behöver dem eller ej utifall de används för att tillhandahålla en tjänst som du använder.

De cookies vi nyttjar

För att ge dig en god upplevelse på den här webbplatsen erbjuder vi funktioner som låter dig ställa in dina inställningar för hur den här webbplatsen körs när du använder den. För hemsidan ska kunna minnas dina inställningar till framtida besök måste vi ställa in cookies så att denna information kan aktiveras närhelst du interagerar med sidan. Exempelvis den välkomstbanner som visas på förstasidan påverkas av cookies.

Tredje parts cookies

I vissa speciella fall använder vi också cookies som tillhandahålls av betrodda tredje parter. I följande avsnitt beskrivs vilka cookies från en tredje part som du kan stöta på under dina besök på denna webbplats.

Den här webbplatsen använder Google Analytics som är en av de mest utbredda och pålitliga analyslösningarna på webben. Vi använder den för att hjälpa oss att förstå hur du använder webbplatsen och hur vi kan förbättra din upplevelse. Dessa cookies kan spåra saker så som hur länge du befinner dig på webbplatsen och vilka sidor du besöker. Detta gör vi för att kunna fortsätta att producera engagerande innehåll.

Mer information om Google Analytics-cookies finns på den officiella Google Analytics-sidan. (https://www.google.com/analytics/)

Vi använder också sociala medier knappar och/eller plugins på denna webbplats som låter dig ansluta till ditt sociala nätverk på olika sätt. För att dessa ska fungera kommer de specifika sociala medierna att ställa in cookies via vår webbplats som kan användas för att förbättra din profil på deras webbplatser eller bidra till de personuppgifter de tillhandahåller för olika ändamål vilka beskrivs i deras respektive sekretesspolicy.

Inaktivera cookies

Du kan förhindra att cookies nyttjas genom att justera inställningarna i din webbläsare (se din webbläsares hjälptext för hur du genomför detta). Var medveten om att om du väljer att inaktivera cookies kommer det att påverka funktionaliteten för denna hemsida, samt många andra webbplatser som du besöker. Att inaktivera cookies innebär vanligen att du även inaktiverar vissa funktioner på den här webbplatsen. Därför rekommenderas att du inte inaktiverar cookies.

Mer information

Förhoppningsvis har denna text förtydligat saker för dig och om det finns någon funktion som du inte är säker på om du behöver är det vanligtvis säkrare att lämna cookies aktiverade utifall att det interagerar med en av de funktioner du använder på vår webbplats.

Vänligen meddela oss om du har frågor eller kommentarer. (https://www.nordiskkulturkontakt.org/sv/kontakt/)

Denna Cookie Policy skapades med hjälp av CookiePolicyGenerator.com