fbpx

Nordiskt samarbete på SuomiAreena

16.7.2018 14.30 – 20.7.2018 19.00

SuomiAreena, Björneborg

Språk: Finska, svenska

Det nordiska samarbetet är starkt framme på årets SuomiAreena 16-20 juli 2018 i Björneborg! Precis som tidigare år så finns den nordiska paviljongen på Medborgartorget i Björneborg. I paviljongen finns de olika nordiska institutionerna och organisationerna på plats och presenterar information om det nordiska samarbetet och ordnar lekfulla aktiviteter. Varje dag har också Café Norden öppet i paviljongen, där man kan dricka kaffe och ha en pratstund med kända nordister.

Det ordnas också flera diskussioner (se nedan) som handlar om det nordiska samarbetet ur en rad olika vinklar – hoppas vi ses i soliga Björneborg!

Läs hela programmet.

Måndag 16.7 kl. 14.30-15.30
Stadshusets innergård (Hallituskatu 12), Björneborg

Nyhtökauraa, korkkimekkoja ja kalannahkakäsilaukkuja
– Pohjola tiennäyttäjänä kestävyyskysymyksissä

Jos tehostaisimme pohjoismaista yhteistyötä esim. ruuan ja kulutustavaroiden tuotannossa, voisimme muuttaa sekä yhteiskunnan rakenteita että ajatustapoja. Samalla loisimme taloudellista kasvua koko Pohjolaan. Mutta haluammeko sitä ja pystymmekö siihen?

Tehokas, pitkäjänteinen ja kestävä resurssien käyttö on elintärkeää nykyisille ja tuleville sukupolville. YK pääsi syksyllä 2015 yhteisymmärrykseen kestävän kehityksen maailmanlaajuisista tavoitteista ja Agenda 2030 -toimintaohjelmasta. Suomi ja muu Pohjola ovat kestävän kulutuksen ja tuotannon johtavia maita maailmassa. Maat ovat myös vahvistaneet rooliaan tehostamalla pohjoismaista yhteistyötä ja luomalla yhteisiä kestävään kulutukseen ja tuotantoon liittyviä ohjelmia. Työn tavoitteena on YK:n globaalien päämäärien toteuttaminen.

Miten voimme poliittisesti edistää kiertotaloutta? Voiko kierrättämistä kannustaa taloudellisilla porkkanoilla? Miten paljon vastuutta valtio voi määrätä kansalaisille ja miten politiikko näyttää johtajuutta ja esimerkkiä kestävyyskysymyksissä? Miten Pohjoismaat voisivat toimia suunnannäyttäjinä ja parantaa kansainvälistä yhteistyötä siten, että siirtyminen kestäviin kulutus- ja tuotantotapoihin nopeutuisi kaikkialla maailmassa? Ovatko Pohjola ja pohjoismaiset yritykset vastuullisen tuotannon edelläkävijöitä? Näemmekö jo parin vuoden kuluttua kalannahasta ja korkista valmistettuja haute couture -mekkoja?

Tervetuloa kuuntelemaan pohjoismaisia huippupoliitikkoja ja asiantuntijoita, jotka kertovat oman näkemyksensä Pohjoismaiden roolista kestävän kehityksen edistäjinä! Keskustelemassa ovat kansanedustaja Eva Biaudet, Nuorten pohjoismaiden neuvoston presidentti Kati Systä, kansanedustaja Mikko Kärnä , kansanedustaja Silvia Modig ja REKOn perustaja Thomas Snellman.  Juontaja: Mary Gestrin

https://www.facebook.com/events/873579506183536/

Tisdag 17.7 kl. 10:00-10:45
Mikaelsgården (Mikonkatu 20) Björneborg

Digitala gränshinder i Norden

Avsaknad av tillgång till tjänster som kräver nationell e-legitimation är en av orsakerna

till att digitala gränshinder uppstår för personer som rör sig över gränserna i Norden. Men vem är det egentligen som drabbas och hur? Vilka digitala gränshinder måste ännu lösas innan Norden kan räknas som en integrerad region på digitaliseringsområdet? Har vår länders strävan mot mera digitala samhällen skapat nya hinder som inte existerade tidigare.

