fbpx

Så var det dags att ta farväl…

29.08.2022

Ole Kellgren sitter vid fönstret i ett tåg.

Jag är nu inne på upploppet av mina sex och ett halvt år som direktör för Nordisk kulturkontakt i Helsingfors och ska snart tacka för mig. Nordisk kulturkontakt är en officiell kulturinstitution under Nordiska ministerrådet vars uppgift är att främja, förstärka och berätta om nordiskt kultursamarbete. Institutionen är sekretariat för fem nordiska stödprogram, driver ett nordiskt kulturcentrum och specialbibliotek i centrala Helsingfors samt arrangerar ett stort antal kultur- och samhällsevenemang.

Att leda den här institutionen med dess kunniga, kloka och ambitiösa medarbetare har varit ett sällsynt privilegium, ett bättre jobb går inte att föreställa sig. Så roligt vi har haft och så mycket som vi hittat på trots krympande budget och en förlamande pandemi. Såg i min första blogg från våren 2016 att jag överrumplats av ett antal nyrekryteringar. Så har det varit hela tiden. Av de femtontalet medarbetare som jobbar här är det numera bara en som varit här längre än jag. Alla de andra har jag anställt. Enligt en nordisk överenskommelse får man inte vara anställd längre än åtta år och det är en god tanke. Ständigt nya människor medför en mycket drivande och dynamisk verksamhet med höga ambitioner. Kravet att ha blandad nordisk personal är dock svårt att leva upp till. Villkor och en svår arbetsmarknad i Finland för den medföljande som inte pratar finska är en utmaning.

Jag är stolt över att lämna över en institution som präglas av gott samarbete, många skratt och en hög ambitionsnivå. Att räkna upp allt vi gjort och gör finns inte plats för här men några medskick framåt vill jag tillåta mig;

Genom ett initiativ från mig fattade den nordiska ämbetsmannakommittén för kultur, kulturministrarnas förlängda arm beslutet att göra en riktad satsning på arktiskt kultursamarbete. Arktis är föremål för ett internationellt intresse ur alla möjliga perspektiv. Jag menar att det hög tid att inrätta ett Nordiskt-arktiskt mobilitetsprogram för kultur. Med det baltiska samarbetet som väl fungerande förebild skulle mycket kunna åstadkommas i en vidsträckt region med ett skriande behov av mobilitetsstöd till exempel.

Den satsning som de nordiska samarbetsministrarna nyligen beslutade om, att avsätta medel till ett tillfälligt stöd till de residenscentra som har möjlighet att bjuda in professionella ukrainska kulturskapare är ett litet men viktigt bidrag. Som alla vet medför Rysslands pågående aggression mot sitt grannland fruktansvärda konsekvenser och det gäller förstås också kulturlivet. Jag hoppas denna satsning kan följas av fler, både under pågående konflikt och senare, om och när fred uppnåtts och ett gigantiskt återuppbyggnadsarbete återstår.

Till sist, ingenting är så bra att det inte kan bli bättre. Vår kontakt med ministerrådets sekretariat behöver utvecklas och fördjupas. Det gäller också på ett övergripande plan visavi de nordiska länderna. Många gånger har jag tyckt mig se, åtminstone inom kulturområdet som jag känner bäst, att länderna driver en nationell kulturpolitik som är helt osynkad i nordiska sammanhang. Kulturlivets svårigheter under pandemin tycks märkligt nog ha betraktats som nationella angelägenheter. Det nordiska svaret blev i stället förslag på neddragningar på närmare 20 % under en fyraårsperiod. Menar man något med vision om ett socialt hållbart Norden bör man snarare tillföra resurser.

I dagsläget beviljas knappt 30 % av alla ansökningar gällande projektmedel. Stödprogrammens ganska blygsamma ekonomiska tillskott till ett stort antal samnordiska/internationella konst- och kulturprojekt utgör oftast kronan på verket i ett mångfacetterat medfinansieringssystem. Det genererar i sin tur upphovsrättsliga intäkter, lokal attraktivitet, kulturella och kreativa näringar och innovationer. Kom ihåg att det i alla ansökningar oavsett om de beviljas eller ej finns ett embryo till nordiskt samarbete – i många fall med tentakler ut över hela världen.

Min uppfattning är att kunskapen om de nordiska stödordningarna som främst vi och Nordiska kulturfonden ansvarar för är låg på nationell nivå. I anledning av det har tanken väckts att kulturråden borde ha en ”Creative Nordic Desk” på samma sätt som de idag har en desk för europeiskt samarbete. Det skulle öka våra möjligheter att mer effektivt nå ut med information om stödprogrammen.

