fbpx

Lek og kreativitet er en menneskerett

04.09.2020

Barnekonvensjonen er tydelig – artikkel 31 – alle barn har rett til hvile, fritid og lek, og til å delta i kunst og kulturliv. Hvorfor er dette viktig i dagens samfunn? Tallene viser at forskjellene mellom fattig og rik også øker i de nordiske landene. Hvordan er det da å vokse opp som fattig i verdens rikeste land?

Etter snart 10 år med arbeid for barn og ungdoms mulighet til reell medvirkning og til gode oppvekstsvilkår, har det med tiden blitt et komplekst utfordringsbilde som tegner seg for hvordan vi skal nå Nordisk ministerråds ambisjon om at Norden skal bli det beste stedet å vokse opp. Svaret tror jeg ligger i å få med oss alle, uten at noen blir stående på med lua i hånda på utsiden av fellesskapet. Fattigdom er en arvelig sykdom, men vi har kunnskapen som trengs for å lage vaksinen. Jeg tenker at vår viktigste oppgave er å gjøre barn og unge rike på opplevelser, erfaringer, og på mestring.

I løpet av to runder med Norden 0-30 har ekspertgruppen fått innsikt i en lang rekke prosjekter som tar barn og unge på alvor, og som hver eneste dag jobber for å realisere ambisjonene i barnekonvensjonens artikkel 31 – retten til lek, fritid, og kultur. Det å få delta i aktiviteter som fremmer mestring, mening, og engasjement som barn, kan skape veier inn i arbeidsliv og sosiale fellesskap senere i livet. Uformell og ikke-formell læring gir også kvalifikasjoner som trengs i morgendagens Norden.

Som fundament for Norden 0-30 står bærekraftmålene. En felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Det er ikke lenge til 2030. Vi er avhengig av at virkemidlene virker sammen for at verdenssamfunnet skal oppnå ambisjonene vi har satt oss. Derfor legger vi vekt på hvordan målene er innlemmet i prosjektenes strukturer. Men, det viktigste spørsmålet er hvordan barn og ungdom selv har fått anledning til å medvirke og gi retning for prosjektene. Barn og unge er viktige her og nå – ikke bare i framtiden. Spre ordet til alle engasjerte ungdom og de som jobber med ungdom i Norden. Det er tilgjengelige prosjektmidler å søke på frem til 3.oktober!

Amund Røhr Heggelund
Ordfører for sakkyndigkomiteen til støtteordningen Norden 0-30

 

 

 

 

 

 

 

Cookie Policy för Nordisk kulturkontakt

Vad är cookies?

Såsom nästan alla andra professionella webbplatser använder denna hemsida cookies, vilka är små filer som laddas ned till din dator för att förbättra din upplevelse. Den här sidan beskriver vilken information de samlar, hur vi använder den och varför vi ibland behöver lagra dessa cookies. Vi kommer även dela med oss av information om hur du kan förhindra att dessa cookies lagras, men detta kan innebära att din upplevelse av hemsidan kan förändras eller att vissa delar av webbplatsens funktionalitet upphör att fungera.

För mer allmän information om cookies se Wikipedia artikeln om HTTP Cookies. (https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie)

Så använder vi cookies

Vi använder cookies av olika skäl, vilka listas nedan. Tyvärr finns det i de flesta fall inga branschstandardalternativ för att inaktivera cookies utan att helt och hållet även inaktivera de funktioner som de skapar på den här webbplatsen. Det rekommenderas att du lämnar alla cookies aktiverade om du är osäker på om du behöver dem eller ej utifall de används för att tillhandahålla en tjänst som du använder.

De cookies vi nyttjar

För att ge dig en god upplevelse på den här webbplatsen erbjuder vi funktioner som låter dig ställa in dina inställningar för hur den här webbplatsen körs när du använder den. För hemsidan ska kunna minnas dina inställningar till framtida besök måste vi ställa in cookies så att denna information kan aktiveras närhelst du interagerar med sidan. Exempelvis den välkomstbanner som visas på förstasidan påverkas av cookies.

Tredje parts cookies

I vissa speciella fall använder vi också cookies som tillhandahålls av betrodda tredje parter. I följande avsnitt beskrivs vilka cookies från en tredje part som du kan stöta på under dina besök på denna webbplats.

Den här webbplatsen använder Google Analytics som är en av de mest utbredda och pålitliga analyslösningarna på webben. Vi använder den för att hjälpa oss att förstå hur du använder webbplatsen och hur vi kan förbättra din upplevelse. Dessa cookies kan spåra saker så som hur länge du befinner dig på webbplatsen och vilka sidor du besöker. Detta gör vi för att kunna fortsätta att producera engagerande innehåll.

Mer information om Google Analytics-cookies finns på den officiella Google Analytics-sidan. (https://www.google.com/analytics/)

Vi använder också sociala medier knappar och/eller plugins på denna webbplats som låter dig ansluta till ditt sociala nätverk på olika sätt. För att dessa ska fungera kommer de specifika sociala medierna att ställa in cookies via vår webbplats som kan användas för att förbättra din profil på deras webbplatser eller bidra till de personuppgifter de tillhandahåller för olika ändamål vilka beskrivs i deras respektive sekretesspolicy.

Facebook-pixel

Vi använder oss av en Facebook-pixel som gör det möjligt för oss att rikta marknadsföring om våra evenemang eller stödprogram till dig på Facebook baserat på vilka sidor du har besökt på vår webbplats.
Facebook-pixeln samlar in följande information:
– Http-rubriker – Allt som finns i HTTP-rubrikfältet. HTTP-rubriker inkluderar IP-adresser, information om webbläsaren, sidplats, dokument, referens och person som använder webbplatsen.
– Pixelspecifika data – Inkluderar Pixel-ID och Facebook-cookien.
– Knappklickdata – Inkluderar alla knappar som klickats på av besökare på webbplatsen, etiketterna på dessa knappar och alla sidor som besöktes som ett resultat av knappklick.

Inaktivera cookies

Du kan förhindra att cookies nyttjas genom att justera inställningarna i din webbläsare (se din webbläsares hjälptext för hur du genomför detta). Var medveten om att om du väljer att inaktivera cookies kommer det att påverka funktionaliteten för denna hemsida, samt många andra webbplatser som du besöker. Att inaktivera cookies innebär vanligen att du även inaktiverar vissa funktioner på den här webbplatsen. Därför rekommenderas att du inte inaktiverar cookies.

Mer information

Förhoppningsvis har denna text förtydligat saker för dig och om det finns någon funktion som du inte är säker på om du behöver är det vanligtvis säkrare att lämna cookies aktiverade utifall att det interagerar med en av de funktioner du använder på vår webbplats.

Vänligen meddela oss om du har frågor eller kommentarer. (https://www.nordiskkulturkontakt.org/sv/kontakt/)

Denna Cookie Policy skapades med hjälp av CookiePolicyGenerator.com