fbpx

Barn har rätt till konst och kultur

24.11.2017

Alla de nordiska länderna har skrivit under FN:s barnkonvention. Enligt den har alla världens barn rätt att delta i konst- och kulturaktiviteter. I Norden finns det många fina projekt och best practices som vi kan alla bli inspirerade av.

FN:s barnkonvention firades den 20 november. Inför dagen hade jag ett samtal med professor Anne Bamford som har gjort världsomfattande statusrapporter om barns tillgång till konst och kultur. Hon nämnde flera konkreta exempel på hur rätten utövas i olika delar av Norden.

Tónstofa Valgerðar är en isländsk musikskola som är specialiserad på att ge musikundervisning till unga med funktionsnedsatthet eller funktionsvariationer. Dr. Bamford understreckade hur stor glädje deltagande i musik kan ge. Med dagens teknologi och kunskap är det möjligt att vara en aktiv deltagare trots de fysiska utmaningarna. Skolan på Island är ensam med sin specialisering men tyvärr är väntelistorna så långa att många aldrig hinner komma in.

I Danmark förde Anne Bamford fram barnträdgårdarna och de danska barnträdgårdslärarna, som både har en aktiv pedagogik och ett stort medvetande om hur viktigt deras arbete är för små barns aktiva utövande. Hon förde också fram ett annat exempel från Danmark: kulturministeriet har infört sång på dagordningen, både i barnträdgårdar och skolor, och på möten och konferenser. Danmark sjunger!

På Färöarna imponerades Anne Bamford av, hur duktiga de unga är att hitta konstundervisning på nätet för att lära sig spela instrument, skapa bands och även att lära sig bildkonst och filmteknik. Det egna skapandet utanför institutionerna lever starkt och självständigt.

Professor Anne Bamford

Lärarutbildningen i Finland är unik i världen. Ingen kommer ut i yrkeslivet utan att ha verktyg att undervisa i de estetiska läroämnena och att använda estetiska verktyg i andra läsämnen. Anne Bamfords forskning för genomgående fram, att undervisning i och med konst har väldokumenterat positivt inflytandet på välbefinnandet och prestationsförmågan. Men detta är bara sant om undervisaren har en solid grund för undervisningen – annars kan skadan vara större än nyttan.

I Sverige är man speciellt bra på att ge plats till olikhet, kulturell mångfald och en allt rikare etniskt sammansatt befolkning. I de svenska kulturskolorna har man också medvetet satsat på att inkludera olika konstnärliga uttryck. Det är en positiv förändring från den traditionella institutionen där fokus har legat på musik. Ämnen som dans, drama och visuell konst har undervisats mest privat och i västvärlden har ofta haft en lägre status.

I Norge är flaggskeppet Den kulturelle skolesekken, ett skolturnéprogram som garanterar att alla norska skolbarn skall får minst tre konstupplevelser per år genom hela skoltiden. Dr. Bamford har själv kritiserat satsningen för att den för ofta har byggt på isolerade engångsupplevelser. I vårt samtal betonade hon, att när vi beaktar den norska geografin, med avstånd och logistiska utmaningar, så är det helt sensationellt med en nationell satsning som gör att varje barn i varje skola faktiskt har glädje av programmet, oberoende av var de bor.

Men vad kan det nordiska samarbetet göra för att främja alla barns rätt till konst och kultur? Anne Bamford berömde stödprogram som Volt där unga själva kan söka bidrag till att skapa egna konst- och kulturprojekt. Men hon efterlyste också en sammanställning av de rapporter och forskningar som finns nationellt. En sådan sammanställning skulle underlätta erfarenhetsutbyte och ge inspiration till alla som jobbar med barn och unga i Norden.

TEXT: Hedvig Westerlund-Kapnas, seniorrådgivare på Nordisk kulturkontakt.

 

Cookie Policy för Nordisk kulturkontakt

Vad är cookies?

Såsom nästan alla andra professionella webbplatser använder denna hemsida cookies, vilka är små filer som laddas ned till din dator för att förbättra din upplevelse. Den här sidan beskriver vilken information de samlar, hur vi använder den och varför vi ibland behöver lagra dessa cookies. Vi kommer även dela med oss av information om hur du kan förhindra att dessa cookies lagras, men detta kan innebära att din upplevelse av hemsidan kan förändras eller att vissa delar av webbplatsens funktionalitet upphör att fungera.

