fbpx

Dagfinn Høybråten: ”Jag tror att kulturen blir en allt viktigare del av det nordiska samarbetet”

25.10.2017

Photo: Emilia Koivunen

Nordiska ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten menar att nordiska värderingar och utnyttjande av nya kanaler och arenor är väsentligt för det nordiska kultursamarbetet.

Jag träffar Høybråten i Grönlands huvudstad Nuuk i samband med kulturfestivalen Nuuk Nordic. En av huvudarrangörerna är Nordens institut på Grönland NAPA, som likt Nordisk kulturkontakt är en av Nordiska ministerrådets kulturinstitut.

Høybråten berättar att institutens placering i geografiskt sett perifera områden är ett strategiskt val. De fungerar som nordiska fönster och mötesplatser i sina egna områden. Kulturinstituten jobbar också tätt tillsammans och skapar på det sättet band mellan olika perifera regioner.

– NAPA har till exempel en central roll i det grönländska kulturlivet. Vi vet också att en stor del av grönlänningarna önskar sig mera nordiskt samarbete. NAPAs synlighet på Grönland kan gott vara en bidragande orsak.

Kulturen har en central roll

Budgeten för det nordiska kultursamarbetet år 2017 är 23 miljoner euro. Största delen av summan delas ut i form av stöd till konst- och kulturprojekt via ministerrådets stödprogram mellan resten går till de nordiska kulturinstitutens verksamhet och Nordiska rådets årliga kulturpriser.

Jag undrar varför kulturen egentligen har en så central plats i det nordiska samarbetet. Høybråten påminner om att det nordiska samarbetet är värdecentrerat och att det nuvarande samarbetet regeringarna emellan inleddes just med kultursamarbete.

– Kulturen är en naturlig utgångspunkt eftersom den för människor samman och på många sätt är samhällets drivkraft. Det skulle inte finnas något nordiskt samarbete utan den kulturella gemenskapen.

Han konstaterar att den geografiska närheten naturligtvis skulle finnas där trots allt, men att grannförhållandena i stället kunde ta sig uttryck i konfrontation.

– Kultursamarbetet kommer också nära människan på ett helt annat sätt än många politiska processer.

Kulturens egenvärde

I dag anländer många till Norden från övriga världen. Nordiska ministerrådet vill för sin del underlätta de nyankomnas integration i samhällena. Också i kultursamarbetet satsar man just nu mycket på kultur som hjälpmedel för integration.

När jag frågar mer om ämnet understryker Høybråten först kulturens egenvärde. Kulturen är alltid viktigt för sin egen skull och det instrumentella värdet kommer alltid i andra hand. Därefter utvecklar han resonemanget om integrationstemat: orsaken till att vi satsar på kultur som ett redskap för integration är för att kulturen erbjuder möjligheter till mänskliga möten och samhörighet.

– En av de viktigaste nordiska värderingarna är alla människors lika värde. Det är i teorin helt självklart, men i praktiken sätts värderingen på prov dagligen då vi möter olikheter bland våra medmänniskor.

Människor är olika och också våra intressen för och tolkningar av kultur varierar. Trots det talar kulturen i grund och botten till oss på samma sätt.

– Det här är den integrerande kraften hos kulturen. Den fungerar i lokalsamfundet och i föreningar men också inom nationer och nationer emellan. Det är det kulturutbyte och samarbete handlar om. Jag tror att det är huvudorsaken till att Norge som Nordiska ministerrådets ordförandeland 2017 har tagit med kultur och integration som ett starkt tema i programmet.

Norden intresserar internationellt

Høybråten tror att kulturen i framtiden kommer att bli en allt viktigare del av det nordiska samarbetet.

– Intresset för Norden i övriga världen har mycket att göra just med kulturuttryck som litteratur, filmer och tv-serier. Det här syns också i de stora gemensamma nordiska satsningarna Nordic Cool i Washington D.C. år 2013 och Nordic Matters-helheten på Southbank Center i London.

Att föra fram nordisk kultur och konst går hand i hand med att berätta om våra samhällsmodeller och värderingar, tycker Høybråten.

– Alla olika sätt att profilera och positionera Norden internationellt är viktiga. Därför tror jag att också de som inte är särskilt intresserade av kultur har insett kultursamarbetets betydelse.

Finlands roll i det nordiska samarbetet

Nordiska ministerrådets session och prisgala ordnas i år i Helsingfors i början av november. Som finländare är jag intresserad av hur mitt intervjuobjekt ser på Finlands betydelse i Norden och inom det nordiska samarbetet. Finland skiljer sig från de övriga nordiska länderna mest vad gäller språket.

Høybråten anser att Finland är en mycket viktig del av Norden. Han tycker sig också se att finländarna själva upplever sig som en viktig del av Norden.

– Finland representerar Nordens mångfald både kulturellt och språkligt, vilket är en utmaning, men ännu mer en möjlighet. Det nordiska samarbetet ger Finland många möjligheter.

