15 residenscentra har beviljats stöd i år

15 residenscentra har beviljats stöd i år

05.04.2017 - 10:18

Antalet nya sökande och ökad kvalité bland ansökningar har lett till att konkurrensen om stöd till residenscentra har ökat avsevärd i år.

Antalet ansökningar för stöd till residenscentra gick upp från förra årets 53 till 63 i år. Det ansökta beloppet gick upp hela 50 procent till 1 759 623 euro. Andelen beviljade stöd gick ner till 23 procent från förra årets 39. Totalt beviljades 15 residenscentra stöd i denna ansökningsomgång.

De ansökta och beviljade stöden var större, vilket delvis kan förklaras med att ansökan kunde täcka kostnader upp till 50 000 € till skillnad från förra årets 30 000 €. Men likaså var kvalitén bland ansökningarna överraskande hög i år, underströk sakkunnig gruppen för Stöd till residenscentra. De residenscentra som sakkunniga beslutat stödja, både nya och gamla, visade på en hög konstnärlig ambitionsnivå.
Den hårda konkurrensen ledde också till att formulering av ansökan, och inte minst budget, spelade en alltmer större roll. De sakkunniga önskar att sökande som inte vet att de har en väl utformad budget, skulle använda sig av den budgetmallen som finns på Nordisk kulturkontakts hemsida.

Tendensen med stort antal nya sökande höll i sig även i år. Sju av de 15 residenscentra som beviljats stöd har fått det i år för första gången. Många av stödmottagarna verkar inom ett tvärsektoriellt konstområde, men några residens inom bildkonst, dans, cirkus och comic-art finns också bland dem.

En komplett lista på årets stödmottagare kan du se här!

Nästa ansökningsomgång för stöd till residenscentra öppnas i januari 2018.

Categories