Och är ett gemensamt nordiskt e-ID lösningen som får en stor och konkret betydelse i människors vardag?

I diskussionen deltar: Riksdagsledamot, medlem av Nordiska rådet Anna-Maja Henriksson (Svenska folkpartiet) och medlem av Gränshinderrådet, tidigare riksdagsledamot och tidigare president för Nordiska rådet (2012) Kimmo Sasi. Moderator: Mary Gestrin

https://www.facebook.com/events/235091627249142/

Onsdag 18.7 kl. 10-12
Mikaelsgården (Mikonkatu 20) Björneborg

Norden talar med kluven tunga – skandinaviska och globish

Globaliseringen påverkar alla samhällsområden – även språket. Det officiella nordiska samarbetet föregår på de skandinaviska språken danska, norska och svenska, men i många sammanhang används engelska eller rättare sagt ”globish”.

Island och Finland kräver att också isländska och finska skall få status som officiella samarbetsspråk i Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet. Förslaget behandlas på Nordiska rådets session i november i Oslo.  Samtidigt övergår allt fler nordiska arbetsgrupper och nätverk, ofta på initiativ av finskspråkiga och islänningar till att använda engelska. På stora officiella möten används ofta tolk, men i mindre sammanhang är praktiskt omöjligt och dessutom kostsamt.

Hur ska vi hade det i framtiden? Ska man klara sig på svenska, norska eller danska i det nordiska samarbetet eller bör man systematiskt gå i för att använda engelska?  Är den nordiska gemenskapen beroende av de skandinaviska språken?

Deltagare: riksdagsledamot Maarit Feldt-Ranta (sdp), Ålands undervisnings- och kulturminister Tony Asumaa (lib.) och kommunikationschef Mary Gestrin, NMR.

Moderator: Henrik Wilén, Föreningarna Norden

https://www.facebook.com/events/1944918575821181/

Onsdag 18.7 kl. 13:00-15:00
Mikaelsgården (Mikonkatu 20) Björneborg

Vilka är de sista kliven mot verklig jämställdhet i arbetslivet i Norden?

Jämställd lön? Ytterligare lösningar för delad barnomsorg?  Delat ansvar för gratis hemarbete? Könsfördelning på olika branscher? Arbetskontrakt? Integration av utrikesfödda kvinnor i arbetslivet?
Allt detta tänkte vi att vi har koll på – men det vi inte visste var att vi faktiskt fortfarande kämpar också med trakasserier på våra arbetsplatser och i samhället. #metookampanjen gjorde oss uppmärksamma på att vi behöver ta de sista kliven, men hur?

Samtalet kommer att ta en utgångspunkt i en rapport om kvinnors delaktighet i arbetslivet.

De fem nordiska länderna Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige har sedan 1960-talet fört en aktiv politik för att få både kvinnor och män att delta fullt ut i förvärvslivet. Utbyggd barnomsorg, betald föräldraledighet för mammor och pappor och flexibla arbetsplatser har lett till att i snitt 76 procent av kvinnorna i Norden förvärvsarbetar.

I en ny rapport undersöker OECD, på uppdrag av Nordiska Ministerrådet, vilken effekt denna politik haft på tillväxten, och vad länderna skulle vinna på att ytterligare förbättra jämställdheten.

Talare: jämställdhetsexpert Malin Gustavsson, riksdagsledamot Eva Biaudet, riksdagsledamot, medlem av Nordiska rådet Juhana Vartiainen, lantrådet Katrin Sjögren och Hanaholmens VD Gunvor Kronman (TBC).

https://www.facebook.com/events/172462486732336/

Cookie Policy för Nordisk kulturkontakt

Vad är cookies?

Såsom nästan alla andra professionella webbplatser använder denna hemsida cookies, vilka är små filer som laddas ned till din dator för att förbättra din upplevelse. Den här sidan beskriver vilken information de samlar, hur vi använder den och varför vi ibland behöver lagra dessa cookies. Vi kommer även dela med oss av information om hur du kan förhindra att dessa cookies lagras, men detta kan innebära att din upplevelse av hemsidan kan förändras eller att vissa delar av webbplatsens funktionalitet upphör att fungera.