Høybråten berättar att han under året som gått har haft två bra anledningar till att dyka djupare i Finlands historia: Nordiska rådets session och Finlands 100-årsjubiléum.

– Jag har lärt mig att många av de krafter som i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet satte i gång det nordiska samarbetet var desamma som jobbade för Finlands självständighet för hundra år sedan. Man kan till och med säga att det moderna Finland och det moderna nordiska samarbetet har gemensamma rötter.

Text: Emilia Koivunen

Cookie Policy för Nordisk kulturkontakt

Vad är cookies?

Såsom nästan alla andra professionella webbplatser använder denna hemsida cookies, vilka är små filer som laddas ned till din dator för att förbättra din upplevelse. Den här sidan beskriver vilken information de samlar, hur vi använder den och varför vi ibland behöver lagra dessa cookies. Vi kommer även dela med oss av information om hur du kan förhindra att dessa cookies lagras, men detta kan innebära att din upplevelse av hemsidan kan förändras eller att vissa delar av webbplatsens funktionalitet upphör att fungera.

För mer allmän information om cookies se Wikipedia artikeln om HTTP Cookies. (https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie)

Så använder vi cookies

Vi använder cookies av olika skäl, vilka listas nedan. Tyvärr finns det i de flesta fall inga branschstandardalternativ för att inaktivera cookies utan att helt och hållet även inaktivera de funktioner som de skapar på den här webbplatsen. Det rekommenderas att du lämnar alla cookies aktiverade om du är osäker på om du behöver dem eller ej utifall de används för att tillhandahålla en tjänst som du använder.

De cookies vi nyttjar

För att ge dig en god upplevelse på den här webbplatsen erbjuder vi funktioner som låter dig ställa in dina inställningar för hur den här webbplatsen körs när du använder den. För hemsidan ska kunna minnas dina inställningar till framtida besök måste vi ställa in cookies så att denna information kan aktiveras närhelst du interagerar med sidan. Exempelvis den välkomstbanner som visas på förstasidan påverkas av cookies.

Tredje parts cookies

I vissa speciella fall använder vi också cookies som tillhandahålls av betrodda tredje parter. I följande avsnitt beskrivs vilka cookies från en tredje part som du kan stöta på under dina besök på denna webbplats.

Den här webbplatsen använder Google Analytics som är en av de mest utbredda och pålitliga analyslösningarna på webben. Vi använder den för att hjälpa oss att förstå hur du använder webbplatsen och hur vi kan förbättra din upplevelse. Dessa cookies kan spåra saker så som hur länge du befinner dig på webbplatsen och vilka sidor du besöker. Detta gör vi för att kunna fortsätta att producera engagerande innehåll.

Mer information om Google Analytics-cookies finns på den officiella Google Analytics-sidan. (https://www.google.com/analytics/)

Vi använder också sociala medier knappar och/eller plugins på denna webbplats som låter dig ansluta till ditt sociala nätverk på olika sätt. För att dessa ska fungera kommer de specifika sociala medierna att ställa in cookies via vår webbplats som kan användas för att förbättra din profil på deras webbplatser eller bidra till de personuppgifter de tillhandahåller för olika ändamål vilka beskrivs i deras respektive sekretesspolicy.

Facebook-pixel

Vi använder oss av en Facebook-pixel som gör det möjligt för oss att rikta marknadsföring om våra evenemang eller stödprogram till dig på Facebook baserat på vilka sidor du har besökt på vår webbplats.
Facebook-pixeln samlar in följande information:
– Http-rubriker – Allt som finns i HTTP-rubrikfältet. HTTP-rubriker inkluderar IP-adresser, information om webbläsaren, sidplats, dokument, referens och person som använder webbplatsen.
– Pixelspecifika data – Inkluderar Pixel-ID och Facebook-cookien.
– Knappklickdata – Inkluderar alla knappar som klickats på av besökare på webbplatsen, etiketterna på dessa knappar och alla sidor som besöktes som ett resultat av knappklick.

Inaktivera cookies

Du kan förhindra att cookies nyttjas genom att justera inställningarna i din webbläsare (se din webbläsares hjälptext för hur du genomför detta). Var medveten om att om du väljer att inaktivera cookies kommer det att påverka funktionaliteten för denna hemsida, samt många andra webbplatser som du besöker. Att inaktivera cookies innebär vanligen att du även inaktiverar vissa funktioner på den här webbplatsen. Därför rekommenderas att du inte inaktiverar cookies.

Mer information

Förhoppningsvis har denna text förtydligat saker för dig och om det finns någon funktion som du inte är säker på om du behöver är det vanligtvis säkrare att lämna cookies aktiverade utifall att det interagerar med en av de funktioner du använder på vår webbplats.

Vänligen meddela oss om du har frågor eller kommentarer. (https://www.nordiskkulturkontakt.org/sv/kontakt/)

Denna Cookie Policy skapades med hjälp av CookiePolicyGenerator.com