Åtta ansökningar beviljade till NORDBUK

Åtta ansökningar beviljade till NORDBUK

19.06.2017 - 16:38
SnapwireSnaps

8 av totalt 28 ansökningar till stödprogrammet för ungdomar, NORDBUK, blev idag beviljade. En av dessa var förstagångsansökaren Dövblind Ungdom – en förening för unga med kombinerad syn- och hörselnedsättning. För den ansökta summan av 7500 € vill organisationen arrangera ett nordiskt ungdomsläger för dövblinda mellan 15-35 år.  NORDBUKs beslut att låta ansökningen gå vidare grundande sig i, bland annat, dess breda nordiska deltagande och dess fokus på tillgänglighet för målgruppen.

Reykjavík Dance Festival (RDF), till skillnad från Dövblind Ungdom, är en organisation som sökt pengar av Nordisk Kulturkontakt tidigare – dock aldrig från NORDBUK. Med sitt projekt vill de skicka en samling isländska tonåringar till festivalerna NUUK Nordisk på Grönland och ANTI FESTIVAL i Finland. Där kommer de anordna workshops och möten med andra ungdomar, vilket ska resultera i att tonåringarna själva ska få de rätta verktygen för att kunna kurera innehållet till Reykjavík Dance Festival, som tar plats på Island under 2018. I sin ansökan skriver representanterna för RDF att de vill stärka ungdomars delaktighet inom scenkonstens värld och ge dem förutsättningar för att själva kunna välja ut den typ av innehåll som känns relevant för dem.

Vi på Nordisk Kulturkontakt vill tacka alla sökande till NORDBUK och hoppas få ta del av fler inspirerande ansökningar vid nästa deadline, 9 oktober. Ansökningsperioden inleds den 8 september i år.

Categories