Children and youth

BARN OCH UNGA

Inom alla Nordisk kulturkontakts verksamhetsområden är barn och unga en prioriterad målgrupp. Vi vill erbjuda barn och unga upplevelser av och delaktighet i nordisk kultur.

 

LÅNA EN NORDBO - SKOLBESÖK

Nordisk kulturkontakt erbjuder gratis skolbesök av en person som är uppvuxen i ett av våra nordiska grannländer och talar svenska, norska, danska eller isländska.

Gästen berättar om sitt land och presenterar nånting på förståelig skandinaviska, så att eleverna får direktkontakt med en invånare från ett annat nordiskt land. Temat är ofta kulturellt och bjuder in till diskussion med eleverna. Gästen hinner med upp till fem skolklasser under en besöksdag.

Om programmet blir fulltecknat prioriterar vi besök utanför huvudstadsregionen. Dagar och tider avtalas med kontaktläraren när anmälningstiden har gått ut.

Anmälan till Låna en Nordbo är öppen 15.8 – 1.10.

Anmälan

För mera information, kontakta hedvig.westerlund-kapnas@nordiskkulturkontakt.org

För högstadier och gymnasier

I samarbete med Svenska nu

 

 

BITFÖRBIT MOT NORDEN - UNGDOMSCAFÉER

BitFörBit mot Norden är nordiska ungdomscaféer som Nordisk kulturkontakt erbjuder till finskspråkiga högstadieklasser. Under caféerna får eleverna träffa nordiska studerande. Genom olika aktiviteter såsom spel och samtal får eleverna uppleva nordisk musik, nordisk mat samt Norden och de nordiska språken i allmänhet.

Målet med BitFörBit mot Norden är att väcka intresse hos finskspråkiga högstadieelever för de nordiska länderna, deras kultur och språk. Samtalen förs på skandinaviska tillsammans med studerande som läser nordiska språk för att visa fördelarna med att kunna svenska. Det svenska språket fungerar som en nyckel till de övriga skandinaviska språken och möjliggör kommunikationen med majoriteten av Nordens 25 miljoner invånare.

Du kan boka 1-4 träffar enligt din grupps behov som en del av t.ex. språk- hushålls- eller musikundervisningen!

Ungdomscaféerna är avgiftsfria, men platserna begränsade.

Plats: Kajsaniemigatan 9, Helsingfors

Anmälan

För tilläggsinformation kontakta:
mikaela.wickstrom@nordiskkulturkontakt.org

 

 

Gruppbesök till nordiska biblioteket

Skolklasser är välkomna att bekanta sig med det Nordiska biblioteket i centrum av Helsingfors. Vi har reserverat tisdagarna för klassbesök. Vi har böcker och dagstidningar på alla nordiska språk som man kan läsa här eller låna hem. Eleverna kan under sitt besök till det nordiska biblioteket även delta i olika workshops kring litteratur som tex bokryggspoesi eller få hjälp i informationssökning om Norden

 

Kontakta: mikaela.wickstrom@nordiskkulturkontakt.org

 

 

Workshops med djur

Elever i åk 1 och 2 får stifta bekantskap med olika sorters djur, både synliga och osynliga. Vi inleder med att se hurudana djur vi hittar i böckerna ” Enginn sá hundinn” (Ingen såg hunden), ” Dyr med päls – og uden” (Djur med päls och utan) och ” Djur som ingen sett förutom vi”. Därefter får barnen uppfinna egna fantasidjur och måla dem.

Workshop med djur 19.9 kl. 9-10.30

Workshop med djur 26.9 kl. 9-10.30

Den 30 oktober kommer de författare och illustratörer som skapat böckerna till Nordisk kulturkontakts bibliotek. Illustratörerna kommer att med utgångspunkt i barnens påhittade djur måla våra skyltfönster. Under förmiddagen är alla barn som varit med och skapat nya fantasidjur varmt välkomna att komma med och se hur kanske just deras fantasidjur inspirerat till fönstermålningen och prata med författarna om hur det gick till när de hittade på sina berättelser. Nordisk kulturkontakt bjuder på saft och kex.

Anmälan

Deltagandet är avgiftsfritt men platserna är begränsade

För lågstadier

 

 

 

SKRIVVERKSTAD: ATT SKRIVA OM SVÅRA ÄMNEN

Skrivverkstad med författaren Monika Fagerholm

Fyra ungdomsböcker är nominerade till Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris i år. Alla fyra behandlar stora känslor: omsorgssvikt, självmordstankar, förlust av en vän och förälskelse. I skrivverkstäderna fokuserar vi på hur unga själva kan sätta ord på svåra upplevelser och hur det kan bidra till att förstå sig själv och andra bättre.

En dubbel-lektion som blir en resa i skrivande, och deltagarna kan gå hem med en egen text i fickan.
Datum: tisdag 3.10.

Anmälan

Vi har plats för tre grupper.

För högstadier och gymnasier.

 

 

 

Smakbitar ur nya nordiska böcker

Vi bekantar oss med några av de barn- och ungdomsböcker som är nominerade till Nordiska Rådets barn- och ungdomslitteraturpris i år. Eleverna får höra valda utdrag ur böckerna och vi smakar också på de olika nordiska språken.

Flera av författarna till de böcker vi tittar på medverkar i Helsingfors bokmässa 29.10.

Bokbesöken är tisdagarna 10 och 24 oktober, schema läggs när anmälningarna mottagits. Bokbesöket varar en skoltimme.

Anmälan

För lågstadier

 

 

 

NORDBUK - BARN OCH UNGDOMSPROGRAM

Nordiska barn- och ungdomskommittén, NORDBUK, stöder barn och ungas egna projekt och har upprättat ett program för detta ändamål. De främsta målsättningarna med NORDBUK stödprogrammet är att stärka barn och ungas egen organisering, inflytande och deltagande i politiska processer, samt att stärka en nordisk identitet bland barn och unga. Målgruppen är barn och unga under 30 år i Norden.

 

NORD­BUK stödprogram

Kultur- och språkprogram för barn och unga.