Experterna träffades på Sveaborg

11.09.2018

Experterna för stödprogrammen som Nordisk kulturkontakt administrerar samlades till ett gemensamt möte på Sveaborg den första veckan i september för att diskutera sitt arbete. Expertmötet arrangeras årligen för att alla sakkunniga ska få träffa varandra och få information om aktuella frågor inom Nordisk kulturkontakt och Nordiska ministerrådet generellt.

Mandatperioden för experterna varierar mellan de olika grupperna – somliga experter har redan jobbat länge med stödprogrammen medan andra tagit sig an uppgiften i början av 2018. Mandatperioden för det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet som består av tre former av stöd (mobilitetsstöd, nätverksstöd och residensstöd) är 2018–2020.

Inga Žolude, expert för Stöd för residenscentra, anser att dessa möten är viktiga för experternas arbete på många sätt. Det att man känner varandra bra och vet vilka konstnärliga visioner, erfarenheter eller synpunkter de andra i gruppen har underlättar det gemensamma arbetet med ansökningarna och bidrar till ökad tillit mellan medlemmarna. Att träffas och att skapa kontakter är viktigt även med tanke på att många experter jobbar som konstnärer i sina egna länder. Då arbetet är självständigt och man ofta jobbar ensam kan den här typen av internationella möten ge ny inspiration för det egna konstnärliga arbetet utanför stödprogrammen.

Dessutom anser Žolude att det är viktigt att de baltiska länderna får mer synlighet genom stödprogrammen eftersom kännedom om Baltikum enligt henne inte kan anses som en självklarhet i Norden. För Inga är aspekten att öka kunskap om de baltiska länderna genom Mobilitetsprogrammet av stor vikt och hon understryker speciellt betydelsen av projekt som skapar konkreta förbindelser och nya personliga kontakter mellan Norden och Baltikum.

”Stödformerna som Nordisk kulturkontakt administrerar fungerar bra jämfört med många andra internationella bidragssystem eftersom byråkratin traditionellt är mindre i de nordiska länderna, vilket gör att stödprogrammen är lätt tillgängliga för många olika sökande”, Inga Žolude konstaterar.

Expertgrupperna består av professionella inom konst- och kulturfältet och de tar suveränt beslut om ansökningarna. Nordisk kulturkontakt administrerar fyra stödprogram, vilka är uppdelade i sex olika stödformer. Stödprogrammen ger möjligheter till att skapa kultur, genomföra projekt och skapa möten mellan konstnärer samt kulturarbetare i Norden och Baltikum.

 

 

 

Cookie Policy för Nordisk kulturkontakt

Vad är cookies?

Såsom nästan alla andra professionella webbplatser använder denna hemsida cookies, vilka är små filer som laddas ned till din dator för att förbättra din upplevelse. Den här sidan beskriver vilken information de samlar, hur vi använder den och varför vi ibland behöver lagra dessa cookies. Vi kommer även dela med oss av information om hur du kan förhindra att dessa cookies lagras, men detta kan innebära att din upplevelse av hemsidan kan förändras eller att vissa delar av webbplatsens funktionalitet upphör att fungera.

För mer allmän information om cookies se Wikipedia artikeln om HTTP Cookies. (https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie)

Så använder vi cookies

Vi använder cookies av olika skäl, vilka listas nedan. Tyvärr finns det i de flesta fall inga branschstandardalternativ för att inaktivera cookies utan att helt och hållet även inaktivera de funktioner som de skapar på den här webbplatsen. Det rekommenderas att du lämnar alla cookies aktiverade om du är osäker på om du behöver dem eller ej utifall de används för att tillhandahålla en tjänst som du använder.

De cookies vi nyttjar

För att ge dig en god upplevelse på den här webbplatsen erbjuder vi funktioner som låter dig ställa in dina inställningar för hur den här webbplatsen körs när du använder den. För hemsidan ska kunna minnas dina inställningar till framtida besök måste vi ställa in cookies så att denna information kan aktiveras närhelst du interagerar med sidan. Exempelvis den välkomstbanner som visas på förstasidan påverkas av cookies.

Tredje parts cookies

I vissa speciella fall använder vi också cookies som tillhandahålls av betrodda tredje parter. I följande avsnitt beskrivs vilka cookies från en tredje part som du kan stöta på under dina besök på denna webbplats.

Den här webbplatsen använder Google Analytics som är en av de mest utbredda och pålitliga analyslösningarna på webben. Vi använder den för att hjälpa oss att förstå hur du använder webbplatsen och hur vi kan förbättra din upplevelse. Dessa cookies kan spåra saker så som hur länge du befinner dig på webbplatsen och vilka sidor du besöker. Detta gör vi för att kunna fortsätta att producera engagerande innehåll.

Mer information om Google Analytics-cookies finns på den officiella Google Analytics-sidan. (https://www.google.com/analytics/)

Vi använder också sociala medier knappar och/eller plugins på denna webbplats som låter dig ansluta till ditt sociala nätverk på olika sätt. För att dessa ska fungera kommer de specifika sociala medierna att ställa in cookies via vår webbplats som kan användas för att förbättra din profil på deras webbplatser eller bidra till de personuppgifter de tillhandahåller för olika ändamål vilka beskrivs i deras respektive sekretesspolicy.

Inaktivera cookies

Du kan förhindra att cookies nyttjas genom att justera inställningarna i din webbläsare (se din webbläsares hjälptext för hur du genomför detta). Var medveten om att om du väljer att inaktivera cookies kommer det att påverka funktionaliteten för denna hemsida, samt många andra webbplatser som du besöker. Att inaktivera cookies innebär vanligen att du även inaktiverar vissa funktioner på den här webbplatsen. Därför rekommenderas att du inte inaktiverar cookies.

Mer information

Förhoppningsvis har denna text förtydligat saker för dig och om det finns någon funktion som du inte är säker på om du behöver är det vanligtvis säkrare att lämna cookies aktiverade utifall att det interagerar med en av de funktioner du använder på vår webbplats.

Vänligen meddela oss om du har frågor eller kommentarer. (https://www.nordiskkulturkontakt.org/sv/kontakt/)

Denna Cookie Policy skapades med hjälp av CookiePolicyGenerator.com