fbpx

Kortvarigt nätverksstöd beviljat till 7 projekt

03.12.2021

Photo: Dirk Tacke

Expertgruppen för nätverksstöd sammanträdde i Helsingfors 24 november för att fatta beslut om kortvarigt nätverksstöd i årets andra ansökningsomgång. Inom den andra ansökningsrundan 2021 inlämnades totalt 24 ansökningar, av vilka 7 projekt beviljades kortvarigt nätverksstöd. I denna runda uppgick det utdelade beloppet till 112 516 euro.

Pandemin har haft en enorm inverkan på internationella samarbeten inom kulturfältet, men har även inspirerat till nya verksamhetssätt, och det fanns flera exempel på hybrida arbetsmetoder bland ansökningarna i denna omgång. Tyvärr har pandemin även påverkat antalet ansökningar och denna gång kom det avsevärt färre ansökningar om nätverksstöd än normalt. Men nordiska kulturstöd finns fortfarande för att stötta branschen under krisen, och expertgruppen hoppas att antalet ansökningar ska öka igen nästa år, så att de kan stödja nätverkande på fältet maximalt.

Bland projekten som nu beviljades bidrag finns Independent Initiatives of the Baltics (IIB). Detta nätverk har som sitt huvudsakliga mål att skapa en ny hållbar plattform för möten, samarbete, diskussion och kunskapsutbyte bland konstnärsdrivna konstinitiativ i Litauen, Lettland och Estland, baserat på erfarenheter och expertis hos befintliga nordiska nätverk för konstnärsdrivna initiativ. Detta nya nätverk ska använda erfarenheter från det nordiska nätverket AIM (Artists Initiatives’ Meetings Network) för att utveckla liknande samarbete i de baltiska länderna. AIM-nätverket finansierades av Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur 2018–2021.

Ett annat projekt som finansierades i denna runda är ett nätverk med namnet Diversity and Inclusion in Nordic and Baltic Music. Nätverket ska främja karriären för musiker med intellektuella funktionsnedsättningar och öka samarbetsmöjligheterna genom att utveckla ett nätverk för sådana artister. Målet med nätverket är att stötta den professionella utvecklingen för artister med funktionsnedsättningar på musikfältet.

Ett bra exempel på nya verksamhetssätt är ett nätverk mellan sju nordiska och baltiska dansare som arbetar med en serie som sammanför konstnärer i hybrida former av kulturell mobilitet och samarbete via digitala plattformar. Nätverket öppnar möjligheter för kritiskt konstnärligt tänkande för att möjliggöra nya kanaler av konstnärligt uttryck och engagemang, samt nytänk kring kulturens koreografi genom att fokusera på områden utanför huvudstäderna.

 

Nätverksstödet är en del av Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur och har som mål att förstärka konstnärligt och kulturellt samarbete mellan professionella konstnärer och kulturarbetare i Norden och Baltikum.

Nästa ansökningsomgång för nätverksstöd startar 24 januari 2022 med deadline 24 februari 2022. I den ansökningsomgången går det att ansöka både kortvarigt nätverksstöd och långvarigt nätverksstöd. Kortvarigt stöd är avsett för nätverk som samarbetar i upp till ett år, medan långvarigt stöd är för längre projekt på upp till tre år.

På sidan Stödda projekt presenteras godkända ansökningar från denna och tidigare ansökningsrundor.

Cookie Policy för Nordisk kulturkontakt

Vad är cookies?

Såsom nästan alla andra professionella webbplatser använder denna hemsida cookies, vilka är små filer som laddas ned till din dator för att förbättra din upplevelse. Den här sidan beskriver vilken information de samlar, hur vi använder den och varför vi ibland behöver lagra dessa cookies. Vi kommer även dela med oss av information om hur du kan förhindra att dessa cookies lagras, men detta kan innebära att din upplevelse av hemsidan kan förändras eller att vissa delar av webbplatsens funktionalitet upphör att fungera.

