fbpx

Kultur- och konstprogrammet stöder femtio nordiska samarbetsprojekt

28.05.2020

Man med vattenslang på en kaj med båtar i bakgrunden
Bilden är från Performance Køkkenet i projektet Nordic Actions in Nature 2018. Projektet beviljades finansiering från Kultur- och konstprogrammet 2018. Projektet sammanförde nordiska performansartister som engagerade sig i frågor gällande miljö och hållbarhet.

Den nya sakkunniggruppen för Kultur- och konstprogrammet har samlats för sitt första beslutsmöte i maj 2020. På grund av coronapandemin ordnades introduktion, förberedelser och beslutsmöte online. Sakkunniggruppens ordförande Anna Sparrman sammanfattar erfarenheten på följande sätt:

Att mitt i dessa coronatider ha äran att dela ut medel till små och stora professionella kulturprojekt känns fantastiskt. Uppdraget är viktigare än vanligt, vi har därför fördelat mer medel än normalt med en förhoppning om att stärka och lyfta kulturen.

Det stora samtida behovet av stöd till kultur- och konstfältet uppmärksammades genom att fördela programmets årsbudget på 2,2 miljoner euro framtungt, med en utdelning av 1 408 958 euro till femtio projekt. Det motsvarar en fjärdedel av den totala ansökta summan på 5 994 255 euro fördelat på 186 ansökningar. De beviljade summorna är mellan 3000 och 100 000 euro.

Exempel på projekt som beviljats stöd

Bland ansökningarna som beviljades stöd vid Kultur- och konstprogrammets första omgång 2020 finns några som vi vill presentera redan i det här skedet:

Donna Quijote – theatrical dance on thin ice väcker miljöfrågor i ett globalt sammanhang tillsammans med representanter för ursprungsbefolkning på olika håll. Det är en mångnationell teaterproduktion organiserad av Ruska Ensemble, Finlands Nationalteater, Grönlands Nationalteater, Qiajuk Studios, ARTErias Urbanas, Multilogos och konstnärer från Sápmi, Finland, Norge, Canada och Bolivia. Konstnärer förs samman av projektet för att dela tankar om mänsklighet och ekologisk katastrof på nationalscener från sina infödda synpunkter. Donna Quijote utvidgar åskådarens perspektiv på ursprungsbefolkning, natur, ekosystem och hela spektret av livsstilar.

Ilzenberg Manor’s Small Festival for Kids för professionella kulturaktörer av hög kvalitet till invånare i omgivningarna av en herrgård i norra Litauen, med samarbetsparter från Sverige, Finland och Estland. Festivalen presenterar flera genren av föreställande konst som teater, dans, dockor och cirkus för barn upp till tio år. Samarbetet erbjuder barn från ekonomiskt marginaliserade familjer och från kulturellt avlägsna platser en möjlighet till möten med professionella dans- och cirkuskonstnärer. Evenemanget blir också en mötesplats för nordiska konstnärer och deras professionella kolleger från Litauen och Estland, vilket kan leda till nya samarbeten.

En mötesplats för delande av kompetens inom analog fotografi skapas genom ’when the light hits just right’ av Dots: förening för audiovisuell konst rf. Det handlar om en helt analog festival som presenterar utökad film och analog fotografi i en tre månader lång utställning vid Vasa Konsthall och Galleri Ibis, publikprogram med filmvisningar, liveföreställningar och verkstäder, samt en konferens för professionella. Projektet sammanför för första gången konstnärer, kuratorer, programmerare, förmedlare, forskare och andra professionella inom analog film och fotografi i Norden och Baltikum i planerad omfattning.

Unga uppkommande kvinnliga konstnärer på Hip Hop och House dansfältet mottog stöd för ett en vecka långt sommarläger ALIDE”- in collaboration with AxAKavAT. Deltagarna kommer att uppmuntras i sitt skapande och öva upp konsten att våga förverkliga idéer, drömmar och projekt. Verkstäderna dokumenteras med video för att inspirera andra till kollektivt stöd och ett växande, nätverkande systraskap. Deltagarna kommer också att samverka lokalt med ett barnläger och invånare i byn Karepa i Noröstra Estland.

Seyðatónar / Sheep Music är ett samarbete mellan Hafdís Bjarnadottir, Passepartout Duo och flera museer, bondgårdar, festivaler och uppträdare. Det kommer att resultera i en serie av musikaliska arrangemang för mänskor och får på Färöarna, på Island och i Skottland, med betoning på lokal lantbruk, stickningstradition och herdekulturer. Projektets syfte är att föra mänskor samman konceptuellt och väcka samtal om delade värderingar på basis av den hypotetiska frågan ”hurdan musik skulle fåren gilla att höra?

På sidan Resultat kan du se alla projekt som mottagit stöd från Kultur- och konstprogrammet.

Två ansökningsomgångar per år

Kultur- och konstprogrammet stöder nordiskt samarbete inom konst och kultur. Stöd kan sökas till ett projekt med konstnärlig eller kulturell kvalité som främjar ett mångsidigt och hållbart Norden. Stödprogrammet administreras av Nordisk kulturkontakt.

