Blogg

Ett år i tillgänglighetens tecken

21.03.2022

Sådärja! Då var årets första styrningsdialog avklarad med kollegerna på Nordiska ministerrådets sekretariat. Den handlade som sig bör om fjolårets aktiviteter och verksamhet vid Nordisk kulturkontakt utifrån vår årsberättelse som nu är offentlig. Vi fick, som vanligt höll jag nästan på att säga, med beröm godkänt. Både för årsberättelsens disposition och innehåll men först och…

Blogg
Litteratur

Den nordiska bokvåren är här- Är du redo?

17.03.2022

Bokutgivningen i Norden har, trots papperskrisen, både bredd och djup. Vad gäller trender så skrivs det flitigt pandemilitteratur, men frågan är om den läses i samma grad som den skrivs. På Nordisk kulturkontakts bibliotek står titlar som Flocken: berättelsen om hur Sverige valde väg under pandemin, Coronamonologerneoch Karantändagboken orörda i hyllan. Få verkar vilja läsa…

Blogg
Barn och unga
Litteratur
Nordiska rådets priser
Språk

Äntligen, en nordisk bokslukare!

30.09.2021

Visa mera