För mer allmän information om cookies se Wikipedia artikeln om HTTP Cookies. (https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie)

Så använder vi cookies

Vi använder cookies av olika skäl, vilka listas nedan. Tyvärr finns det i de flesta fall inga branschstandardalternativ för att inaktivera cookies utan att helt och hållet även inaktivera de funktioner som de skapar på den här webbplatsen. Det rekommenderas att du lämnar alla cookies aktiverade om du är osäker på om du behöver dem eller ej utifall de används för att tillhandahålla en tjänst som du använder.

De cookies vi nyttjar

För att ge dig en god upplevelse på den här webbplatsen erbjuder vi funktioner som låter dig ställa in dina inställningar för hur den här webbplatsen körs när du använder den. För hemsidan ska kunna minnas dina inställningar till framtida besök måste vi ställa in cookies så att denna information kan aktiveras närhelst du interagerar med sidan. Exempelvis den välkomstbanner som visas på förstasidan påverkas av cookies.

Tredje parts cookies

I vissa speciella fall använder vi också cookies som tillhandahålls av betrodda tredje parter. I följande avsnitt beskrivs vilka cookies från en tredje part som du kan stöta på under dina besök på denna webbplats.

Den här webbplatsen använder Google Analytics som är en av de mest utbredda och pålitliga analyslösningarna på webben. Vi använder den för att hjälpa oss att förstå hur du använder webbplatsen och hur vi kan förbättra din upplevelse. Dessa cookies kan spåra saker så som hur länge du befinner dig på webbplatsen och vilka sidor du besöker. Detta gör vi för att kunna fortsätta att producera engagerande innehåll.

Mer information om Google Analytics-cookies finns på den officiella Google Analytics-sidan. (https://www.google.com/analytics/)

Vi använder också sociala medier knappar och/eller plugins på denna webbplats som låter dig ansluta till ditt sociala nätverk på olika sätt. För att dessa ska fungera kommer de specifika sociala medierna att ställa in cookies via vår webbplats som kan användas för att förbättra din profil på deras webbplatser eller bidra till de personuppgifter de tillhandahåller för olika ändamål vilka beskrivs i deras respektive sekretesspolicy.

Facebook-pixel

Vi använder oss av en Facebook-pixel som gör det möjligt för oss att rikta marknadsföring om våra evenemang eller stödprogram till dig på Facebook baserat på vilka sidor du har besökt på vår webbplats.
Facebook-pixeln samlar in följande information:
– Http-rubriker – Allt som finns i HTTP-rubrikfältet. HTTP-rubriker inkluderar IP-adresser, information om webbläsaren, sidplats, dokument, referens och person som använder webbplatsen.
– Pixelspecifika data – Inkluderar Pixel-ID och Facebook-cookien.
– Knappklickdata – Inkluderar alla knappar som klickats på av besökare på webbplatsen, etiketterna på dessa knappar och alla sidor som besöktes som ett resultat av knappklick.

Inaktivera cookies

Du kan förhindra att cookies nyttjas genom att justera inställningarna i din webbläsare (se din webbläsares hjälptext för hur du genomför detta). Var medveten om att om du väljer att inaktivera cookies kommer det att påverka funktionaliteten för denna hemsida, samt många andra webbplatser som du besöker. Att inaktivera cookies innebär vanligen att du även inaktiverar vissa funktioner på den här webbplatsen. Därför rekommenderas att du inte inaktiverar cookies.

Mer information

Förhoppningsvis har denna text förtydligat saker för dig och om det finns någon funktion som du inte är säker på om du behöver är det vanligtvis säkrare att lämna cookies aktiverade utifall att det interagerar med en av de funktioner du använder på vår webbplats.

Vänligen meddela oss om du har frågor eller kommentarer. (https://www.nordiskkulturkontakt.org/sv/kontakt/)

Denna Cookie Policy skapades med hjälp av CookiePolicyGenerator.com