Ny publikation visar effekterna av beviljat stöd

Ny publikation visar effekterna av beviljat stöd

24.02.2017 - 09:54

Under det senaste året har Nordisk kulturkontakt följt upp på sex utvalda projekt som beviljats stöd genom de tre olika stödprogrammen. Resultaten av intervjuer och analyser finns nu samlade i publikationen Focus Projects – Effects and Results of Funding.

Publikationen utgör en analys av effekter och resultat av beviljade stöd. Att samla in denna ofta svårfångade information är ett steg i mer djupgående förstå hurdana kvalitativa effekter de beviljade stöden har. Tillsammans med kvantitativ information skapar kvalitativ analys en mer omfattande bild av effekterna. Dessutom blir resultaten mer påtagliga då verkligheten bakom siffrorna lyfts fram. 

Projekten som presenteras i publikationen påvisar effekter som sprider ringar på vattnet och skapar genomslag som når bortom endast den konstnärliga sfären.

Bland andra blir detta synligt i den finländska fotografen Tiina Itkonens arbete. Hon har återvänt ett antal gånger till Grönland för att dokumentera vardagslivet och människorna där. Itkonens fotograferingsresor som sträckt sig över en period på tjugo år skildrar hur klimatförändringarna har påverkat invånarnas liv.

Det estniska residenscentret MoKS visar ett gott exempel på hur residensverksamhetens effekter kan nå ut över de gästande konstnärerna genom att engagera och involvera även det lokala samfundet.

Årligen beviljas närmare 5 miljoner euro till nästan 500 nordiska och baltiska projekt samt aktiviteter inom kultur och konst genom de stödprogram som Nordisk kulturkontakt administrerar.

Läs hela publikationen här.

Categories