Öppet fall

Öppet fall

28.04.2017 -
13:00 - 17:00
Nordisk kulturkontakt, Kajsaniemigatan 9, Helsingfors, Finland

Vad fanns det för alternativ? Vad hade hänt "om"?

Historiker Petri Karonen från Jyväskylä universitet diskuterar ett annat sätt att se på Finlands historia i sin kommande bok "Öppet fall" tillsammans med kollegerna Ulla Koskinen och Marjaana Niemi från Tammersfors universitet. Kommenterar gör lundaprofessorn Dick Harrison och samtalet leds av Peik Henrichson, frilansjournalist och filmare.

Program
13.00—13.10  Direktör Ola Kellgren, Nordisk kulturkontakt hälsar välkommen och introducerar journalisten och filmaren Peik Henrichson som är dagens moderator.
13.10—13.50 Professor Petri Karonen, Jyväskylä universitet: ”Öppna framtider: Finlands historia som möjligheter och alternativ 1417—2017”. Karonen är tillsammans med professor Nils Erik Villstrand, Åbo akademi, initiativtagare och redaktör till boken Öppet fall – Finlands historia som möjligheter och alternativ 1417—2017. Boken är under utgivning våren 2017 av Svenska litteratursällskapet i Finland och Karonen presenterar bokens allmänna idé samt några generella tankar kring så kallad kontrafaktisk historia.
13.50—14.30 FD Ulla Koskinen, Tammerfors universitet: "Alternatives for a Lutheran National State in 1517".
14.30—15.10 FD Marjaana Niemi, Tammerfors universitet: “People Peering into the Foggy Future – Finland 1917”.
15.10—15.40 Kaffepaus
15.40—16.20 Professor Dick Harrison, Lunds universitet: “Vad hade hänt om inte...? strövtåg i finsk historia från danska korståg till 1900-talets monarkiska experiment”.
16.20—16.50 Samtal mellan föreläsare, moderator och publik
16.50 Några avslutande ord, Ola Kellgren

 

Anmälan via denna länk senast 26.4 

Språk: svenska och engelska.

I samarbete med Svenska Litteratursällskapet i Finland.

CATEGORY

Evenemang

Helsingfors, Finland
2017-10-30 10:00
Litteratur
Helsingfors, Finland
2017-10-29 11:00
Litteratur
Helsingfors, Finland
2017-10-14 13:00
Barn & ungdom
Helsingfors, Finland
2017-10-11 18:00
Film, AV & Medier
Helsingfors, Finland
2017-09-30 11:00
Litteratur
Helsingfors, Finland
2017-09-27 17:00
Barn & ungdom