Library Information

Biblioteksinformation

Om biblioteket

Nordisk kulturkontakts specialbibliotek och kulturcenter ligger i centrum av Helsingfors och utgör ett lättillgängligt och unikt nordiskt vardagsrum. Välkommen in!

I vårt specialbibliotek kan du låna skönlitteratur skriven av nordiska författare, på alla nordiska språk. Du kan också låna böcker, filmer och tv-serier från de nordiska länderna. Biblioteket erbjuder också ett brett urval av facklitteratur.

Vi har en barnavdelning med musik, film, bilderböcker, facklitteratur och kapitelböcker på svenska, finska, norska, danska, isländska, färöiska och grönländska. Även ungdomsavdelningen bjuder på nordisk läsning och film.

Om du är intresserad av aktuella händelser i Norden kan du läsa våra nordiska dagstidningar eller bläddra i någon av våra tidskrifter. Du har också möjlighet att använda våra datorer eller vårt trådlösa nätverk. Välkommen att slå dig ner med ditt arbete, dina studier eller en trevlig bok.

Nordisk kulturkontakt ordnar också regelbundet evenemang med inriktning på nordisk kultur t.ex. författarbesök, filmkvällar, konserter samt aktuella samhällsseminarier och diskussionsmöten med nordiskt innehåll.

 

ÖPPETTIDER

Öppettider

Juni och augusti må-fre kl. 10-16
Sommarstängt 23.6-31.7.

Från september

Mån, tis, tors 10-17
Ons 10-19
Fre 10-16
Lör 11-15

Dag före helgdag stänger biblioteket kl. 16

 

Kontaktuppgifter:

Besöksadress:
Kajsaniemigatan 9, Helsingfors

Postadress:
PB 231, 00171 Helsingfors

tel. 010 583 1000 (8,35 cent samtal + 16,69 cent/min.)

E-post: bibba@nordiskkulturkontakt.org

 

Bli låntagare

 1. Skaffa Bibliotekskort

  För att låna på Nordisk kulturkontakt behöver du ett bibliotekskort. Det får du, genom att fylla i en blankett med dina kontaktuppgifter och visa upp ett identitetsbevis försett med fotografi. Om du är under 15 år krävs din vårdnadshavares samtycke. De fullständiga lånereglerna

 2. Sök material och låna

  Allt material som vi lånar ut finns i bibliotekets databas. Genom att söka i databasen kan du se vad som är tillgängligt respektive utlånat.

  Lånetiden för böcker, ljudböcker och cd-skivor är 28 dygn. Lånetiden för filmer är 7 dygn och TV-serier 14 dygn.

  Du kan förnya lånen fem gånger, varefter du skall återlämna dina lån till biblioteket.

   

  Reservationer kan göras endast på material som är utlånat. För att förnya lån och göra reservationer behöver du en PIN-kod för att logga in till ditt bibliotekskonto.

 3. Logga in till ditt bibliotekskonto

  Med hjälp av en fyrasiffrig PIN-kod och ditt bibliotekskortsnummer kan du logga in till ditt personliga bibliotekskonto, förnya lån, reservera material samt göra ändringar i kontaktuppgifterna.

 

Låneregler och -instruktioner

Lånerätt

Biblioteket är öppet för alla personer som är fast boende i ett nordiskt land. För att få lånerätt behöver du ett lånekort som är gratis och erhålls i biblioteket mot uppvisande av pass, körkort eller ID-kort. Med tillfällig adress i ett nordiskt land kan man få tillfällig lånerätt som gäller i 3 månader.

Lånekortet är personligt och du ansvarar för det material som lånas på kortet. Meddela alltid förändrade person- eller kontaktuppgifter till biblioteket.

Barn och unga under 15 år

Om du är mellan 7 och 14 år krävs din vårdnadshavares eller annan laglig företrädares samtycke. En blankett för detta ändamål finns att fyllas i på biblioteket och bibliotekets webbsida.
Vi uppbär inga förseningsavgifter för kunder under 15 år men om materialet inte återlämnas efter tre påminnelser förlorar kunden sin lånerätt. Lånerätten kan återfås genom att returnera eller ersätta det lånade materialet enligt bibliotekets avgifter för borttappat eller skadat material.

