Kultur- och konstprogrammet beviljar stöd till 37 projekt

Kultur- och konstprogrammet beviljar stöd till 37 projekt

08.05.2017 - 13:54
Marit Roland

37 projekt har beviljats stöd från det förnyade Kultur- och konstprogrammet. Som vanligt, var efterfrågan på stöd stor. Nordisk kulturkontakt tog emot 224 ansökningar och totalt ansöktes det om 7 065 453 euro. De beviljade projekten, 16 procent av alla sökande, delar på drygt 1,1 miljoner euro.

Kultur- och konstprogrammet stöder nordiska samarbetsprojekt med hög kvalitet inom alla kultur- och konstfält. Bland de beviljade projekten finns denna gång många tvärsektoriella projekt, men även musik, dans, teater och bildkonst är starkt representerade bland de beviljade projekten.

Under hela förra året beviljades ett projekt 100 000 euro medan redan i årets första ansökningsomgång har fyra projekt beviljats den största sökbara summan. Bland dessa fyra var Far North med sitt projekt Disko Arts Festival. Disko Arts Festival är en konstnärs residens och inkubator festival med syfte att skapa nya experimentella arbeten inom musik och scenkonst. Festivalen är en plats för konstnärer att intensivt engagera sig i nya produktioner och parallellt uppträda för och engagera publiken.

Ansökningsomgångens minsta bidraget beviljades till Nordisk mästerskap i slampoesi 2017. Slampoesi gränsar till poesiuppläsning, stand-up samt spoken word och tävlingen går ut på att deltagarna framför sina egna texter på eget vis. Juryn, det vill säga publiken, utvärderar texterna och författarens sätt att tolka den egna texten. Nordisk slampoesi mästerskap är tänkt att gå av stapeln på Norsk litteraturfestival 2017 i Lillehammer.

Kultur- och konstprogrammet stöder nordiskt samarbete inom konst och kultur. Det övergripande målet är att bevilja stöd till nyskapande projekt med hög konstnärlig och kulturell kvalitet, som främjar ett mångsidigt och hållbart Norden. Nästa ansökningsomgång är den 18.8. – 20.9.2017.

Categories