78 sökande beviljas mobilitetsstöd i årets andra ansökningsomgång

78 sökande beviljas mobilitetsstöd i årets andra ansökningsomgång

30.05.2017 - 14:12
Ulrika Berge

Årets andra omgång av mobilitetsstöd riktad åt professionella konstnärer och kulturaktörer har nu beslutats. Det inkom 269 ansökningar varav 78 fick stöd för att förstärka det nordisk-baltiska kultursamarbetet och utbytet. Det beviljade beloppet utgjorde totalt 155 530 euro.

Dessa tre initiativ är bland de beviljade:

Lettisk opera i de finska urskogarna
Bland de beviljade initiativen finns en resa för Koku Opera från Lettland till Mustarinda, Finland. Avsikten är att Koku Opera skall utveckla sitt verk The Tree Opera med målsättningen att verket skall kunna uppföras i de finska urskogarna under år 2018. The Tree Opera sammanför ljud, ljus, natur och mystik på specialbyggda plattformar som placeras uppe i träden. Du kan se The Tree Opera här.

Litauisk jazzshowcase i Estland
Trio Infiltrators spelar improvisationsmusik med starkt inflytande av jazz i form av en blandning av akustiska instrument och live sampling. Trio har beviljats stöd för att resa till Estland och uppträda på Muhu Future Music Festival JuuJääb 2017 samt för att i detta samband knyta nya samarbeten med andra jazzmusiker från det baltiska området. Du kan läsa mera om Trio Infiltrators här.

Ekoscenografi i Klaksvik
Bildkonstgruppen CGFCs projekt Glitter Litter är ett forsknings- och performansverk som genomförs i form av en serie workshops med målsättningen att utveckla rörliga ekoscenografier vilka kan sättas upp på avsides belägna orter i de västnordiska länderna oberoende av vilken slags teknisk utrustning eller faciliteter som finns tillgängliga. CGFC reser till Klaksvik på Färöarna och skall där genomföra workshops samt uppträdande i samarbete med Klaksvíkar Sjónleikarfelag. Mera information om CGFC samt Glitter Litter hittar du här.

Mobilitetsstödet är en del av det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur vars syfte är att främja professionella konst- och kulturutövares rörlighet och kunskapsutbyte i regionerna. Stödet täcker en vistelse upp till tio dagar och beviljas till privatpersoner och små grupper.

Nästa ansökningsomgång inleds den 21.7.2017 och fristen är den 22.8.2017. Det första möjliga resedatumet är den 18.10.2017.

Se alla beviljade resor här.

Categories