För mer allmän information om cookies se Wikipedia artikeln om HTTP Cookies. (https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie)

Så använder vi cookies

Vi använder cookies av olika skäl, vilka listas nedan. Tyvärr finns det i de flesta fall inga branschstandardalternativ för att inaktivera cookies utan att helt och hållet även inaktivera de funktioner som de skapar på den här webbplatsen. Det rekommenderas att du lämnar alla cookies aktiverade om du är osäker på om du behöver dem eller ej utifall de används för att tillhandahålla en tjänst som du använder.

De cookies vi nyttjar

För att ge dig en god upplevelse på den här webbplatsen erbjuder vi funktioner som låter dig ställa in dina inställningar för hur den här webbplatsen körs när du använder den. För hemsidan ska kunna minnas dina inställningar till framtida besök måste vi ställa in cookies så att denna information kan aktiveras närhelst du interagerar med sidan. Exempelvis den välkomstbanner som visas på förstasidan påverkas av cookies.

Tredje parts cookies

I vissa speciella fall använder vi också cookies som tillhandahålls av betrodda tredje parter. I följande avsnitt beskrivs vilka cookies från en tredje part som du kan stöta på under dina besök på denna webbplats.

Den här webbplatsen använder Google Analytics som är en av de mest utbredda och pålitliga analyslösningarna på webben. Vi använder den för att hjälpa oss att förstå hur du använder webbplatsen och hur vi kan förbättra din upplevelse. Dessa cookies kan spåra saker så som hur länge du befinner dig på webbplatsen och vilka sidor du besöker. Detta gör vi för att kunna fortsätta att producera engagerande innehåll.

Mer information om Google Analytics-cookies finns på den officiella Google Analytics-sidan. (https://www.google.com/analytics/)

Vi använder också sociala medier knappar och/eller plugins på denna webbplats som låter dig ansluta till ditt sociala nätverk på olika sätt. För att dessa ska fungera kommer de specifika sociala medierna att ställa in cookies via vår webbplats som kan användas för att förbättra din profil på deras webbplatser eller bidra till de personuppgifter de tillhandahåller för olika ändamål vilka beskrivs i deras respektive sekretesspolicy.

Facebook-pixel

Vi använder oss av en Facebook-pixel som gör det möjligt för oss att rikta marknadsföring om våra evenemang eller stödprogram till dig på Facebook baserat på vilka sidor du har besökt på vår webbplats.
Facebook-pixeln samlar in följande information:
– Http-rubriker – Allt som finns i HTTP-rubrikfältet. HTTP-rubriker inkluderar IP-adresser, information om webbläsaren, sidplats, dokument, referens och person som använder webbplatsen.
– Pixelspecifika data – Inkluderar Pixel-ID och Facebook-cookien.
– Knappklickdata – Inkluderar alla knappar som klickats på av besökare på webbplatsen, etiketterna på dessa knappar och alla sidor som besöktes som ett resultat av knappklick.

Inaktivera cookies

Du kan förhindra att cookies nyttjas genom att justera inställningarna i din webbläsare (se din webbläsares hjälptext för hur du genomför detta). Var medveten om att om du väljer att inaktivera cookies kommer det att påverka funktionaliteten för denna hemsida, samt många andra webbplatser som du besöker. Att inaktivera cookies innebär vanligen att du även inaktiverar vissa funktioner på den här webbplatsen. Därför rekommenderas att du inte inaktiverar cookies.

Mer information

Förhoppningsvis har denna text förtydligat saker för dig och om det finns någon funktion som du inte är säker på om du behöver är det vanligtvis säkrare att lämna cookies aktiverade utifall att det interagerar med en av de funktioner du använder på vår webbplats.

Vänligen meddela oss om du har frågor eller kommentarer. (https://www.nordiskkulturkontakt.org/sv/kontakt/)

Denna Cookie Policy skapades med hjälp av CookiePolicyGenerator.com