fbpx

Så skriver du en bra ansökan – fem tips av Berit Anne Larsen

03.12.2018

Hand som skissar på en ansökan

Berit Anne Larsen, förmedlingschef på Statens Museum for Kunst i Köpenhamn och sakkunnig inom Nordisk kulturkontakts kultur- och konstprogram samt kultur- och språkprogrammet Volt för barn och unga, har en lång erfarenhet av att läsa olika typer att stipendieansökningar. Inför nästa års ansökningsomgångar inom de nordiska kulturstödprogrammen ger hon sina bästa tips och råd för hur du kan vässa din ansökan och göra den så relevant som möjligt.

1. Lyft stolt fram det nordiska!

Vi blir omåttligt glada när de ansökande genom samarbetsformer och textinnehåll ger uttryck för nordiska möjligheter – när det nyfikna och sökandet efter det nordiska lyser fram i texten. Det samnordiska ska inte bara säkra samarbetet, det ska också vara ett centralt element i själva projektets idé, innehåll och process.

2. Beskriv projektet tydligt!

Det är mycket viktigt att texten gör det möjligt att se projektet framför sig. Texten ska vara klar, koncis och välformulerad.

3. Förankra ansökningen hos alla parter i projektet!

Avsätt tid för att diskutera ansökningen med era samarbetspartner innan ni skriver ansökningen. Det säkrar ägarskapet och hållbarheten i projektet och dialogen återspeglas i den slutliga ansökningen. Som läsare märker man om formuleringarna i ansökan har en kollektiv grund. Det försäkrar också den läsare som bedömer ansökningarna om att alla samarbetsparter känner sig involverade och engagerade och att alla vet vad de ska göra om pengarna beviljas. Du kan med andra ord se ansökningen som ett slags psykologiskt samarbetskontrakt.

4. Kom ihåg att projektbeskrivningen och budgeten ska hänga ihop!

Var uppmärksam på om det finns ett sammanhang mellan det ni säger, det ni vill göra och de handlingar ni har budgeterat för. Många goda ansökningar faller på en obalans mellan det nedskrivna och siffrorna. Det kan vara en god idé att inleda ansökningsarbetet med budgeten. Vilka handlingar hoppas ni få pengar för – och vad behöver göras för att de ska bli av?

5. Ha respekt för finanserna!

Programmen finns till för att stöda de ansökande och för att god kultur ska få grogrund och bli realiserad. Det finns med andra ord ett element av etik i såväl utdelningen som i ansökan av projektmedel. Det innebär att både de beslutsfattande experterna och de ansökande ska agera ansvarsfullt. Budgeten ska till exempel inte ha stora poster för administration och mikroskopiska dito för konstnären eller den kulturella aktören.

Cookie Policy för Nordisk kulturkontakt

Vad är cookies?

Såsom nästan alla andra professionella webbplatser använder denna hemsida cookies, vilka är små filer som laddas ned till din dator för att förbättra din upplevelse. Den här sidan beskriver vilken information de samlar, hur vi använder den och varför vi ibland behöver lagra dessa cookies. Vi kommer även dela med oss av information om hur du kan förhindra att dessa cookies lagras, men detta kan innebära att din upplevelse av hemsidan kan förändras eller att vissa delar av webbplatsens funktionalitet upphör att fungera.

För mer allmän information om cookies se Wikipedia artikeln om HTTP Cookies. (https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie)

Så använder vi cookies

Vi använder cookies av olika skäl, vilka listas nedan. Tyvärr finns det i de flesta fall inga branschstandardalternativ för att inaktivera cookies utan att helt och hållet även inaktivera de funktioner som de skapar på den här webbplatsen. Det rekommenderas att du lämnar alla cookies aktiverade om du är osäker på om du behöver dem eller ej utifall de används för att tillhandahålla en tjänst som du använder.

De cookies vi nyttjar

För att ge dig en god upplevelse på den här webbplatsen erbjuder vi funktioner som låter dig ställa in dina inställningar för hur den här webbplatsen körs när du använder den. För hemsidan ska kunna minnas dina inställningar till framtida besök måste vi ställa in cookies så att denna information kan aktiveras närhelst du interagerar med sidan. Exempelvis den välkomstbanner som visas på förstasidan påverkas av cookies.

Tredje parts cookies

I vissa speciella fall använder vi också cookies som tillhandahålls av betrodda tredje parter. I följande avsnitt beskrivs vilka cookies från en tredje part som du kan stöta på under dina besök på denna webbplats.

Den här webbplatsen använder Google Analytics som är en av de mest utbredda och pålitliga analyslösningarna på webben. Vi använder den för att hjälpa oss att förstå hur du använder webbplatsen och hur vi kan förbättra din upplevelse. Dessa cookies kan spåra saker så som hur länge du befinner dig på webbplatsen och vilka sidor du besöker. Detta gör vi för att kunna fortsätta att producera engagerande innehåll.

Mer information om Google Analytics-cookies finns på den officiella Google Analytics-sidan. (https://www.google.com/analytics/)

Vi använder också sociala medier knappar och/eller plugins på denna webbplats som låter dig ansluta till ditt sociala nätverk på olika sätt. För att dessa ska fungera kommer de specifika sociala medierna att ställa in cookies via vår webbplats som kan användas för att förbättra din profil på deras webbplatser eller bidra till de personuppgifter de tillhandahåller för olika ändamål vilka beskrivs i deras respektive sekretesspolicy.

Facebook-pixel

Vi använder oss av en Facebook-pixel som gör det möjligt för oss att rikta marknadsföring om våra evenemang eller stödprogram till dig på Facebook baserat på vilka sidor du har besökt på vår webbplats.
Facebook-pixeln samlar in följande information:
– Http-rubriker – Allt som finns i HTTP-rubrikfältet. HTTP-rubriker inkluderar IP-adresser, information om webbläsaren, sidplats, dokument, referens och person som använder webbplatsen.
– Pixelspecifika data – Inkluderar Pixel-ID och Facebook-cookien.
– Knappklickdata – Inkluderar alla knappar som klickats på av besökare på webbplatsen, etiketterna på dessa knappar och alla sidor som besöktes som ett resultat av knappklick.

Inaktivera cookies

Du kan förhindra att cookies nyttjas genom att justera inställningarna i din webbläsare (se din webbläsares hjälptext för hur du genomför detta). Var medveten om att om du väljer att inaktivera cookies kommer det att påverka funktionaliteten för denna hemsida, samt många andra webbplatser som du besöker. Att inaktivera cookies innebär vanligen att du även inaktiverar vissa funktioner på den här webbplatsen. Därför rekommenderas att du inte inaktiverar cookies.

Mer information

Förhoppningsvis har denna text förtydligat saker för dig och om det finns någon funktion som du inte är säker på om du behöver är det vanligtvis säkrare att lämna cookies aktiverade utifall att det interagerar med en av de funktioner du använder på vår webbplats.

Vänligen meddela oss om du har frågor eller kommentarer. (https://www.nordiskkulturkontakt.org/sv/kontakt/)

Denna Cookie Policy skapades med hjälp av CookiePolicyGenerator.com