För mer allmän information om cookies se Wikipedia artikeln om HTTP Cookies. (https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie)

Så använder vi cookies

Vi använder cookies av olika skäl, vilka listas nedan. Tyvärr finns det i de flesta fall inga branschstandardalternativ för att inaktivera cookies utan att helt och hållet även inaktivera de funktioner som de skapar på den här webbplatsen. Det rekommenderas att du lämnar alla cookies aktiverade om du är osäker på om du behöver dem eller ej utifall de används för att tillhandahålla en tjänst som du använder.

De cookies vi nyttjar

För att ge dig en god upplevelse på den här webbplatsen erbjuder vi funktioner som låter dig ställa in dina inställningar för hur den här webbplatsen körs när du använder den. För hemsidan ska kunna minnas dina inställningar till framtida besök måste vi ställa in cookies så att denna information kan aktiveras närhelst du interagerar med sidan. Exempelvis den välkomstbanner som visas på förstasidan påverkas av cookies.

Tredje parts cookies

I vissa speciella fall använder vi också cookies som tillhandahålls av betrodda tredje parter. I följande avsnitt beskrivs vilka cookies från en tredje part som du kan stöta på under dina besök på denna webbplats.

Den här webbplatsen använder Google Analytics som är en av de mest utbredda och pålitliga analyslösningarna på webben. Vi använder den för att hjälpa oss att förstå hur du använder webbplatsen och hur vi kan förbättra din upplevelse. Dessa cookies kan spåra saker så som hur länge du befinner dig på webbplatsen och vilka sidor du besöker. Detta gör vi för att kunna fortsätta att producera engagerande innehåll.

Mer information om Google Analytics-cookies finns på den officiella Google Analytics-sidan. (https://www.google.com/analytics/)

Vi använder också sociala medier knappar och/eller plugins på denna webbplats som låter dig ansluta till ditt sociala nätverk på olika sätt. För att dessa ska fungera kommer de specifika sociala medierna att ställa in cookies via vår webbplats som kan användas för att förbättra din profil på deras webbplatser eller bidra till de personuppgifter de tillhandahåller för olika ändamål vilka beskrivs i deras respektive sekretesspolicy.

Facebook-pixel

Vi använder oss av en Facebook-pixel som gör det möjligt för oss att rikta marknadsföring om våra evenemang eller stödprogram till dig på Facebook baserat på vilka sidor du har besökt på vår webbplats.
Facebook-pixeln samlar in följande information:
– Http-rubriker – Allt som finns i HTTP-rubrikfältet. HTTP-rubriker inkluderar IP-adresser, information om webbläsaren, sidplats, dokument, referens och person som använder webbplatsen.
– Pixelspecifika data – Inkluderar Pixel-ID och Facebook-cookien.
– Knappklickdata – Inkluderar alla knappar som klickats på av besökare på webbplatsen, etiketterna på dessa knappar och alla sidor som besöktes som ett resultat av knappklick.

Inaktivera cookies

Du kan förhindra att cookies nyttjas genom att justera inställningarna i din webbläsare (se din webbläsares hjälptext för hur du genomför detta). Var medveten om att om du väljer att inaktivera cookies kommer det att påverka funktionaliteten för denna hemsida, samt många andra webbplatser som du besöker. Att inaktivera cookies innebär vanligen att du även inaktiverar vissa funktioner på den här webbplatsen. Därför rekommenderas att du inte inaktiverar cookies.

Mer information

Förhoppningsvis har denna text förtydligat saker för dig och om det finns någon funktion som du inte är säker på om du behöver är det vanligtvis säkrare att lämna cookies aktiverade utifall att det interagerar med en av de funktioner du använder på vår webbplats.

Vänligen meddela oss om du har frågor eller kommentarer. (https://www.nordiskkulturkontakt.org/sv/kontakt/)

Denna Cookie Policy skapades med hjälp av CookiePolicyGenerator.com