Grants - FAQ - Culture Programme

Vanliga frågor och svar om Kultur- och konstprogrammet

Hur definieras nordiskt deltagande?
För att kunna räknas som nordisk deltagare skall man vara bosatt i ett nordiskt land. Man behöver inte vara nordisk medborgare, men man skall bo i Norden.

Måste jag ha alla mina nordiska samarbetspartners klara då jag ansöker om bidrag?
Stor vikt läggs på projektets nordiska dimension då de sakkunniga behandlar ansökningarna. Om du inte har alla partners klara då du ansöker är det viktigt att du beskriver vem som kommer att vara involverad och på vilket sätt.

Kan jag få stöd till ett projekt som har kommersiell potential?
Du kan inte få bidrag till projekt som syftar till ekonomisk vinst åt bidragsmottagaren. Ifall kontraktsvillkoren ej uppfylls kan Nordisk kulturkontakt kräva att hela eller delar av det beviljade beloppet betalas tillbaka.

Vad betyder in-kind finansiering?
In-kind finansieringen är en del av projektets finansiering och utgörs av varor eller tjänster istället för pengar. Ett exempel på detta är frivilligarbete eller arbetstid. I projektets ekonomiska egenandel kan det ingå in-kind finansiering. Beräkningen av arbetstiden skall specificeras i ansökningens budget, och summan måste kunna anses rimlig för genomförandet av projektet.

Vad förväntas av en budget?
Huvudregeln för budgeten är att intäkterna och utgifterna skall vara i balans. Dessutom skall alla utgifter som anges i budgeten vara nödvändiga för projektets genomförande. Alla belopp ska uppges i Euro. För ett exempel på hur du kan göra en detaljerad budgetbilaga, se vänligen här.

Kan jag ansöka om stöd till ett projekt som redan har börjat?
Kultur- och konstprogrammet stöder inte projekt som redan har påbörjats på ett ekonomiskt förpliktande sätt. Projektaktiviteterna får tidigast påbörjas efter att beslut om ansökan har tagits och sänts ut till den sökande. Detta tar tio veckor från avslutad ansökningsfrist.

Vilket är det tidigaste startdatumet för projektaktiviterna?
Det tidigaste startdatumet för projektaktivitet(erna) som det ansöks om stöd för genom Kultur- och konstprogrammet kan vara tio veckor efter att ansökningsfristen utlöpt. Det exakta tidigaste startdatumet kan ses i ansökningsformuläret.

Det står i kriterierna att Kultur- och konstprogrammet inte stöder projekt och aktiviteter av återkommande karaktär. Hur är det t.ex. med festivaler?
Det ges inte bidrag till drift av festivaler. Det kan ges bidrag till projekt och aktiviteter som är en del av festivalen, som uppfyller programmets kriterier om utvecklings- och förmedlingsdimensionen och som är nyskapande och nytolkande samt har en nordisk dimension.

Vad räknas som administrativa kostnader?
Programmet kan bevilja bidrag till den sökandes egna administrations- och lönekostnader. Detta förutsatt att kostnaderna har direkt anknytning till projektet och är nödvändiga för att det skall kunna genomföras.