Ny ansökningstid för stödprogrammen

Ny ansökningstid för stödprogrammen

06.04.2017 - 09:41

En ny ansökningstid för stödprogrammen tas i bruk. Från och med höstens ansökningsomgångar ska alla ansökningar vara inlämnade senast kl. 15:59 EET på sista ansökningsdagen. Det innebär att om till exempel sista ansökningsdagen är den 20.9 ska ansökan vara inlämnad i det elektroniska ansökningssystemet senast kl. 15:59 EET den dagen. Nordisk kulturkontakt tar inte emot försenade ansökningar.

Du som sökande ska vara speciellt uppmärksam på att ansökningstiden är enligt finsk tid. Om du befinner dig i ett annat land, ska du se till att räkna med tidsskillnaden. Ifall det uppstår tvivel om när du senast kan lämna in din ansökan, kan du alltid kontakta stödprogramrådgivarna på adressen program@nordiskkulturkontakt.org.

Categories