Nordisk kulturkontakt firar Finland 100 år

Nordisk kulturkontakt firar Finland 100 år

26.04.2017 - 14:14
Kuva: Suomi100/Suvi-Tuuli Kankaanpää

Nordisk kulturkontakt deltar i Finland100-festligheterna genom att under perioden april-juni arrangera tre evenemang som alla berör Finlands historia. I programmet finns ett diskussionstillfälle om Finlands historia, en klassisk konsert och en historisk utställning på ön Sveaborg. Alla tre evenemang är en del av det officiella Finland100-programmet, och inträdet är gratis.

Diskussionstillfälle om Finlands historia

På fredag den 28 april arrangeras ett diskussionstillfälle där historikern Petri Karonen från Jyväskylä universitet diskuterar sin kommande bok Öppet fall tillsammans med kollegerna Ulla Koskinen och Marjaana Niemi från Tammerfors universitet. I sin bok presenterar Karonen alternativa sätt att se på Finlands historia. Han ställer sig frågan, på vilka andra sätt Finlands historia hade kunnat gå? Vilka alternativ hade vi? Vad hade hänt, om...? Lundaprofessorn Dick Harrison kommenterar diskussionen som leds av frilansjournalist och filmare Peik Henrichson.

Öppet fall-diskussionstillfälle arrangeras på Nordisk kulturkontakt, Kajsaniemigatan 9, Helsingfors, på fredag 28.4. kl. 13–17. Fritt inträde.

Klassisk konsert med stråkkvartetten Nordlyd och Kaija Saariaho

Efter diskussionstillfället arrangeras en klassisk konsert med den nordiska stråkkvartetten Nordlyd. Konserten är en gåva från Voksenåsens sommarakademi i Norge till 100-åriga Finland. I programmet finns kompositören Jean Sibelius verk Voces Intimae, op. 56, och kompositören Kaija Saariahos Terra Memoria. Saariaho deltar själv i evenemanget och presenterar sitt verk för publiken.

Stråkkvartetten Nordlyds konsert arrangeras på Nordisk kulturkontakt, Kajsaniemigatan 9, Helsingfors, på fredag 28.4. kl. 19. Fritt inträde.

Kasernen – en historisk utställning på Sveaborg

På lördag den 29 april öppnas en utställning som berättar om den historiska B28-byggnadens förflutna. Kasernbyggnaden blev färdig på 1740-talet och har följt med Finlands öden i nästan 270 år. Fästningen tillhörde Sverige i 60 år, Ryssland i 110 år och har idag tillhört det självständiga Finland i 99 år. Kasernen har fungerat som soldatförläggning, fångläger, bostad och är numera ett nordiskt kulturcentrum.

Utställningen berättar om krig, den svåra gråzonen mellan krig och fred samt om samhällets kliv ur krig och misär till välfärd och gemenskap. Historien om kasernen blickar tillbaka mot en tid fylld av sorg, rädsla och grymhet, som alltjämt är verklighet för människor i många delar av världen. Samtidigt berättar utställningen om fred och framsteg, med det budskap att fred är en möjlig utväg även för nutidens krigsdrabbade samhällen.

En del av utställningen finns i Nordisk kulturkontakts fönster på Kajsaniemigatan. Denna del är finansierad av Nordiska investeringsbanken. Konstnären Fabra Guemberenas verk är kuraterad av Perpetuum Mobile och finansierade delvis av the PLURIversity, Kone Foundation. Andra samarbetsparter för utställningen är Samfundet Ehrensvärd, Svenska kulturfonden, Stiftelsen Tre smeder och Kulturfonden Sverige-Finland.

Kasernen-utställningen finns att se på Nordisk kulturkontakt, byggnad B28 (Vargön), Sveaborg, Helsingfors. Vernissage arrangeras på lördag 29.4. kl. 14. Efter detta är utställningen öppen under perioden 2.5.–30.6.2017, ti-sö kl. 12–16. Fritt inträde.

Categories