fbpx

Bryta normen

03.04.2017

Hur får man nya invånare i våra nordiska samhällen att känna sig delaktiga och sedda? Hur överbryggar man gapet mellan ”vi” och ”dom” i samhällsdiskussionen? Och hur får man fram att migration och blandning av kulturer är något som alltid har skett och som i längden stärker ett samhälle och en kultur, och inte tvärtom?

De här frågorna står högt på agendan i de nordiska länderna de närmaste tre åren. De nordiska kulturministrarna har tagit initiativ till ett projekt som strävar till att utöka kunskapsutbytet om just kulturens roll som integrationsarena.

Vilka är då de springande punkterna? I både Norge, Sverige och Danmark består i dagens läge långt över tio procent av befolkningen av människor som är födda i ett annat land. I många fall har de redan blivit en naturlig del av samhället, men när man ser på normen för dem som får ta plats på scenen eller vid borden i styrelserummen är det rätt ofta som representationen inte är på den nivå den borde vara.

Uppdelningen i ”normal” och ”annorlunda” är något som de flesta gör i sin vardag utan att ens reflektera över det. Även om de flesta av oss inte aktivt idkar någon form av diskriminering så gör vi det ofta omedvetet, genom att alltid utgå från det som vi upplever vara ”normen”

Arbetet med kultur och integration bygger som jag ser det på några grundpelare som verkligen inte är någon kärnfysik:

  • Att delta i kulturaktiviteter (tänk kultur som ett brett begrepp, körer, fotbollslag, konstklubbar etc.) är ett av de lättaste och mest givande sätten att lära sig om sina medmänniskor och tillsammans skapa nya sammanhang och vänskapsförhållanden.
  • Integrationen kan inte vara en envägsprocess där den som kommer utifrån är tvungen att osynliggöra sin egen bakgrund, utan ett utbyte där alla lär sig nya saker om sin omvärld och sina medmänniskor.
  • Att känna att man är representerad i kulturen är en viktig del av att känna att man hör hemma i samhället. Då det bara är ”normen” som syns och förs fram i kulturen osynliggörs allt som är ”annorlunda”
  • Etablerade institutioner och kulturaktörer måste vara modiga nog att släppa på tyglarna och bjuda in representanter för alla samhällsgrupper att ta plats på scenen och i beslutsfattandet. Genom delaktighet och frihet föds tillit och ansvar.

Själv är jag en vandrande stereotyp av ”normen” här i Norden. Vit högskoleutbildad man med sambo och ett barn, bostadslån och ett nio till fem-jobb. Ibland funderar jag över vad det egentligen är mina egna skygglappar hindrar mig från att se. Jag beskriver mig gärna som tolerant och intresserad av min omvärld, men vilka normer styr egentligen mitt tänkande och handlande i vardagen? Och hur beredd är jag själv att släppa på tyglarna för den värld där jag själv är norm?

Jag hoppas att jag har modet att verkligen se mina medmänniskor för det de är – individer och inte representanter för ”de andra” – och släppa in allt flera av den myriad olika tankesätt och kulturen som finns här i Norden – och i världen. Och för att vara lite egocentrisk (som man ju lätt blir när man är normen) är jag alldeles säker på att den som i slutändan vinner mest på det är jag själv.

***

TEXT: Henric Öhman, som arbetar som kommunikationsrådgivare med fokus på evenemang på Nordisk kulturkontakt. Temat kultur och integration syns också i vårens programhelhet.

Cookie Policy för Nordisk kulturkontakt

Vad är cookies?

Såsom nästan alla andra professionella webbplatser använder denna hemsida cookies, vilka är små filer som laddas ned till din dator för att förbättra din upplevelse. Den här sidan beskriver vilken information de samlar, hur vi använder den och varför vi ibland behöver lagra dessa cookies. Vi kommer även dela med oss av information om hur du kan förhindra att dessa cookies lagras, men detta kan innebära att din upplevelse av hemsidan kan förändras eller att vissa delar av webbplatsens funktionalitet upphör att fungera.