Med detta sagt: Tack Helsingfors och Sveaborg, tack alla medarbetare som kommit och gått genom åren, tack alla samarbetsparter på lokal, nationell och nordisk nivå och inte minst, tack Nordiska kulturfonden för ett utomordentligt gott samarbete.

Tack och hej.

Ola

Ola Kellgren är direktör för Nordisk kulturkontakt fram till den 1 september.

Cookie Policy för Nordisk kulturkontakt

Vad är cookies?

Såsom nästan alla andra professionella webbplatser använder denna hemsida cookies, vilka är små filer som laddas ned till din dator för att förbättra din upplevelse. Den här sidan beskriver vilken information de samlar, hur vi använder den och varför vi ibland behöver lagra dessa cookies. Vi kommer även dela med oss av information om hur du kan förhindra att dessa cookies lagras, men detta kan innebära att din upplevelse av hemsidan kan förändras eller att vissa delar av webbplatsens funktionalitet upphör att fungera.

För mer allmän information om cookies se Wikipedia artikeln om HTTP Cookies. (https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie)

Så använder vi cookies

Vi använder cookies av olika skäl, vilka listas nedan. Tyvärr finns det i de flesta fall inga branschstandardalternativ för att inaktivera cookies utan att helt och hållet även inaktivera de funktioner som de skapar på den här webbplatsen. Det rekommenderas att du lämnar alla cookies aktiverade om du är osäker på om du behöver dem eller ej utifall de används för att tillhandahålla en tjänst som du använder.

De cookies vi nyttjar

För att ge dig en god upplevelse på den här webbplatsen erbjuder vi funktioner som låter dig ställa in dina inställningar för hur den här webbplatsen körs när du använder den. För hemsidan ska kunna minnas dina inställningar till framtida besök måste vi ställa in cookies så att denna information kan aktiveras närhelst du interagerar med sidan. Exempelvis den välkomstbanner som visas på förstasidan påverkas av cookies.

Tredje parts cookies

I vissa speciella fall använder vi också cookies som tillhandahålls av betrodda tredje parter. I följande avsnitt beskrivs vilka cookies från en tredje part som du kan stöta på under dina besök på denna webbplats.

Den här webbplatsen använder Google Analytics som är en av de mest utbredda och pålitliga analyslösningarna på webben. Vi använder den för att hjälpa oss att förstå hur du använder webbplatsen och hur vi kan förbättra din upplevelse. Dessa cookies kan spåra saker så som hur länge du befinner dig på webbplatsen och vilka sidor du besöker. Detta gör vi för att kunna fortsätta att producera engagerande innehåll.

Mer information om Google Analytics-cookies finns på den officiella Google Analytics-sidan. (https://www.google.com/analytics/)

Vi använder också sociala medier knappar och/eller plugins på denna webbplats som låter dig ansluta till ditt sociala nätverk på olika sätt. För att dessa ska fungera kommer de specifika sociala medierna att ställa in cookies via vår webbplats som kan användas för att förbättra din profil på deras webbplatser eller bidra till de personuppgifter de tillhandahåller för olika ändamål vilka beskrivs i deras respektive sekretesspolicy.

Facebook-pixel

Vi använder oss av en Facebook-pixel som gör det möjligt för oss att rikta marknadsföring om våra evenemang eller stödprogram till dig på Facebook baserat på vilka sidor du har besökt på vår webbplats.
Facebook-pixeln samlar in följande information:
– Http-rubriker – Allt som finns i HTTP-rubrikfältet. HTTP-rubriker inkluderar IP-adresser, information om webbläsaren, sidplats, dokument, referens och person som använder webbplatsen.
– Pixelspecifika data – Inkluderar Pixel-ID och Facebook-cookien.
– Knappklickdata – Inkluderar alla knappar som klickats på av besökare på webbplatsen, etiketterna på dessa knappar och alla sidor som besöktes som ett resultat av knappklick.

Inaktivera cookies

Du kan förhindra att cookies nyttjas genom att justera inställningarna i din webbläsare (se din webbläsares hjälptext för hur du genomför detta). Var medveten om att om du väljer att inaktivera cookies kommer det att påverka funktionaliteten för denna hemsida, samt många andra webbplatser som du besöker. Att inaktivera cookies innebär vanligen att du även inaktiverar vissa funktioner på den här webbplatsen. Därför rekommenderas att du inte inaktiverar cookies.

Mer information

Förhoppningsvis har denna text förtydligat saker för dig och om det finns någon funktion som du inte är säker på om du behöver är det vanligtvis säkrare att lämna cookies aktiverade utifall att det interagerar med en av de funktioner du använder på vår webbplats.

Vänligen meddela oss om du har frågor eller kommentarer. (https://www.nordiskkulturkontakt.org/sv/kontakt/)

Denna Cookie Policy skapades med hjälp av CookiePolicyGenerator.com