fbpx

Åtta projekt beviljades understöd från Volt år 2019

23.09.2019

Ansökningsomgången 2019 för Volt – kultur- och språkprogrammet för unga har slutförts. Den totala utdelade summan är 287 027 euro och de enskilda stöden är till sin storlek mellan programmets ramar på 10 000 och 70 000 euro. Sammanlagt behandlades 27 ansökningar vid den här omgången och åtta projekt beviljades stöd. Här kommer tre exempel på bra Volt-projekt:

Kolme! (Tre!) är ett projekt med syftet att skapa ett starkt samarbetsnätverk mellan ungdomar med anknytning till de östersjöfinska minoritetsspråken och kulturerna i Norge, Finland och Sverige. Projektaktiviteterna kommer att byggas kring skapande innehåll genom olika konstformer vid tre läger. Det samlade materialet presenteras i utställningar och en kort dokumentärfilm som erbjuds till vidare förmedling i flera länder. Innehållet förverkligas av lokala ungdomsorganisationer med syftet att förstärka deltagarnas identitet och känsla av tillhörighet genom ökade kunskaper om den egna kulturen, det egna språket och deras historia. Språken som omfattas av projektet är kvänska, meänkieli och karelska.

Projektet Ångestakademien beviljas likaså stöd för att arrangera tre läger för ungdomar och unga vuxna. De kommer att genomföras i Finland, Sverige och på Färöarna med fokus på hur man med hjälp av fiktion, kultur och skapande kan förebygga psykisk ohälsa. Medierna i projektet kommer att vara animation, film och bild. Tid kommer också att reserveras för samtalsgrupper om kultur, fiktion och möjligheter att förbättra ungas hälsa. Utöver det talade språket utnyttjas möjligheterna som kommunikation genom kroppsspråk och känslospråk kan erbjuda. Projektet verkställs utgående från ungdomarnas behov och önskemål, med stöd av referensgrupper bestående av yrkesverksamma experter på kulturella, sociala och tekniska områden.

Trillebørstur i Nord är ett projekt för 3–8-årige med föreställningar och workshops, där barnen får resa runt i Norden med skottkärran lastad med historier. Genom dem lär de sig om Nordens språk, kulturer och historier. Efter föreställningen får barnen reflektera över och göra bilder och figurer utifrån det upplevda. Projektet bygger på tidigare erfarenheter av projekten ”Nordisk – Nøj, det’ for børn! och ”Kom med! Det gror i Nord,” och kommer att upplevas av barn i fem nordiska länder och områden.

Programmet Volt har i tre års tid möjliggjort kreativa innehåll som väcker intresse för konst, kultur och språk i andra nordiska länder och områden. De beviljade projekten går att hitta under ”Sök projekt” på resultatsidan på Nordisk kulturkontakts nätsidor. Information om kommande ansökningstider kan hittas på vår nätsida i början av 2020.

Cookie Policy för Nordisk kulturkontakt

Vad är cookies?

Såsom nästan alla andra professionella webbplatser använder denna hemsida cookies, vilka är små filer som laddas ned till din dator för att förbättra din upplevelse. Den här sidan beskriver vilken information de samlar, hur vi använder den och varför vi ibland behöver lagra dessa cookies. Vi kommer även dela med oss av information om hur du kan förhindra att dessa cookies lagras, men detta kan innebära att din upplevelse av hemsidan kan förändras eller att vissa delar av webbplatsens funktionalitet upphör att fungera.

För mer allmän information om cookies se Wikipedia artikeln om HTTP Cookies. (https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie)

Så använder vi cookies

Vi använder cookies av olika skäl, vilka listas nedan. Tyvärr finns det i de flesta fall inga branschstandardalternativ för att inaktivera cookies utan att helt och hållet även inaktivera de funktioner som de skapar på den här webbplatsen. Det rekommenderas att du lämnar alla cookies aktiverade om du är osäker på om du behöver dem eller ej utifall de används för att tillhandahålla en tjänst som du använder.

De cookies vi nyttjar

För att ge dig en god upplevelse på den här webbplatsen erbjuder vi funktioner som låter dig ställa in dina inställningar för hur den här webbplatsen körs när du använder den. För hemsidan ska kunna minnas dina inställningar till framtida besök måste vi ställa in cookies så att denna information kan aktiveras närhelst du interagerar med sidan. Exempelvis den välkomstbanner som visas på förstasidan påverkas av cookies.

Tredje parts cookies

I vissa speciella fall använder vi också cookies som tillhandahålls av betrodda tredje parter. I följande avsnitt beskrivs vilka cookies från en tredje part som du kan stöta på under dina besök på denna webbplats.

Den här webbplatsen använder Google Analytics som är en av de mest utbredda och pålitliga analyslösningarna på webben. Vi använder den för att hjälpa oss att förstå hur du använder webbplatsen och hur vi kan förbättra din upplevelse. Dessa cookies kan spåra saker så som hur länge du befinner dig på webbplatsen och vilka sidor du besöker. Detta gör vi för att kunna fortsätta att producera engagerande innehåll.

Mer information om Google Analytics-cookies finns på den officiella Google Analytics-sidan. (https://www.google.com/analytics/)

Vi använder också sociala medier knappar och/eller plugins på denna webbplats som låter dig ansluta till ditt sociala nätverk på olika sätt. För att dessa ska fungera kommer de specifika sociala medierna att ställa in cookies via vår webbplats som kan användas för att förbättra din profil på deras webbplatser eller bidra till de personuppgifter de tillhandahåller för olika ändamål vilka beskrivs i deras respektive sekretesspolicy.

Facebook-pixel

Vi använder oss av en Facebook-pixel som gör det möjligt för oss att rikta marknadsföring om våra evenemang eller stödprogram till dig på Facebook baserat på vilka sidor du har besökt på vår webbplats.
Facebook-pixeln samlar in följande information:
– Http-rubriker – Allt som finns i HTTP-rubrikfältet. HTTP-rubriker inkluderar IP-adresser, information om webbläsaren, sidplats, dokument, referens och person som använder webbplatsen.
– Pixelspecifika data – Inkluderar Pixel-ID och Facebook-cookien.
– Knappklickdata – Inkluderar alla knappar som klickats på av besökare på webbplatsen, etiketterna på dessa knappar och alla sidor som besöktes som ett resultat av knappklick.

Inaktivera cookies

Du kan förhindra att cookies nyttjas genom att justera inställningarna i din webbläsare (se din webbläsares hjälptext för hur du genomför detta). Var medveten om att om du väljer att inaktivera cookies kommer det att påverka funktionaliteten för denna hemsida, samt många andra webbplatser som du besöker. Att inaktivera cookies innebär vanligen att du även inaktiverar vissa funktioner på den här webbplatsen. Därför rekommenderas att du inte inaktiverar cookies.

Mer information

Förhoppningsvis har denna text förtydligat saker för dig och om det finns någon funktion som du inte är säker på om du behöver är det vanligtvis säkrare att lämna cookies aktiverade utifall att det interagerar med en av de funktioner du använder på vår webbplats.

Vänligen meddela oss om du har frågor eller kommentarer. (https://www.nordiskkulturkontakt.org/sv/kontakt/)

Denna Cookie Policy skapades med hjälp av CookiePolicyGenerator.com