Grants - FAQ - Culture Programme

Vanliga frågor och svar om Volt stödprogrammet

Vad räknas som medfinansiering?
Som medfinansiering räknas förutom andra bidrag, sponsring och in-kind finansiering. In-kind finansiering utgörs av tjänster eller varor istället för pengar. Som exempel kan ideellt arbete tillgodoräknas i budgeten. I budgeten bör ingå en beräkning på arbetstiden och en specificering av den förknippade kostnaden. Arbetstiden och summan måste kunna anses rimlig i relation till projektets genomförande.

Vad förväntas av en budget?
Huvudregeln för budgeten är att intäkterna och utgifterna skall vara i balans. Dessutom skall alla utgifter som anges i budgeten vara nödvändiga för projektets genomförande. Alla belopp ska uppges i Euro. För ett exempel på hur du kan göra en detaljerad budgetbilaga, se vänligen här.

Här ser du ett exempel på hur en budget kan se ut. (Öppnas som Excel-fil)

Måste jag ha alla mina nordiska samarbetspartners klara då jag ansöker om bidrag?
Stor vikt läggs på projektets nordiska dimension då de sakkunniga behandlar ansökningarna. Om du inte har alla partners klara då du ansöker är det viktigt att du beskriver vem som kommer att vara involverad och på vilket sätt.

Hur definieras nordiskt deltagande?
För att kunna räknas som nordisk deltagare eller samarbetspartner behöver man endast vara bosatt/hemmahörande i ett nordiskt land, Färöarna, Grönland eller på Åland.

Vilket är det tidigaste startdatumet för projektet?
Volt stöder inte projekt som redan har påbörjats på ett ekonomiskt förpliktande sätt. Projektaktiviteterna får tidigast påbörjas efter att beslut om ansökan har tagits och sänts ut till den sökande, ca. 10 veckor efter frist. Det exakta tidigaste startdatumet kan ses i ansökningsformuläret.

Vilka är skillnaderna mellan NORDBUK och Volt?
NORDBUK är primärt ett stöd för aktörer som arbetar involverande med barn och unga under 30 år, för att främja de politiska, sociala och kulturella frågor som barn/unga anser viktiga. Volt stöder alla aktörer inom kultur- och undervisningssektorn, som har erfarenhet med aktiviteter med eller av barn och unga under 25 år, för att öka deras gemensamma skapande i kultur och språk. Vidare kriterier finns på webbsidan.

Fick du inte svar på din fråga?
Rådgivarna på Nordisk kulturkontakt svarar gärna dina frågor. För frågor angående Volt kan du kontakta programrådgivarna på Nordisk kulturkontakt.