Children and youth

BARN OCH UNGA

Inom alla Nordisk kulturkontakts verksamhetsområden är barn och unga en prioriterad målgrupp. Vi vill erbjuda barn och unga upplevelser av och delaktighet i nordisk kultur.

 

LÅN EN NORDBO

Vil du gjerne ha en ung, nordisk gjest til din skole? Da kan du via Nordisk kulturkontakt bestille en Nordbo til å komme og fortelle om sitt land på tydelig norsk, svensk eller dansk.

Kunnskap om Norden og kjennskap til nordiske språk er viktig både kulturelt og for fremtidige jobbmuligheter. Elevene møter via besøket en nordisk borger, og får trene deres forståelse av de skandinaviske språk, samt oppleve det som en levende og mulig kommunikasjonsmiddel. Dette kan skape en bevissthet om at deres svenskkunnskaper åpner opp for resten av Norden, og at de via svensk kan tale med og forstå ca. 20 millioner mennesker.

Vi arrangerer nordiske skolebesøk over hele Finland, og vi vil bestrebe oss på å finne en nordisk gjest også til din skole. 

Du kan forberede elevene på besøket ved at anvende våre publikasjoner om Norden. På Norden i skolen finner du også materiale om Norden.

 

Fulltecknat för våren 2017

Anmälningsblanketten öppnas nästa gång i augusti 2017

Har du spørsmål er du velkommen til at kontakte bibliotekspersonalen

 

 

BITFÖRBIT MOT NORDEN

BitFörBit mot Norden är nordiska ungdomscaféer som Nordisk kulturkontakt erbjuder åt finskspråkiga högstadieklasser. Under caféerna får eleverna lära sig om teman såsom nordisk musik, film och mat samt om de nordiska språken. Detta gör de genom aktiviteter, spel och samtal tillsammans med studerande som läser nordiska språk vid Helsingfors universitet.

Målet med BitFörBit mot Norden är att väcka intresse hos finskspråkiga högstadieelever för de nordiska länderna, deras kultur och språk. Samtalen förs på svenska tillsammans med studerande som läser nordiska språk för att visa möjligheterna med att studera svenska – det svenska språket kan fungera som en nyckel till de övriga skandinaviska språken och möjliggör att man kan kommunicera med majoriteten av Nordens 25 miljoner invånare.

BitFörBit består av följande delar à 90 min som man fritt kan välja mellan och kombinera:
BitFörBit- Norden
BitFörBit- Musik
BitförBit- Mat
BitFörBit- Låna en nordbo

Du kan boka 1-4 träffar enligt din grupps behov som en del av t.ex. språk- hushålls- eller musikundervisningen! Meddela gärna i bokningsskedet vilken bit/vilka bitar din grupp vill delta i. Ungdomscaféerna är avgiftsfria.

Plats: Kajsaniemigatan 9, Helsingfors

Anmälning:

BitFörBit mot Norden (4 x 90 min)

För tilläggsinformation kontakta bibliotekspersonalen.

 

 

Gruppbesök

Är du nyfiken på vad Nordisk kulturkontakt har att erbjuda? Till Nordisk kulturkontakts bibliotek tar vi gärna emot grupper med barn och unga i olika åldrar. Besöket brukar bestå av en presentation av vår organisation och verksamhet samt en rundvandring i biblioteket.

Kontakta bibliotekspersonalen för mera information.

 

 

NORDBUK - BARN OCH UNGDOMSPROGRAM

Nordiska barn- och ungdomskommittén, NORDBUK, stöder barn och ungas egna projekt och har upprättat ett program för detta ändamål. De främsta målsättningarna med NORDBUK stödprogrammet är att stärka barn och ungas egen organisering, inflytande och deltagande i politiska processer, samt att stärka en nordisk identitet bland barn och unga. Målgruppen är barn och unga under 30 år i Norden.

 

NORD­BUK stödprogram

Kultur- och språkprogram för barn och unga.