Lånetider

Filmer: 7 dagar
Böcker, ljudböcker och musik: 28 dagar

Förnyande av lån

Du kan förnya dina lån genom att logga in på ditt eget konto på bibliotekets webbsida. Till detta behöver du ditt bibliotekskortsnummer och din PIN-kod. PIN-koden får du på biblioteket mot uppvisande av pass, körkort eller ID-kort. Du kan också kontakta biblioteket per e-post eller telefon för att förnya dina lån.

Du kan inte förnya ditt lån om:

 • boken är reserverad av en annan låntagare
 • du redan har förnyat lånet 5 gånger
 • du har 8 € eller mera i förseningsavgifter

Försenade lån

Lånat material skall förnyas eller returneras senast på förfallodagen. Om materialet inte returneras i tid uppbär biblioteket en förseningsavgift enligt följande:

Böcker, talböcker 0,10 € / lån / dag
Filmer, cd-skivor 0,20 € / lån / dag

Endast vardagar och dagar när biblioteket är öppet ger upphov till avgifter och maximala förseningsavgiften för ett lån är 5 euro.

Veckan efter att lånet har förfallit sänder biblioteket ut en påminnelse per e-post. Därefter skickar biblioteket ytterligare två påminnelser, den första per e-post och den andra per vanlig post. Detta gäller även kunder under 18 år. Det är ändå alltid låntagarens skyldighet att själv vara medveten om när lånetiden förfaller.

Du förlorar din lånerätt om du har obetalda avgifter på 8 € eller mera. För att återfå lånerätten skall hela summan betalas.

Borttappat eller skadat material

Kunden blir ersättningsskyldig om det lånade materialet förstörs eller inte återlämnas. Om förfallna lån inte har återlämnats eller förnyats efter 3 påminnelser, överförs fordringarna till inkassoföretaget Lindorff AB.

Kostnader för borttappat eller skadat material:

Böcker / vuxna: 20 € Böcker / barn och unga: 10 €
Filmer och TV-serier / vuxna: 40 € Filmer / barn och unga: 20 €
CD-skivor: 20 €
Ljudböcker: 20 €

Om du vill ersätta det borttappade materialet med ett nytt, motsvarande exemplar måste du komma överens om detta separat med biblioteket. Filmer skall alltid ersättas genom att betala den fastslagna avgiften.

Reservationer

Utlånat material kan reserveras. Detta gör du i biblioteket eller genom att logga in på ditt eget konto på bibliotekets webbsida. Biblioteket meddelar per e-post när materialet är tillgängligt för avhämtning. Denna tjänst är avgiftsfri.

Institutionslån

Låntagare som vill låna material i egenskap av institution kan anhålla om att få ett institutionslånekort som gäller 12 månader åt gången. Intyg från arbetsgivare är en förutsättning och blanketten kan fås från biblioteket eller på bibliotekets webbsida.
Institutionslånekortet skall mot uppvisande av pass, körkort eller ID-kort tillskrivas en ansvarsperson som fungerar som kontaktperson under giltighetstiden. Ansvarspersonen kan vid behov bytas ut av institutionen genom att på nytt fylla i blanketten för institutionslån.
Vi uppbär inga förseningsavgifter på institutionslån men om materialet inte återlämnas efter tre påminnelser förlorar institutionen sin lånerätt. Lånerätten kan återfås genom att returnera eller ersätta det lånade materialet enligt bibliotekets avgifter för borttappat eller skadat material.

uppdaterat 17.6.2015

Gruppbesök

Är du nyfiken på vad Nordisk kulturkontakt har att erbjuda? Till Nordisk kulturkontakts bibliotek tar vi gärna emot grupper med barn och unga i olika åldrar. Besöket brukar bestå av en presentation av vår organisation och verksamhet samt en rundvandring i biblioteket, men kan anpassas lite enligt gruppens ålder och önskemål.
Kontakta bibliotekspersonalen för mera information.