Bekanta dig med de nordiska gäster som utformar Nordic match

23.08.2018

Den nordiska välfärdsmodellen grundar sig på tillit och tillit föds i möten människor emellan. Ur tanken om tillit föddes också Nordisk kulturkontakts och kreativa byrån Måndags nya koncept Nordic Match som för samman människor inom de kreativa branscherna på ett nytt sätt.

Nordic Match erbjuder en möjlighet för konstnärer som är nordiska eller bosatta i Norden att besöka Helsingfors, bo hemma hos en lokal kollega och bekanta sig med det finska kulturlivet igenom ett skräddarsytt program. I gengäld tar besökarna med sig sitt eget branschkunnande, vilket den stora publiken har möjlighet att ta del av på öppna evenemang på Nordisk kulturkontakt.

För att utveckla konceptet har vi bjudit in fyra kreativa nordiska proffs till Helsingfors från Danmark, Sverige, Norge och Island. Gästerna kommer tillsammans med Nordisk kulturkontakt och Måndag att utveckla nätverksplattformen i en rad workshops. Konceptet kommer att förevisas på Helsinki Design Week på Centralgatan torsdag 13.9.2018 kl. 10-11. Antalet platser är begränsat, men det går också att följa en live-sändningen och kommentera i Helsinki Design Weeks kanaler. Kom ock lyssna, diskutera och förädla den nya nätverksmodellen tillsammans med oss i andan av Helsinki Design Weeks tema TRUST!

Gästerna är Sixten Kai Nielsen, dansk konstnär och företagare, som har varit med om att planlägga interaktiva evenemang t.ex. på Venedigbiennalen 2013 och norska Onny Eikhaug, programchef för Design and Architecture Norway.

Två av gästerna, produktdesignern Björn Steinar Blumenstein från Island och coachen och facilitatorn Michelle Lim från Sverige, deltar också i diskussionstillfällena för Helsinki Design Week Design Diplomacy. Finland representeras av kreativa designern och stadsaktivisten Arto Sivonen, Bekanta dig med deltagarna och följ projektets utveckling på Facebook.

Sixten Kai Nielsen, konstnär och företagare, Köpenhamn

”Jag har femton års erfarenhet av inkluderande koncept och att skapa evenemang både som kurator och projektledare. Jag har producerat evenemang bl.a. för Venedigbiennalen, Guangzhoubiennalen och konstnärsförbundet Creative Time. Jag hjälper organisationer att möta sin publik genom att skapa platsspecifika projekt som stärker enheter, förenar resurser och för samman människor på nya och överraskande sätt.”

Onny Eikhaug, programchef för Design og arkitektur, Oslo

”Som programchef för Design og arkitektur Norge har jag ansvar för organisationens inkluderande projekt. Jag ansvarar också för det offentligt finansierade projektet Innovation för alla, inom vars ramar jag berättar om inkluderande design som en innovationsstrategi både i näringslivet och inom den offentliga sektorn. Jag skriver, ger ut och föreläser aktivt både i Norge och i utlandet, därtill kuraterar jag utställningar i nära samarbete med experter inom formgivning, utbildning, forskning, näringsliv och det offentliga.”

Onny står också bakom verket Innovating with people – The Business of Inclusive Design, som används som läromedel internationellt i utbildningsinstitutioner för design. Hon har varit med om att starta ledarskapsutbildningar inom inkluderande design och är ordförande för EIDD Design for all Europe.

Björn Steinar Blumenstein, produktdesigner, Reykjavik

”Jag är en entusiastisk ung designer och som vill bidra till samhällsförändring genom min design. Min generation av designers är produktinriktade och formger för en värld översvämmad av produkter och onödiga lockelser. Världen har ett skriande behov av lösningar på en rad problem, därför dras jag till det jag kallar ”den anti-kapitalistiska metoden”, en ärlig, betydelsefull designverksamhet där ingen blir lurad – varken människorna eller planeten.

Mina nyare verk inkluderar ”Catch of the Day – en kamp mot matslöseri” där jag producerar vodka av kasserad frukt. En uppföljning av projektet är en open source-destilleringsapparat, Cargo – en förklaring av världens tillstånd med utgångspunkt i en ståltransportcontainer och ett bananpass (nu utställt på Danmarks maritima museum). I mitt projekt ”Last Forest Utility” försöker jag mobilisera isländska designers och skogsbrukare med en snabbguide till hur man kan designa med isländskt trä och skapa en kultur kring användandet av en ny resurs i ett tidigare skoglöst land.

De här tre forskningsdrivna projekten återspeglar min vision om att använda design som medium för att förmedla idéer. Med starka, enkla berättelser och uttrycksfulla, enkla lösningar och nära samarbeten blir min lokalomgivning en metafor för världen i en lösningsorienterad dialog. Jag föreslår alltid en lösning, oberoende av hur komplext problemet är.”

