Nordisk kulturkontakts årsrapport har publicerats

Nordisk kulturkontakts årsrapport har publicerats

16.02.2017 - 14:20
Anni Savolainen

År 2016 var ett aktivt år för Nordisk kulturkontakt. Institutionen fick en ny direktör och många nya medarbetare. I organisationens hemland Finland syntes det finska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet som ett allmänt stort intresse för det nordiska.

Stödprogrammen, som Nordisk kulturkontakt administrerar, är Nordiska ministerrådets viktigaste instrument för att skapa förutsättningar för en livskraftig och hållbar kultursektor. Intresset för programmen var fortsatt stort 2016 och under året beviljades sammanlagt 4,6 miljoner EUR till 474 olika projekt och aktiviteter.

Nordisk kulturkontakt arrangerar nordiska evenemang och driver ett nordiskt kulturcenter och specialbibliotek i centrala Helsingfors. Institutionen var under 2016 en efterfrågad samarbetspartner och totalt arrangerade vi över 200 evenemang under året. Året 2016 var ett rekordår också för det nordiska biblioteket då antalet besökare steg med 10 % från föregående år till ca 36 200 personer.

Läs mer i årsrapporten>>

Categories