Stödprogrammet har två ansökningsomgångar årligen. Nästa ansökningsomgång är 10.8-10.9.2020. Ansökningstiden slutar klockan 15.59 finsk tid.

 

Bilden är av Performance Køkkenet från Nordic Actions in Nature 2018, som beviljats stöd från Kultur- och konstprogrammet år 2018. Projektet sammanförde nordiska performancekonstnärer som engagerade sig i miljö- och hållbarhetsfrågor.

Cookie Policy för Nordisk kulturkontakt

Vad är cookies?

Såsom nästan alla andra professionella webbplatser använder denna hemsida cookies, vilka är små filer som laddas ned till din dator för att förbättra din upplevelse. Den här sidan beskriver vilken information de samlar, hur vi använder den och varför vi ibland behöver lagra dessa cookies. Vi kommer även dela med oss av information om hur du kan förhindra att dessa cookies lagras, men detta kan innebära att din upplevelse av hemsidan kan förändras eller att vissa delar av webbplatsens funktionalitet upphör att fungera.

För mer allmän information om cookies se Wikipedia artikeln om HTTP Cookies. (https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie)

Så använder vi cookies

Vi använder cookies av olika skäl, vilka listas nedan. Tyvärr finns det i de flesta fall inga branschstandardalternativ för att inaktivera cookies utan att helt och hållet även inaktivera de funktioner som de skapar på den här webbplatsen. Det rekommenderas att du lämnar alla cookies aktiverade om du är osäker på om du behöver dem eller ej utifall de används för att tillhandahålla en tjänst som du använder.

De cookies vi nyttjar

För att ge dig en god upplevelse på den här webbplatsen erbjuder vi funktioner som låter dig ställa in dina inställningar för hur den här webbplatsen körs när du använder den. För hemsidan ska kunna minnas dina inställningar till framtida besök måste vi ställa in cookies så att denna information kan aktiveras närhelst du interagerar med sidan. Exempelvis den välkomstbanner som visas på förstasidan påverkas av cookies.

Tredje parts cookies

I vissa speciella fall använder vi också cookies som tillhandahålls av betrodda tredje parter. I följande avsnitt beskrivs vilka cookies från en tredje part som du kan stöta på under dina besök på denna webbplats.

Den här webbplatsen använder Google Analytics som är en av de mest utbredda och pålitliga analyslösningarna på webben. Vi använder den för att hjälpa oss att förstå hur du använder webbplatsen och hur vi kan förbättra din upplevelse. Dessa cookies kan spåra saker så som hur länge du befinner dig på webbplatsen och vilka sidor du besöker. Detta gör vi för att kunna fortsätta att producera engagerande innehåll.

Mer information om Google Analytics-cookies finns på den officiella Google Analytics-sidan. (https://www.google.com/analytics/)

Vi använder också sociala medier knappar och/eller plugins på denna webbplats som låter dig ansluta till ditt sociala nätverk på olika sätt. För att dessa ska fungera kommer de specifika sociala medierna att ställa in cookies via vår webbplats som kan användas för att förbättra din profil på deras webbplatser eller bidra till de personuppgifter de tillhandahåller för olika ändamål vilka beskrivs i deras respektive sekretesspolicy.

Facebook-pixel

Vi använder oss av en Facebook-pixel som gör det möjligt för oss att rikta marknadsföring om våra evenemang eller stödprogram till dig på Facebook baserat på vilka sidor du har besökt på vår webbplats.
Facebook-pixeln samlar in följande information:
– Http-rubriker – Allt som finns i HTTP-rubrikfältet. HTTP-rubriker inkluderar IP-adresser, information om webbläsaren, sidplats, dokument, referens och person som använder webbplatsen.
– Pixelspecifika data – Inkluderar Pixel-ID och Facebook-cookien.
– Knappklickdata – Inkluderar alla knappar som klickats på av besökare på webbplatsen, etiketterna på dessa knappar och alla sidor som besöktes som ett resultat av knappklick.

Inaktivera cookies

Du kan förhindra att cookies nyttjas genom att justera inställningarna i din webbläsare (se din webbläsares hjälptext för hur du genomför detta). Var medveten om att om du väljer att inaktivera cookies kommer det att påverka funktionaliteten för denna hemsida, samt många andra webbplatser som du besöker. Att inaktivera cookies innebär vanligen att du även inaktiverar vissa funktioner på den här webbplatsen. Därför rekommenderas att du inte inaktiverar cookies.

Mer information

Förhoppningsvis har denna text förtydligat saker för dig och om det finns någon funktion som du inte är säker på om du behöver är det vanligtvis säkrare att lämna cookies aktiverade utifall att det interagerar med en av de funktioner du använder på vår webbplats.

Vänligen meddela oss om du har frågor eller kommentarer. (https://www.nordiskkulturkontakt.org/sv/kontakt/)

Denna Cookie Policy skapades med hjälp av CookiePolicyGenerator.com