Michelle Lim, coach och facilitator, Stockholm

“Jag är lednings- och relationskonsulent och facilitator i kreativt, interdisciplinärt teamarbete, vuxenutbildning och samtal som förbinder olika perspektiv. Jag arbetar både med personliga frågor som romantiska- eller familjeförhållanden och i arbetsmiljö med samarbete mellan team och tvärfackligt samarbete. Jag arbetar med team, samhällen och individer. Jag vill bidra till att frigöra livskraft, inspiration, kreativitet och omtanke i de kontakter som är viktiga för oss.”

Michelle har en bakgrund i sociala studier och upplevelsedesign från Harvard University och Hyper Island. Hon är certificerad Integral Facilitator and Clear Beliefs Coach och har fått utbildning i Art of Hosting, U.Lab (Theory U) och är Utvecklingskonsulent.

Arto Sivonen, creative och grundare av Måndag, Helsingfors

”Kreativitet kan blomstra i ett öppet och tillitsfullt samhälle. De nordiska länderna har gjort mycket rätt, men vi kan bli ännu bättre – det kreativa fältet är i snabb utveckling och når ut även utanför de traditionella yrkesgrupperna. Vi bör mera effektivt dela med oss av vår expertis genom att samarbeta och lära oss av varandra.

Festivaltemat för Helsinki Design Week 2018 är TILLIT. Jag har svårt att tänka mig en bättre arena för att lansera en ny nätverksmodell. Det skall bli spännande att se vad det leder till – vi vill skapa en gemensam plattform för alla nordiska kreativa proffs. Om det lyckas så kan vi alla ta del av fördelarna.”

Cookie Policy för Nordisk kulturkontakt

Vad är cookies?

Såsom nästan alla andra professionella webbplatser använder denna hemsida cookies, vilka är små filer som laddas ned till din dator för att förbättra din upplevelse. Den här sidan beskriver vilken information de samlar, hur vi använder den och varför vi ibland behöver lagra dessa cookies. Vi kommer även dela med oss av information om hur du kan förhindra att dessa cookies lagras, men detta kan innebära att din upplevelse av hemsidan kan förändras eller att vissa delar av webbplatsens funktionalitet upphör att fungera.

För mer allmän information om cookies se Wikipedia artikeln om HTTP Cookies. (https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie)

Så använder vi cookies

Vi använder cookies av olika skäl, vilka listas nedan. Tyvärr finns det i de flesta fall inga branschstandardalternativ för att inaktivera cookies utan att helt och hållet även inaktivera de funktioner som de skapar på den här webbplatsen. Det rekommenderas att du lämnar alla cookies aktiverade om du är osäker på om du behöver dem eller ej utifall de används för att tillhandahålla en tjänst som du använder.

De cookies vi nyttjar

För att ge dig en god upplevelse på den här webbplatsen erbjuder vi funktioner som låter dig ställa in dina inställningar för hur den här webbplatsen körs när du använder den. För hemsidan ska kunna minnas dina inställningar till framtida besök måste vi ställa in cookies så att denna information kan aktiveras närhelst du interagerar med sidan. Exempelvis den välkomstbanner som visas på förstasidan påverkas av cookies.

Tredje parts cookies

I vissa speciella fall använder vi också cookies som tillhandahålls av betrodda tredje parter. I följande avsnitt beskrivs vilka cookies från en tredje part som du kan stöta på under dina besök på denna webbplats.

Den här webbplatsen använder Google Analytics som är en av de mest utbredda och pålitliga analyslösningarna på webben. Vi använder den för att hjälpa oss att förstå hur du använder webbplatsen och hur vi kan förbättra din upplevelse. Dessa cookies kan spåra saker så som hur länge du befinner dig på webbplatsen och vilka sidor du besöker. Detta gör vi för att kunna fortsätta att producera engagerande innehåll.

Mer information om Google Analytics-cookies finns på den officiella Google Analytics-sidan. (https://www.google.com/analytics/)

Vi använder också sociala medier knappar och/eller plugins på denna webbplats som låter dig ansluta till ditt sociala nätverk på olika sätt. För att dessa ska fungera kommer de specifika sociala medierna att ställa in cookies via vår webbplats som kan användas för att förbättra din profil på deras webbplatser eller bidra till de personuppgifter de tillhandahåller för olika ändamål vilka beskrivs i deras respektive sekretesspolicy.

Inaktivera cookies

Du kan förhindra att cookies nyttjas genom att justera inställningarna i din webbläsare (se din webbläsares hjälptext för hur du genomför detta). Var medveten om att om du väljer att inaktivera cookies kommer det att påverka funktionaliteten för denna hemsida, samt många andra webbplatser som du besöker. Att inaktivera cookies innebär vanligen att du även inaktiverar vissa funktioner på den här webbplatsen. Därför rekommenderas att du inte inaktiverar cookies.

Mer information

Förhoppningsvis har denna text förtydligat saker för dig och om det finns någon funktion som du inte är säker på om du behöver är det vanligtvis säkrare att lämna cookies aktiverade utifall att det interagerar med en av de funktioner du använder på vår webbplats.

Vänligen meddela oss om du har frågor eller kommentarer. (https://www.nordiskkulturkontakt.org/sv/kontakt/)

Denna Cookie Policy skapades med hjälp av CookiePolicyGenerator.com