Den nya sökandeportalen öppen

Den nya sökandeportalen öppen

08.01.2017 - 10:42

Nordisk kulturkontakts nya sökandeportal öppnar den 5.1.2017. Från och med då är det möjligt att rapportera använt och rekvirera beviljat stöd. All kommunikation mellan sökande och Nordisk kulturkontakt kommer i fortsättningen att ske via portalen. På så sätt är det lätt att hitta tidigare frågor och svar eftersom all korrespondens finns lagrad.

Innan du kan logga in på portalen ska du anmoda om ett nytt lösenord. Det finns instruktioner på portalens framsida. Gamla lösenord som använts i det tidigare systemet går inte längre att använda.

Eventuella halvfärdiga slutrapporter eller rekvisitioner för beviljade stöd som inte skickats innan det gamla systemet stängdes har raderats. Även alla användarprofiler som inte aktiverades innan den 15.12.2016 har raderats, liksom även äldre användarprofiler, som har aktiverats men där sökande varken har skickat in en ansökan eller har loggat in sedan början av år 2015, har raderats.

Det är lätt att upprätta nya användarprofiler i den nya portalen. Samma sökande kan ha olika användarprofiler med samma e-postadress för att skicka in olika typer av ansökningar. Exempelvis ska du ha en skild användarprofil om du söker som en förening, en arbetsgrupp eller som enskild individ. Det är även lätt att byta lösenord och ändra användarnamnet vid behov.

För att komma till den nya sökandeportalen följ den här länken.

Om du har frågor, kontakta gärna programrådgivarna per e-post på program@nordiskkulturkontakt.org eller per telefon +358 10 583 1029.
 

Categories