För mer allmän information om cookies se Wikipedia artikeln om HTTP Cookies. (https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie)

Så använder vi cookies

Vi använder cookies av olika skäl, vilka listas nedan. Tyvärr finns det i de flesta fall inga branschstandardalternativ för att inaktivera cookies utan att helt och hållet även inaktivera de funktioner som de skapar på den här webbplatsen. Det rekommenderas att du lämnar alla cookies aktiverade om du är osäker på om du behöver dem eller ej utifall de används för att tillhandahålla en tjänst som du använder.

De cookies vi nyttjar

För att ge dig en god upplevelse på den här webbplatsen erbjuder vi funktioner som låter dig ställa in dina inställningar för hur den här webbplatsen körs när du använder den. För hemsidan ska kunna minnas dina inställningar till framtida besök måste vi ställa in cookies så att denna information kan aktiveras närhelst du interagerar med sidan. Exempelvis den välkomstbanner som visas på förstasidan påverkas av cookies.

Tredje parts cookies

I vissa speciella fall använder vi också cookies som tillhandahålls av betrodda tredje parter. I följande avsnitt beskrivs vilka cookies från en tredje part som du kan stöta på under dina besök på denna webbplats.

Den här webbplatsen använder Google Analytics som är en av de mest utbredda och pålitliga analyslösningarna på webben. Vi använder den för att hjälpa oss att förstå hur du använder webbplatsen och hur vi kan förbättra din upplevelse. Dessa cookies kan spåra saker så som hur länge du befinner dig på webbplatsen och vilka sidor du besöker. Detta gör vi för att kunna fortsätta att producera engagerande innehåll.

Mer information om Google Analytics-cookies finns på den officiella Google Analytics-sidan. (https://www.google.com/analytics/)

Vi använder också sociala medier knappar och/eller plugins på denna webbplats som låter dig ansluta till ditt sociala nätverk på olika sätt. För att dessa ska fungera kommer de specifika sociala medierna att ställa in cookies via vår webbplats som kan användas för att förbättra din profil på deras webbplatser eller bidra till de personuppgifter de tillhandahåller för olika ändamål vilka beskrivs i deras respektive sekretesspolicy.

Facebook-pixel

Vi använder oss av en Facebook-pixel som gör det möjligt för oss att rikta marknadsföring om våra evenemang eller stödprogram till dig på Facebook baserat på vilka sidor du har besökt på vår webbplats.
Facebook-pixeln samlar in följande information:
– Http-rubriker – Allt som finns i HTTP-rubrikfältet. HTTP-rubriker inkluderar IP-adresser, information om webbläsaren, sidplats, dokument, referens och person som använder webbplatsen.
– Pixelspecifika data – Inkluderar Pixel-ID och Facebook-cookien.
– Knappklickdata – Inkluderar alla knappar som klickats på av besökare på webbplatsen, etiketterna på dessa knappar och alla sidor som besöktes som ett resultat av knappklick.

Inaktivera cookies

Du kan förhindra att cookies nyttjas genom att justera inställningarna i din webbläsare (se din webbläsares hjälptext för hur du genomför detta). Var medveten om att om du väljer att inaktivera cookies kommer det att påverka funktionaliteten för denna hemsida, samt många andra webbplatser som du besöker. Att inaktivera cookies innebär vanligen att du även inaktiverar vissa funktioner på den här webbplatsen. Därför rekommenderas att du inte inaktiverar cookies.

Mer information

Förhoppningsvis har denna text förtydligat saker för dig och om det finns någon funktion som du inte är säker på om du behöver är det vanligtvis säkrare att lämna cookies aktiverade utifall att det interagerar med en av de funktioner du använder på vår webbplats.

Vänligen meddela oss om du har frågor eller kommentarer. (https://www.nordiskkulturkontakt.org/sv/kontakt/)

Denna Cookie Policy skapades med hjälp av CookiePolicyGenerator.com