fbpx

Hållbarhet bortom kameralinsen

06.09.2021

En rad professionella inom film- och tv-branschen funderade på var sitt håll i Norden på hur branschen kunde bli mer ansvarstagande i förhållande till de globala hållbarhetsmålen. Så föddes en projektidé, som med hjälp av nordiska stödmedel utvecklades till projektet Nordic Eco Media Alliance. Vår gästbloggare Kaisa Astikainen berättar om resan mot ett konkret tiopunktsprogram.

Vi grundade Nordic Eco Media Alliance (NEMA) sommaren 2020 för att stärka ansvarskänslan och hållbar utveckling generellt i den nordiska film- och tv-branschen. Grundarna av vår självständiga grupp är Josefin Madsen och Anne Ahn Lund från Danmark, Maria Kluge från Norge, Ronny Fritsche från Sverige, Rakel Garðarsdóttir från Island samt Anne Puolanne och undertecknad från Finland. Gruppen grundades med stöd från Nordiska kulturfondens Opstart-program och det vidare projektet finansierades av Nordiska ministerrådets Kultur- och konstprogram.

Alla de grundande medlemmarna i vår grupp jobbar på ett eller annat sätt med film- och tv-produktion och delar oron över den ekologiska krisen. NEMA grundar sin verksamhet på den vetenskapliga synen på klimatförändringen och minskande biodiversiteten. Med vår insats vill vi bidra till att de nordiska länderna aktivt jobbar för att uppfylla de globala hållbarhetsmålen och i riktning mot Nordiska ministerrådet vision om att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region år 2030.

NEMA fick sin början i efterdyningarna av den första covid-19-vågen, när vi hade stängt in oss i våra hem och inte visste vad som var att vänta. Den audiovisuella branschens frågeställningar kring miljö och hållbarhet hade precis börjat röna mer uppmärksamhet då all utveckling plötsligt stannade upp på grund av pandemin. Innan gruppen grundades hade flera av våra medlemmar redan jobbat med miljörelaterade frågor i sina egna länder. De hade arrangerat evenemang och skapat handledningar om temat, erbjudit ekokonsultationer åt produktioner eller utbildat branschens professionella i hållbarhetsfrågor. Många av oss upplevde ändå att vi var ganska ensamma om att jobba med detta – och här innebar NEMA en efterlängtad förändring.

Det senaste året har vi i NEMA-nätverket svetsats ihop och blivit vänner. Det har varit en glädje och ett privilegium att få dela tankar och erfarenheter med nordiska kolleger i denna underliga och osäkra tid. Vi har aldrig träffats fysiskt, det har inte låtit sig göras p.g.a. restriktionerna, utan allt har skett digitalt. (Man kunde säga att detta i sig har varit hållbart, men också digitala processer har sitt eget ekologiska fotavtryck som ofta förbises!) Det första evenemanget som arrangerades av NEMA, ett webbinarium som hölls i maj 2021, förde samman 47 beslutsfattare inom film- och tv-branschen. Arrangemangen av ett sådant evenemang skulle i den ”gamla världen” ha varit i en helt annan storleksklass såväl organisatoriskt som i förhållande till klimatpåverkan.

NEMA ser att film- och tv-branschen både har en möjlighet och skyldighet att agera ansvarsfullt eftersom det innehåll vi producerar sprids och når ut brett. Med kulturens hjälp kan vi utöva påverkan på en stor mängd människor, vilket i sin tur för med sig samhällsansvar. Dessutom finansieras framför allt film i våra länder med offentliga stödmedel, varför hållbarhet också borde vara en förutsättning för finansiering. Vid webbinariet i maj presenterade vi NEMA:s handlingsplan i tio punkter. Enligt handlingsplanen ska vi anamma miljörelaterad hållbarhet som en del av den audiovisuella branschens beslutskultur och anpassa våra finansieringssystem därefter. I dag förutsätter finansieringsstrukturerna att produktionerna ”flyger efter finansieringen”, vilket ökar branschens ekologiska fotavtryck. Utöver strukturella förändringar behöver vi också konkreta verktyg för att förflytta oss mot en mer hållbar arbetskultur. För att vi ska kunna bygga upp en resiliens är det också viktigt att denna arbetskultur lärs ut till de studerande inom vår bransch.

Coronan har slagit hårt mot vår bransch och när detta skrivs har biograferna och andra kulturinstitutioner bara i begränsad grad fått öppna sina dörrar. Pandemin har visat att den gröna omställningen inom alla sektorer är nödvändig: vi har inte råd att vänta. NEMA vill vara med, främja och försnabba den hållbara återuppbyggnaden av kulturlivet med sin egen insats och vi tror att samarbetet kommer att hjälpa oss möta framtidens utmaningar. I en föränderlig värld behöver vi fortsättningsvis konst- och underhållningsinnehåll – som coronatiden har lärt oss kan kulturens betydelse till och med förstärkas.

