Helsingfors i topp i fråga om biblioteksbesök i Norden

08.02.2018

En ny rapport från Nordiska Ministerrådet, State of the Nordic Region, analyserar nyckeltal från de nordiska länderna och jämför dessa över gränser och regioner. Siffrorna visar att när det kommer till kulturella möjligheter och kulturkonsumtion ligger svenskarna i toppen i Norden

I förhållande till biblioteksbesök är det sammanlagt de tre nordiska huvudstäderna, Helsingfors, Stockholm och Köpenhamn, som har flest biblioteksbesökande. Helsingfors har 6,3 miljoner biblioteksbesök på 37 bibliotek, Stockholm har 6 miljoner besök till 45 bibliotek, Köpenhamn har 4,6 miljoner besök till 20 bibliotek. Oslo har bara 20 bibliotek och är också den huvudstadsregion med minsta antalet besök med bara 2,5 miljoner om året.

Stockholm och Köpenhamn har flest museer

När det kommer till museer är Sverige klart de största i Norden. Stockholm och Köpenhamn har flest museer – och flest antal besökande på dem – bland alla nordiska städer.

Den sydsvenska och storköpenhamnska regionen skiljer ut sig som Nordens musei-metropol: Köpenhamn, Helsingör och Fredensborg samt Malmö och Helsingborg har samlat sett 5,5 miljoner besökande om året. Det är mer än någon annan region i Norden.

Men Stockholm är den enskilda staden som har flest museer – och flest besökande på dem. Faktiskt har de stockholmska museerna hela tre gånger så många besökande som de köpenhamnska och dubbelt så många som regionen kring Köpenhamn.

Många biografer, men färre biografbesökare

Sverige är också det land i Norden där det finns klart flest biografer – hela 418 biografer fördelat över hela landet. I jämförelse har Norge 201 biografer medan Island bara har 15 biografer. Men jämförs antalet biografer med invånarantalet är det dock Island som relativt sett har flest biografer; 0,45 per 10 000 invånare, dock starkt följt av Sverige med 0,42 per 10 000 invånare och Norge med 0,39 per 10 000 invånare.

På andra sidan är svenskarna efter när det kommer till antal biografbesökare. Sverige har i genomsnitt 1,8 biografbesök per invånare och år. I jämförelse går islänningarna i genomsnitt på bio 4,2 gångar per år. Det är en bra bit före norrmännen som tar andraplatsen med 2,5 besök per år, följt av Danmark med 2,3 besök per år. Finland tar sistaplatsen med 1,6 besök per invånare och år i genomsnitt.

State of the Nordic Region utkommer vartannat år och bidrar med en sammanställning av kunskap och information som ger ett helhetsperspektiv på utvecklingen i Norden och hjälper nordiska beslutsfattare att forma ny politik. Rapporten lyfter fram och förklarar framgångar och utmaningar på viktiga samhällsområden. Detta är nordiskt samarbete när det är som absolut bäst, säger Nordiska Ministerrådets generalsekreterare Dafinn Høybråten.

State of the Nordic Region är utarbetat av Nordregio, Ministerrådets forskningscenter för regional utveckling och planering, och kapitlet om kultur är utfört i samarbete med Kulturanalys Norden.

Rapporten kan du ladda ner här

Cookie Policy för Nordisk kulturkontakt

Vad är cookies?

Såsom nästan alla andra professionella webbplatser använder denna hemsida cookies, vilka är små filer som laddas ned till din dator för att förbättra din upplevelse. Den här sidan beskriver vilken information de samlar, hur vi använder den och varför vi ibland behöver lagra dessa cookies. Vi kommer även dela med oss av information om hur du kan förhindra att dessa cookies lagras, men detta kan innebära att din upplevelse av hemsidan kan förändras eller att vissa delar av webbplatsens funktionalitet upphör att fungera.

För mer allmän information om cookies se Wikipedia artikeln om HTTP Cookies. (https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie)

Så använder vi cookies

Vi använder cookies av olika skäl, vilka listas nedan. Tyvärr finns det i de flesta fall inga branschstandardalternativ för att inaktivera cookies utan att helt och hållet även inaktivera de funktioner som de skapar på den här webbplatsen. Det rekommenderas att du lämnar alla cookies aktiverade om du är osäker på om du behöver dem eller ej utifall de används för att tillhandahålla en tjänst som du använder.

De cookies vi nyttjar

För att ge dig en god upplevelse på den här webbplatsen erbjuder vi funktioner som låter dig ställa in dina inställningar för hur den här webbplatsen körs när du använder den. För hemsidan ska kunna minnas dina inställningar till framtida besök måste vi ställa in cookies så att denna information kan aktiveras närhelst du interagerar med sidan. Exempelvis den välkomstbanner som visas på förstasidan påverkas av cookies.

Tredje parts cookies

I vissa speciella fall använder vi också cookies som tillhandahålls av betrodda tredje parter. I följande avsnitt beskrivs vilka cookies från en tredje part som du kan stöta på under dina besök på denna webbplats.

Den här webbplatsen använder Google Analytics som är en av de mest utbredda och pålitliga analyslösningarna på webben. Vi använder den för att hjälpa oss att förstå hur du använder webbplatsen och hur vi kan förbättra din upplevelse. Dessa cookies kan spåra saker så som hur länge du befinner dig på webbplatsen och vilka sidor du besöker. Detta gör vi för att kunna fortsätta att producera engagerande innehåll.

Mer information om Google Analytics-cookies finns på den officiella Google Analytics-sidan. (https://www.google.com/analytics/)

Vi använder också sociala medier knappar och/eller plugins på denna webbplats som låter dig ansluta till ditt sociala nätverk på olika sätt. För att dessa ska fungera kommer de specifika sociala medierna att ställa in cookies via vår webbplats som kan användas för att förbättra din profil på deras webbplatser eller bidra till de personuppgifter de tillhandahåller för olika ändamål vilka beskrivs i deras respektive sekretesspolicy.

Inaktivera cookies

Du kan förhindra att cookies nyttjas genom att justera inställningarna i din webbläsare (se din webbläsares hjälptext för hur du genomför detta). Var medveten om att om du väljer att inaktivera cookies kommer det att påverka funktionaliteten för denna hemsida, samt många andra webbplatser som du besöker. Att inaktivera cookies innebär vanligen att du även inaktiverar vissa funktioner på den här webbplatsen. Därför rekommenderas att du inte inaktiverar cookies.

Mer information

Förhoppningsvis har denna text förtydligat saker för dig och om det finns någon funktion som du inte är säker på om du behöver är det vanligtvis säkrare att lämna cookies aktiverade utifall att det interagerar med en av de funktioner du använder på vår webbplats.

Vänligen meddela oss om du har frågor eller kommentarer. (https://www.nordiskkulturkontakt.org/sv/kontakt/)

Denna Cookie Policy skapades med hjälp av CookiePolicyGenerator.com