Kaisa Astikainen
är en av de grundande medlemmarna av NEMA, producent och filmskapare samt medförfattare till miljöguiden ”Ekosetti – a guidebook to sustainable audiovisual production in Finland”

Cookie Policy för Nordisk kulturkontakt

Vad är cookies?

Såsom nästan alla andra professionella webbplatser använder denna hemsida cookies, vilka är små filer som laddas ned till din dator för att förbättra din upplevelse. Den här sidan beskriver vilken information de samlar, hur vi använder den och varför vi ibland behöver lagra dessa cookies. Vi kommer även dela med oss av information om hur du kan förhindra att dessa cookies lagras, men detta kan innebära att din upplevelse av hemsidan kan förändras eller att vissa delar av webbplatsens funktionalitet upphör att fungera.

För mer allmän information om cookies se Wikipedia artikeln om HTTP Cookies. (https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie)

Så använder vi cookies

Vi använder cookies av olika skäl, vilka listas nedan. Tyvärr finns det i de flesta fall inga branschstandardalternativ för att inaktivera cookies utan att helt och hållet även inaktivera de funktioner som de skapar på den här webbplatsen. Det rekommenderas att du lämnar alla cookies aktiverade om du är osäker på om du behöver dem eller ej utifall de används för att tillhandahålla en tjänst som du använder.

De cookies vi nyttjar

För att ge dig en god upplevelse på den här webbplatsen erbjuder vi funktioner som låter dig ställa in dina inställningar för hur den här webbplatsen körs när du använder den. För hemsidan ska kunna minnas dina inställningar till framtida besök måste vi ställa in cookies så att denna information kan aktiveras närhelst du interagerar med sidan. Exempelvis den välkomstbanner som visas på förstasidan påverkas av cookies.

Tredje parts cookies

I vissa speciella fall använder vi också cookies som tillhandahålls av betrodda tredje parter. I följande avsnitt beskrivs vilka cookies från en tredje part som du kan stöta på under dina besök på denna webbplats.

Den här webbplatsen använder Google Analytics som är en av de mest utbredda och pålitliga analyslösningarna på webben. Vi använder den för att hjälpa oss att förstå hur du använder webbplatsen och hur vi kan förbättra din upplevelse. Dessa cookies kan spåra saker så som hur länge du befinner dig på webbplatsen och vilka sidor du besöker. Detta gör vi för att kunna fortsätta att producera engagerande innehåll.

Mer information om Google Analytics-cookies finns på den officiella Google Analytics-sidan. (https://www.google.com/analytics/)

Vi använder också sociala medier knappar och/eller plugins på denna webbplats som låter dig ansluta till ditt sociala nätverk på olika sätt. För att dessa ska fungera kommer de specifika sociala medierna att ställa in cookies via vår webbplats som kan användas för att förbättra din profil på deras webbplatser eller bidra till de personuppgifter de tillhandahåller för olika ändamål vilka beskrivs i deras respektive sekretesspolicy.

Facebook-pixel

Vi använder oss av en Facebook-pixel som gör det möjligt för oss att rikta marknadsföring om våra evenemang eller stödprogram till dig på Facebook baserat på vilka sidor du har besökt på vår webbplats.
Facebook-pixeln samlar in följande information:
– Http-rubriker – Allt som finns i HTTP-rubrikfältet. HTTP-rubriker inkluderar IP-adresser, information om webbläsaren, sidplats, dokument, referens och person som använder webbplatsen.
– Pixelspecifika data – Inkluderar Pixel-ID och Facebook-cookien.
– Knappklickdata – Inkluderar alla knappar som klickats på av besökare på webbplatsen, etiketterna på dessa knappar och alla sidor som besöktes som ett resultat av knappklick.

Inaktivera cookies

Du kan förhindra att cookies nyttjas genom att justera inställningarna i din webbläsare (se din webbläsares hjälptext för hur du genomför detta). Var medveten om att om du väljer att inaktivera cookies kommer det att påverka funktionaliteten för denna hemsida, samt många andra webbplatser som du besöker. Att inaktivera cookies innebär vanligen att du även inaktiverar vissa funktioner på den här webbplatsen. Därför rekommenderas att du inte inaktiverar cookies.

Mer information

Förhoppningsvis har denna text förtydligat saker för dig och om det finns någon funktion som du inte är säker på om du behöver är det vanligtvis säkrare att lämna cookies aktiverade utifall att det interagerar med en av de funktioner du använder på vår webbplats.

Vänligen meddela oss om du har frågor eller kommentarer. (https://www.nordiskkulturkontakt.org/sv/kontakt/)

Denna Cookie Policy skapades med hjälp av CookiePolicyGenerator.com